Kalendarium 2017

3. ledna 2017 v 18:52 | MC
Vážení čtenáři, níže uvádíme kalendárium katolických, monarchistických a bohužel i smutných výročí světových dějin, které si letos budeme připomínat.

7525 let od stvoření světa Bohem
4916 let od světové potopy
4032 let od narození našeho Otce Abraháma
3527 let od exodu Izraelitů z Egypta
2769 let od založení Říma

15. března - Rakousko-uherské vyrovnání z Rakouského císařství vzniklo Rakousko-Uhersko (150 let)
9. května - narození Zity Bourbon-Parmské, poslední císařovna rakouská, královna česká a uherská (125 let)
13. května - První zjevení Panny Marie ve Fátimě (100 let)
13. května - narození Marie Terezie, rakouská arcivévodkyně a česká královna (300 let)
8. června - Rakouský císař František Josef I. s manželkou Alžbětou byli v Budíně korunováni (150 let)
19. července - 800 let od smrti bl. Hroznaty, zakladatele premonstrátského kláštera v Teplé, patrona Čech
28. srpna - do Prahy byly z Vídně navráceny české korunovační klenoty (150 let)
30. srpna - 400 let od smrti sv. Růženy z Limy
12. října - 300 let od nalezení zázračného obrazu Panny Marie z Aparecida, patronky Brasílie
31. října - Martin Luther uveřejňuje svých 95 tezí (500 let)
7. listopadu - VŘSR v Rusku (100 let)
14. listopadu - 400 let od biskupského svěcení sv.- Josafata Kunceviče, mučedníka Svaté UNIE
 

Požehnané svátky vánoční - Gesegnete Weihnachten!

20. prosince 2016 v 18:03 | MC |  Zprávy z redakce - Nachrichten aus Redaktion
Redakce Monarchia Catholica přeje všem přátelům a čtenářům klidné prožití zbytku Adventu, požehnané Vánoce, radost z narození Spasitele a pokojný rok 2017.
Papst und Habsburg Hoch!

Monarchia Catholica Redaktion wünscht allen Freunden und Lesern frohe und gesegnete Weihnachten, viele Fröhlichkeit von Geburt Jesu und ein friedvolles und gesundes Jahr 2017.
Papst und Habsburg Hoch!

Zprávy z Redakce - Nachrichten aus Redaktion


Laudetur Iesus Christus! Slava Isusu Christu! Grüss Gott!
Vážení přátelé v Kristu!

posíláme odkaz na zajímvý článek na http://dfens-cz.com

http://dfens-cz.com/mnichovska-dohoda-a-moskevsky-mir-proc-neni-lev-jako-lev/

Přejeme nádherný a klidný pohodový adventní čas v liberálně demokratickém infernu a všem rádoby katolíčkům z Novus ordo světa, v čele s modernistickým klérem, který nepatří do Kristova stáda.Další články

 

Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!