Svatý český Němec

6. března 2017 v 8:25 | Wikipedia, pastorace.cz |  Katolická Církev - Katholische Kirche
P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM se narodil 1. března 1911 v Greifendorfu (dnes Hradec nad Svitavou) uprostřed převážně německé jazykové enklávy severně od Brna. Jeho rodiče byli velmi zbožní rolníci. Otec padl v řadách rakouské armády během 1. světové války, a tak se matka musela sama starat o šest dětí. Ve škole a doma mluvil Hubert německy. Česky se naučil až během služby
u českého sedláka ve Vřesicích, kde pracoval jako čeledín. V roce 1927 se rozhodl pro kněžskou
a misionářskou službu. V sedmnácti letech tedy odešel do Reimlingenu v Německu, kde vstoupil do Kongregace marianhillských misionářů a přijal řeholní jméno Engelmar. Na kněze byl vysvěcen po studiích ve Würzburgu 6. srpna 1939. Jako kněz působil v protektorátu Čechy a Morava.
Po začátku války byl přidělen do hornorakouského Riedeggu v diecézi Linz. Po několika měsících však začal působit jako farář ve vesnici Glöckelberg (dnes Zadní Zvonková) nedaleko Oberplann (dnes Horní Plané v protektorátu Čechy a Morava. Již 21. dubna 1941 byl zatčen na základě udání místních agentů, kteří ho obvinili ze "záludného vyjadřování" při kázáních v kostele
a z "obrany Židů". Vystupoval totiž proti nacismu a deportacím Židů. Dne 3. června 1941 byl třicetiletý P. Unzeitig poslán do Dachau u Mnichova. Jako duchovní byl umístěn v "kněžském" bloku, kde se tísnilo zhruba 2700 duchovních, většinou katolíků. Pater Engelmar se v hrůzách koncentračního tábora choval jako statečný muž a křesťan. Protože se jako budoucí misionář naučil rusky, sloužil především ruským zajatcům. V Dachau zemřel jako dobrovolník u nemocných tyfem. Na konci roku 1944 se v Dachau rozšířila epidemie skvrnitého tyfu a nemocní po stovkách umírali bez pomoci, protože do nakažených bloků nikdo nechtěl chodit. V této situaci vyzvalo táborové vedení, aby se přihlásili dobrovolníci, kteří by šli především duchovně pečovat o nemocné. Bylo ovšem zřejmé, že ten, kdo se přihlásí, se s největší pravděpodobností již živý nevrátí. Dobrovolně se přihlásilo 20 kněží a mezi nimi i P. Unzeitig. Pouze dva dobrovolníci tuto nejobětavější službu přežili. Engelmar Unzeitig přinesl nejvyšší oběť z lásky k bližním. Zemřel 2. března 1945, den po svých 34. narozeninách a jen několik týdnů před tím, než koncentrační tábor Dachau osvobodila americká armáda. Engelmara Unzeitiga bývalí spoluvězni z koncentračního tábora v Dachau označovali jako "anděla Dachau" a "německého Maximiliana Kolbe".P. Engelmar Unzeitig - kněz z kongregace misionářů z Mariannhill - 24.9.2016 byl blahořečen.
 

CZEXIT

22. ledna 2017 v 22:31 | MC+ SCHÜTZENBUND+http://www.czexit.net |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"
Vystoupení z EU je pro naprosté principiální špatnosti zcela NUTNÉ. Podpořte http://www.czexit.net

Evropská Unie není schopna nejenom hájit katolické principy, ale není schopna ani ekonomicky, politicky a bezpečnostně zajistit obecné blaho pro své evropské občany. EU říkáme jako katolíci a monarchisté ROZHODNÉ NE!!!


AŤ ŽIJE KRISTUS KRÁL.

Turkobijci - Türkschläger

22. ledna 2017 v 22:17 | Schützenbund des heiligen Wenzels |  Habsburská Monarchie - Donaumonarchie
Vážení přátelé und "alte Kameraden",
zde uveřejňujeme seznam turkobijců, kteří bránili křesťanskou Evropu. Jedinou cestou pro nás je postavit se uměle vytvořené imigraci, která ohrožuje samotné kořeny Evropy.
Papst und Habsburg Hoch!


Další články

 

Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!