180 let od poslední korunovace v Čechách císaře Ferdinanda V. Dobrotivého - 7. září 1836

25. srpna 2016 v 12:00 | MC |  Habsburská Monarchie - Donaumonarchie
Dne 7. září 2016 si budeme připomínat sto osmdesáté výročí poslední české královské korunovace-korunovace císaře Ferdinanda V. Dobrotivého, která proběhla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Málo známou skutečností je, že František Antonín hrabě Kolowrat Liebsteinský (1778-1861), majitel panství Rychnova nad Kněžnou a státní ministr, byl jedním z nejdůležitějších aktérů poslední pražské korunovace, když 7. září 1836 položil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě českou královskou korunu na hlavu císaře Ferdinanda V. spolu s pražským arcibiskupem Ondřejem Aloisem hrabětem Ankwicz von Skarbek-Poslawice (1777-1838). Císař a král Ferdinand I. na majestátním portrétu L. Kupelwiesera z roku 1847 (v pozadí, po jeho pravé ruce zobrazeny svatoštěpánská, rakouská císařská a svatováclavská koruna)


auf Deutsch
Ferdinand I. Karl Leopold Joseph Franz Marcellin, genannt: der Gütige, tschechisch: Ferdinand Dobrotivý, (* 19. April 1793 in Wien; † 29. Juni 1875 in Prag) war von 1835 bis 1848 Kaiser von Österreich und König von Böhmen und als Ferdinand V. seit 1830 auch König von Ungarn und Kroatien.
Am 7. September 1836 empfing er (ein reiner Formalakt) in Prag die Krone von Böhmen - es war dies das letzte Mal, dass ein Herrscher mit der Wenzelskrone gekrönt wurde -, wobei er das übliche Krönungsgeschenk der Reichsstände von 50.000 Dukaten ebenfalls wohltätigen und sonstigen öffentlichen Zwecken widmete. Ferdinand war der letzte gekrönte König von Böhmen; seine Nachfolger Franz Joseph I. und Karl I. ließen sich wohl in Budapest, nicht aber in Prag krönen.

Korunovace v katedrále sv. Víta
 

45 theologů zaslalo kardinálu Angelo Sodanovi kritický rozbor postsynodální exhortace Amoris laetitia - 45 Theologen und Philosophen fordern von Papst Franziskus die Rücknahme oder Korrektur von Amoris laetitia

13. srpna 2016 v 19:21 | MC + SSPX.org + katholisches.info

29. 6. 2016 45 theologů z celého světa zaslalo výše uvedenému děkanovi kardinálského kolegia kritickou analýzu Amoris laetitia, ve kterém odsuzují 19 výroků v tomto papežském listě jako heretických a další výroky jako herezi blízkých. Celý text kriticky analyzuje problematické okruhy exhortace a srovnává je s neomylnou naukou Církve, koncily a papežskými dokumenty minulosti. Text naleznete v angličtině a v němčině v níže uvedených links.

Amoris laetitia (česky Radost lásky) je apoštolská exhortace, kterou 8. dubna 2016 vydal papež František. Má podtitul O lásce v rodině, pojednává o problematice rodiny a vyzývá například k většímu pochopení pro rozvedené, kteří uzavřeli nový sňatek. Dává v ní větší důraz na svědomí věřících.

Skládá se z 325 odstavců a má 391 poznámek pod čarou. Římský biskup v ní shrnuje výsledky debat, které z celosvětové diskuse římskokatolické církve vyplynuly na mimořádné a řádné biskupské synodě o rodině v letech 2014 a 2015.


Pouť na Chlum u Třeboně

22. července 2016 v 10:10 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
11.8. 2016 bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu
u Třeboně sloužit za nebožtíka Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť letošní novokněz P. Zentner FSSP mši sv.v 18.00 hod. Po mši sv. je domluvena možnost návštěvy oratoře Františka Ferdinanda
d ´Este, onoho místa, kde se 3 sirotci dozvěděli zprávu
o zavraždění svých rodičů a kde se dochovaly modlitební knížky následníka trůnu a další věci. Je domluven výklad Dr. Válkové. Poutní kostel v Chlumu u Třeboně je také často označován jako "zmenšenina" trojlodního poutního místa Mariazell.

Další články

 

Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!