COMMUNIQUÉ OF THE PONTIFICAL COMMISSION "ECCLESIA DEI" - COMMUNIQUÉ Papežské komise "Ecclesia Dei"

27. října 2009 v 20:04 | ENGLISH, ITALIANO, ČESKY - http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/24557.php?index=24557&lang=it |  Katolická Církev - Katholische Kirche

COMMUNIQUÉ OF THE PONTIFICAL COMMISSION "ECCLESIA DEI"

ENGLISH
On Monday 26 October 2009 in the Palazzo del Sant'Uffizio, headquarters of the Congregation for the Doctrine of the Faith and of the Pontifical Commission "Ecclesia Dei", the study commission made up of experts from "Ecclesia Dei" and from the Society of St. Pius X held its first meeting, with the aim of examining the doctrinal differences still outstanding between the Society and the Apostolic See.

In a cordial, respectful and constructive climate, the main doctrinal questions were identified. These will be studied in the course of discussions to be held over coming months, probably twice a month. In particular, the questions due to be examined concern the concept of Tradition, the Missal of Paul VI, the interpretation of Vatican Council II in continuity with Catholic doctrinal Tradition, the themes of the unity of the Church and the Catholic principles of ecumenism, the relationship between Christianity and non-Christian religions, and religious freedom. The meeting also served to specify the method and organisation of the work.

Lingua ITALIANA
Lunedì 26 ottobre 2009 si è tenuto nel Palazzo del Sant'Uffizio, sede della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, il primo incontro della Commissione di studio, formata da esperti della medesima Commissione e della Fraternità Sacerdotale S. Pio X, allo scopo di esaminare le difficoltà dottrinali che ancora sussistono tra la Fraternità e la Sede Apostolica.
In un clima cordiale, rispettoso e costruttivo si sono evidenziate le maggiori questioni di carattere dottrinale che saranno trattate e discusse nel corso dei colloqui che proseguiranno nei prossimi mesi probabilmente a scadenza bimensile. In particolare si esamineranno le questioni relative al concetto di Tradizione, al Messale di Paolo VI, all'interpretazione del Concilio Vaticano II in continuità con la Tradizione dottrinale cattolica, ai temi dell'unità della Chiesa e dei principi cattolici dell'ecumenismo, del rapporto tra il Cristianesimo e le religioni non cristiane e della libertà religiosa. Nel corso dell'incontro si è anche precisato il metodo e l'organizzazione del lavoro.

Překlad do češtiny: Google
Pondělí, říjen 26, 2009 se konalo v paláci Svatého Officia, sídla Kongregace pro nauku víry a Papežské komise Ecclesia Dei první zasedání výboru tvořeného odborníky, aby Komise a představitelé FSSPX posoudili doktrinální obtíže, které stále ještě existují mezi Bratrstvem sv. Pia X a Apoštolským stolcem.
V srdečné, uctivé a konstruktivní atmosféře byly všechny důležité dogmatické otázky řešeny a diskutovány v průběhu jednání. Jednání bude pokračovat v nadcházejících měsících, pravděpodobně skončí za dva měsíce. Zejména byly zkoumány otázky týkající se pojmu Tradice, misálu Pavla VI, výkladu dokumentů II. vatikánského koncilu, kontinuity s tradicí, téma jednoty Církve a katolické zásady ekumenismu, vztahů mezi křesťanstvím a ne-křesťanskými náboženstvími a náboženské svobody. Během setkání se také upřesnil způsob a organizace práce výboru.


Za FSSPX tvoří vyjednávací výbor:
Biskup Mgr Bernard Fellay - Generální představený FSSPX
Biskup Mgr Alfonso de Galarreta,
P. Benoît de Jorna, rektor semináře v Ecône
P. Jean-Michel Gleize, profesor eklesiologie (seminář v Ecône)
P. Patrick de La Rocque
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!