CZEXIT

22. ledna 2017 v 22:31 | MC+ SCHÜTZENBUND+http://www.czexit.net |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"
Vystoupení z EU je pro naprosté principiální špatnosti zcela NUTNÉ. Podpořte http://www.czexit.net

Evropská Unie není schopna nejenom hájit katolické principy, ale není schopna ani ekonomicky, politicky a bezpečnostně zajistit obecné blaho pro své evropské občany. EU říkáme jako katolíci a monarchisté ROZHODNÉ NE!!!


AŤ ŽIJE KRISTUS KRÁL.
 

Turkobijci - Türkschläger

22. ledna 2017 v 22:17 | Schützenbund des heiligen Wenzels |  Habsburská Monarchie - Donaumonarchie
Vážení přátelé und "alte Kameraden",
zde uveřejňujeme seznam turkobijců, kteří bránili křesťanskou Evropu. Jedinou cestou pro nás je postavit se uměle vytvořené imigraci, která ohrožuje samotné kořeny Evropy.
Papst und Habsburg Hoch!


Kalendarium 2017

3. ledna 2017 v 18:52 | MC
Vážení čtenáři, níže uvádíme kalendárium katolických, monarchistických a bohužel i smutných výročí světových dějin, které si letos budeme připomínat.

7525 let od stvoření světa Bohem
4916 let od světové potopy
4032 let od narození našeho Otce Abraháma
3527 let od exodu Izraelitů z Egypta
2769 let od založení Říma

15. března - Rakousko-uherské vyrovnání z Rakouského císařství vzniklo Rakousko-Uhersko (150 let)
9. května - narození Zity Bourbon-Parmské, poslední císařovna rakouská, královna česká a uherská (125 let)
13. května - První zjevení Panny Marie ve Fátimě (100 let)
13. května - narození Marie Terezie, rakouská arcivévodkyně a česká královna (300 let)
8. června - Rakouský císař František Josef I. s manželkou Alžbětou byli v Budíně korunováni (150 let)
19. července - 800 let od smrti bl. Hroznaty, zakladatele premonstrátského kláštera v Teplé, patrona Čech
28. srpna - do Prahy byly z Vídně navráceny české korunovační klenoty (150 let)
30. srpna - 400 let od smrti sv. Růženy z Limy
12. října - 300 let od nalezení zázračného obrazu Panny Marie z Aparecida, patronky Brasílie
31. října - Martin Luther uveřejňuje svých 95 tezí (500 let)
7. listopadu - VŘSR v Rusku (100 let)
14. listopadu - 400 let od biskupského svěcení sv.- Josafata Kunceviče, mučedníka Svaté UNIE

Další články

 

Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!