Oslava 90. výročí revoluční trikolóry? Katoličtí monarchisté nic neslaví!

19. března 2010 v 18:30
Tradiční katolicismus, který přetrval do dnešních dnů, se často odvolává na věrnost autentické katolické nauce, chce být věren tradičním liturgickým ritům, tradičnímu pojetí katolické zbožnosti i autentické nauce Magisteria Církve. Na druhou stranu vidíme mezi některými tradičně smýšlejícími katolíky a bohužel i některými příslušníky tzv. tradičního kléru, rozporuplné jednání. Při poutích a veřejných akcích používají vlajky a praporce, které symbolickým způsobem ztělesňují principy Revoluce 1789. Ve Francii se nese revoluční trikolóra, v českém prostředí zase uměle vytvořená vlajka s modrým klínem. Dokonce je vidět francouzskou trikolóru s našitým Božským srdcem Ježíšovým, nebo revoluční vlajky vedle vlajek čistě monarchistických a protirevolučních, resp. protireformačních jako je například červené srdce s křížem na bílém poli vandejských bojovníků, kteří povstali proti Revoluci ve Francii. Dokonce se tito lidé neštítí glorifikovat československou státní vlajku s modrým klínem a vykládat ji v náboženských symbolech, např. nehorázným, skoro až blasfemickým tvrzením, že modrá je symbolem věčnosti (kterou zmiňuje sv. Isidor). Co by potom tito nešťastníci asi řekli o vlajce EU? Není to náhodou mariánská vlajka? Proč tedy tradiční katolíci brojí proti této vlajce, když je barvou Matky Věčného Velekněze? Nebo vlajka bývalého SSSR by mohla podle těchto nešťastníků interpretována jako oslava práce a červená jako barva Ducha svatého?
Je to poměrně dost solidní rozpor a jakási vnitřní schizofrenie v tradičních kruzích, když revoluční vlajka je oslavována a vlaje vedle vlajky těch, kteří proti Revoluci bojovali. Možná se tyto tradiční skupiny řídí postojem Karla Rahnera S.J., který tvrdil, že je nutné vyvažovat v Církvi progresivní proud s konzervativním, aby došlo k vyrovnání onoho plus a mínus do neutrální polohy. Od tradičních katolíků by se očekávalo, že chápou symbolický význam vlajek a praporců a uvědomí si, že pod některými z těchto vlajek se páchalo tolik zla právě katolické Církvi a katolickému náboženství. Ona zmíněná československá vlajka symbolizuje české masarykovské "Pryč od Vídně, pryč od Říma" a podobná hesla, sekularismus První republiky, vyhánění Krista ze státních škol za TGM, boření Božích muk a mariánských sloupů a další české šovinistické šílenosti. Není to jenom nedůslednost, ale možná záměr. Na druhou stranu není možné tuto záležitost bagatelizovat a říkat, že se nic neděje. Symboly a historické okolnosti vzniku těchto symbolů mluví nejenom v liturgii, ale i v heraldice a vexilologii a čs. vlajka je bohužel toho smutným dokladem podobně jako vlajka Francie, Itálie, Irska, bývalého SSSR, nacistického Německa atd. Spojení tradičních náboženských symbolů a tradiční poutě s revoluční trikolórou, nebo glorifikace sekulární československé "tradice" je zhanobením náboženství, potupa všeho, v co skuteční katolíci věří a principů, které hájí. Legitimizuje se tím sesazování Krista z trůnu a snaží se tu "pokřtít" nepokřtitelné. Navíc katolická pouť není politickým shromážděním nacionalistických živlů, či jiných politických kruhů a nikdy jí nemůže být. Je to čistě náboženská záležitost a státní vlajka v této podobě a v tradičně katolickém prostředí je zcela nepřijatelná. Vzít do ruky revoluci a mávat nad hlavami lidí je protináboženská ohavnost. Zaráží fakt, že ti katolíci, někteří kněží a laici, kteří tolik upozorňují na moderní omyly ve světě, kritizují papeže, biskupy a další a upozorňují na ideologické pozadí amerikanismu, modernismu a dalších liberálních směrů nedokáží tuto záležitost usměrnit a rozpoznat. Dělají z tradičního katolicismu politickou a nacionálně laděnou skupinku, která potom právem může být od nezúčastněných pozorovatelů nařčena z nacionalismu a nebezpečného směšování náboženství a sekulární republiky. Dochází zde k devalvaci hodnoty katolického náboženství. Je nutné podotknout k poutím, že katolíci se mají účastnit pouze tradiční katolické pouti a nikoliv politické agitky Revoluce. Možná někdo z těchto lidí může namítnout, že se dát interpretovat tato čs. vlajka i v jiném duchu, že je to pouze jakási státní vlajka a není nutné se nějak zneklidňovat. Potom by ale muselo platit, že tradiční katolíci nemohou kritizovat ostatní svět, případně II. vatikánský koncil, protože i tyto fenomény se dají podle tohoto přístupu pozitivně vysvětlit. Cožpak se o to nepokoušejí mnozí - sjednotit anděla s ďáblem? Je to úplně stejná argumentace sice na různé téma, ale podobné nekonzistence. K tomuto již není možné mlčet, jako není možné mlčet k těm příslušníkům kléru, kteří tyto nezdravé a otrávené tendence šíří a povzbuzují k nim. Principy, které za těmito všemi symboly stojí prostě nemůže nikdo z katolíků s čistým svědomím přijmout. Obrazy a vlajky čehokoliv mají svoji symbolickou a vypovídací hodnotu a mohou působit tříštícím se a vzájemně si protiřečícím dojmem. Proto je třeba zachovat náboženský ráz katolických poutí, aby to nepůsobilo tak, že jeden se hlasí k českým nacionalistům, další k moravským separatistům, jiný k ideji čechoslovakismu, další bude bojovat za Velké Polsko, další za Velké Prusko, atd. Výsledkem je totální zmatek, kde se ztrácí vlastní původní idea katolických poutí a katolického náboženství - Ježíš Kristus, katolická víra, katolická Církev a náboženský universální ráz.

