Požehnané Vánoce - Gesegnete Weihnachten

20. prosince 2009 v 0:23
Požehnané Vánoce a milostiplný rok 2010 od narození Kristova (7518 let od stvoření světa)
přeje Vám a Vašim rodinám Monarchia Catholica!

Gesegnete Weihnachten
und ein gnadenreiches, friedvolles Jahr 2010! (7518 Jahren seit der Schöpfung der Welt)
Das wünscht Ihnen und Ihren Familien
Monarchia Catholica
 


Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!