Deklarace 24. generální kapituly Rytířů Panny Marie (2017)

8. srpna 2017 v 8:46 | REX! + MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche

Vážení přátelé,
níže uvádíme Deklaraci rytířů Panny Marie z poslední Generální kapituly z července 2017.


Více o rytířích Panny Marie zde www.militiamariae.net

Viva Cristo Rey!

redakce MC
 

Devianté opět v Praze - Devianten wieder in Prag

Vážení duchovní otcové, drazí přátelé a kamarádi,
opět se blíží akce deviantů v Praze pod názvem Gay Pride. Monarchia Catholica zmobilizovala své síly a učinila pár akcí na usmíření urážek Boha a Svaté Panny. Předně jsme se na místě setkání modlili smírný sv. růženec, litanie k Panně Marii spojenou s asperges na Střeleckém ostrově a na Letenské pláni. Dále se bude na smírný úmysl sloužit po dobu konání Gay Pride každý den mše svaté.
Devianté, přejeme Vám obrácení ke katolické víře a skoncování s deviací! Je třeba podotknout, že sodomie je hříchem do nebe volajícím dle katolické nauky zjevené Bohem. Jakékoliv schvalování tohoto hříchu je proti Bohu a proti Jeho přirozenému řádu, který stanovil.

13. květen - Zrada Boha a Panny Marie ze strany papežů - Verrat des Gottes und der Jungfrau Maria von der Seite der Päpste

13. května 2017 v 21:24 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche

Vážení přátelé v Kristu a Marii,
před 100 lety se událo první z několika důležitých zjevení Panny Marie v dějinách lidstva, které svým důrazem předčilo všechna ostatní. Shrňme to následujícím způsobem.
Panna Maria provází svůj lid zasvěcený svému Synu od dob Kalvárie.
Provází ho po celá staletí a usměrňuje lid Boží, aby byl poslušen Jejímu Synu.
Přináší nám nebeské dary: sv. růženec, hnědý škapulíř, zelený škapulíř, zázračnou medailku z Rue du Bac a další dary, abychom byli uchráněni zhoubného vlivu padlých andělů a byli obráceni k Bohu.
Varuje nás před šílenostmi 20. století v Rue de Bac, v La Salettě, ve Fatimě, před liberalismem, liberální demokracií, bolševismem a neomodernismem, burcuje nás v různých svých zjeveních, kdy jako dobrotivá Matka, která nás miluje, touží, abychom všichni dosáhli věčného Nebe. Apeluje na římské Pontifiky, aby zasvětili Rusko Jejímu Neposkvrněnému Srdci....
Burcuje a burcuje, apeluje a vyzývá.

A co my? Co udělali římští pontifikové po Fatimě? Všechno zasuli pod koberec. Fatima jim nebyla dost diplomatická. Byla totiž naprosto v kontradikci s jejich smířlivou politikou vůči omylům tohoto světa. Pius XI., Pius XII. (který navíc zažil sluneční zázrak ve vatikánských zahradách), Jan XXIII., Pavel VI., Jan Pavel I. a Jan Pavel II., včetně posledních dvou papežů, všichni si udělali z poselství ve Fatimě dobrý den. Největším viníkem všeho je NEPOSLUŠNOST A NEVÍRA ŘÍMSKÝCH PONTIFIKŮ.

Stačilo, aby jeden z výše vyjmenovaných pontifiků zasvětil Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a nemuseli jsme snášet gulagy a koncentráky. Nemusel zemřít ani jeden člověk z těch milionů. Vinu nemají pouze vyjmenované omyly: bolševismus, liberalismus a neomodernismus pokoncilní doby a II. vatikánský koncil, nebo padlí andělé. Ti dělají pouze svou práci. Vinní jsou však výše uvedení papežové, kteří nedělali, co po nich žádal Bůh! Tito všichni mohli jediným 15 minutovým obřadem spolu se všemi biskupy světa zastavit moderní šílenství.

A tak viník je znám. Co bude tedy dále? Jak potrestá Bůh nevěru svého lidu?


Další články

 

Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!