Zpráva čtenářům blogu

6. listopadu 2009 v 16:52
Vážení čtenáři,

možná jsme to měli říci hned na začátku, ale blog Monarchia Catholica by se nerad stal opět jedním z tisíců blogů, kde dochází k nekoordinovanému výlevu pavlačových emočně nestabilních reakcí. Budeme rádi za Vaše připomínky, nikoliv však emočně, nebo dokonce vulgárně laděné příspěvky, které uráží jinak smýšlející občany. Doufali jsme v to, že lidé přicházející na náš blog budou chtít konstruktivně vést dialog. Na našem blogu chceme poukazovat na stále nevyřešené, velmi ožehavé problémy, které se nemohou řešit zkratkovitým jednáním, či emočně nevyladěnou reakcí. Doufáme, že to pochopí i ti, kvůli kterým začínáme moderovat diskuze na tomto blogu. Nechceme tady glorifikovat nešvary monarchie, ani republiky, či jiného státoprávního uspořádání, ale jde nám o demytologizaci českých a evropských dějin.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem Papst und Habsburg Hoch!
 


Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!