45 theologů zaslalo kardinálu Angelo Sodanovi kritický rozbor postsynodální exhortace Amoris laetitia - 45 Theologen und Philosophen fordern von Papst Franziskus die Rücknahme oder Korrektur von Amoris laetitia

13. srpna 2016 v 19:21 | MC + SSPX.org + katholisches.info

29. 6. 2016 45 theologů z celého světa zaslalo výše uvedenému děkanovi kardinálského kolegia kritickou analýzu Amoris laetitia, ve kterém odsuzují 19 výroků v tomto papežském listě jako heretických a další výroky jako herezi blízkých. Celý text kriticky analyzuje problematické okruhy exhortace a srovnává je s neomylnou naukou Církve, koncily a papežskými dokumenty minulosti. Text naleznete v angličtině a v němčině v níže uvedených links.

Amoris laetitia (česky Radost lásky) je apoštolská exhortace, kterou 8. dubna 2016 vydal papež František. Má podtitul O lásce v rodině, pojednává o problematice rodiny a vyzývá například k většímu pochopení pro rozvedené, kteří uzavřeli nový sňatek. Dává v ní větší důraz na svědomí věřících.

Skládá se z 325 odstavců a má 391 poznámek pod čarou. Římský biskup v ní shrnuje výsledky debat, které z celosvětové diskuse římskokatolické církve vyplynuly na mimořádné a řádné biskupské synodě o rodině v letech 2014 a 2015.

 

Pouť na Chlum u Třeboně

22. července 2016 v 10:10 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
11.8. 2016 bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu
u Třeboně sloužit za nebožtíka Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť letošní novokněz P. Zentner FSSP mši sv.v 18.00 hod. Po mši sv. je domluvena možnost návštěvy oratoře Františka Ferdinanda
d ´Este, onoho místa, kde se 3 sirotci dozvěděli zprávu
o zavraždění svých rodičů a kde se dochovaly modlitební knížky následníka trůnu a další věci. Je domluven výklad Dr. Válkové. Poutní kostel v Chlumu u Třeboně je také často označován jako "zmenšenina" trojlodního poutního místa Mariazell.


Další články

 

Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!