Svátek všech věrných zemřelých - 2.11.2009 - In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum

31. října 2009 v 18:35
Modleme se za duše v očistci! Je to skutek milosrdenství, který Bůh odměňuje!
Pray for Holy souls in purgatory! It is our act of mercy, which God rewards!
2.11.2008 Milý čtenáři, pokud jsi někdy kráčel po nábřeží Tibery v hlavním městě křesťanstva, po mostě Ponte Umberto I., dojdeš na Piazza dei Tribunali a budeš kráčet dále směrem proti proudu řeky, spatříš nenápadný kostel v neogotickém stylu. Každý kolem něho projde a směřuje rychlým krokem k hlavním velkým římským bazilikám a turistickým tepnám rušného velkoměsta, kde se tísní tisíce lidí. Přesto tento kostel pod názvem Sacro Cuore del Suffragio obsahuje prazvláštní museum. Je to museum duší v očistci (Il museo delle anime del Purgatorio) V roce 1893 se rozhodl P. Vittore Jouet vybudovat tento malý kostel na památku duší v očistci. 15. září 1897 v kapli Panny Marie Růžencové spatřil plápolající oheň a za ním velký obraz muže s velmi smutnou tváří v ohni. P. Jouet sloužil za tohoto muže mši svatou. Po této vizi došel P. Jouet k přesvědčení, že je to výzva ku pomoci všem duším v očistci. Proto se rozhodl, že je třeba duším pomoci i tak, že vytvoří kolekci věcí a svědectví o setkání očistcových duší s lidmi. Začal vytvářet sbírku všech předmětů, které nějakým způsobem souvisely s dušemi v očistci. Tato sbírka se stala středem pozornosti věřících a lidé si začali alespoň více uvědomovat neradostnou realitu osobního soudu po smrti i samotného očistce. Z aktivity P. Joueta vznikala nejrůznější arcibratrstva na pomoc duším v očistci, byly slouženy mše svaté, dávány almužny, lidé se postili a to vše na úmysl brzkého vysvobození duší z očistce, případně svých zesnulých blízkých a přátel. Církev nerada vytváří z těchto věcí nějakou senzaci, nechce, aby se z očistce stal bestseller, či se toto téma nějakým nepatřičným způsobem popularizovalo. Na druhou stranu toto muzeum vzniklo na sklonku 19. století, kdy se v Evropě, i v Církvi šířil nebezpečný racionalismus, liberalismus a modernismus a kdy se víra v existenci očistce, v existenci zázraků a pravd víry zcela vytrácela, neboť byla chápána jako církevně ideologický konstrukt, možno říci anachronismus. Bůh však ve vhodné chvíli znovu oživil tuto myšlenku na věčnost, na realitu očistce a na možnost konat ze strany věřících skutky milosrdenství lásky vůči těm, kteří trpí v očistci. Věříme, že i dnes je tento kostel s museem velmi důležitým svědectvím v této bezbožecké době a hovoří tichým a nenápadným hlasem o velmi nepříjemné realitě, která předčí jakékoliv představy lidského mozku a bolestivě nás varuje, abychom si uvědomovali, že jednoho dne přijde smrt, a hned osobní soud a potom jedna ze dvou možných věčností, buď věčnost spojená s blaženým patřením na Boha a nebo věčnost spojená s věčnými mukami ve věčném zavržení a odklonu od Boží tváře, pravé a milující Lásky. Bůh nikoho do nebe tahat nebude, když tam nechce.

Zde je krátká reportáž z výše zmíněného kostela: zdroj.www.romereports.com
 


Komentáře

1 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola | E-mail | Web | 2. listopadu 2010 v 10:50 | Reagovat

Je důležité občas se zastavit a zamyslet nad eschatologickou realitou, která přesahuje dimenze našeho pozemského života. Víme, že kdyby Pán Bůh chtěl, mohl by spasit každého člověka, všechny lidi. Současně však ale též víme i to - že Pán Bůh to neudělá.
Ti co celý svůj pozemský život brojili proti víře, proti Církvi, znevažovali manželství a rodinu, schvalovali vraždění nenarozených dětí či schvalovali homosexuální perverzi, ti nemohou očekávat žádné Boží milosrdenství, ale po své smrti půjdou navěky do pekla.
Každý člověk má svobodnou vůli a Pán Bůh tuto jeho svobodu plně respektuje. I svobodu těch, kteří se svým jednáním konkludentně fakticky rozhodli jít navěky do pekla.
Důležité je uvědomit si tyto skutečnosti zejména dnes.
První listopad je veliký den. Je to jednak den, kdy se dne 1.11.1961 narodil Karl von Habsburg, náš příští český král.
Taktéž je to Den všech svatých. A svatým je vlastně každý zesnulý, který odešel z tohoto světa smířen s Pánem Bohem. Může to být klidně i náš vlastní dědeček či babička, kteří v časech svého pozemského života věrně sloužili Kristovi a žili podle Svatého Písma a učení Církve.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!