Jaká je skutečná vlajka Čech, Moravy a Slezska?
"Historickou vlajkou Čech je bíločervená bikolóra, podobně jako u sousedního Polska. Tato bikolóra měla svou historickou tradici v královském (státním) vojenském praporu, využívající barvy (tzv. tinktury) erbu Českého království. Podle heraldických pravidel se na českém praporu objevovala na horní polovině bílá barva (symbolizující stříbrného českého lva) a na dolní polovině červená barva (symbolizující červené pole štítu). Proto se také tento český prapor nelišil od polského státního praporu (stříbrná orlice na červeném poli). Tato historická bikolóra v dobách národního obrození - poblouznění, kdy se začaly razit panslovanské myšlenky, začala pomalu ustupovat slovanské (fakticky ruské) trikolóře, která obsahuje (kromě červené a bílé) rovněž modrou barvu. Pro odlišení od ostatních trikolór, dělící své národní barvy ve vlajce do pruhů, bylo r. 1920 zákonem rozhodnuto, že pole přidané modré barvy bude mít tvar klínu, směřující do poloviny vlajky. Význam tohoto modrého klínu byl obvykle vykládán jako symbol Slovenska. Jiným výkladem je to, že tento "modrý trojúhelník" je jedním ze základních znaků svobodného zednářství, tedy hnutí, které hrálo v počátcích Republiky Československé významnou roli. Proti tomuto návrhu čs. vlajky se ihned zvedl odpor především katolické církve, stejně jako proti první emisi čs. bankovek, které s viditelnými zednářskými znaky vytvořil svob. zednář Alfons Mucha - na popud jiného zednáře, ministra financí Aloise Rašína."
(viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_a_%C4%8Desk%C3%A1_vlajka )

Naše pravé vlajky

Königreich Böhmen - Království České:
Markgrafschaft Mähren - Markrabství Moravské:
Herzogtum Schlesien - Vévodství Slezské (Österreichisch Schlesien - Rakouské Slezsko):


 


Komentáře

1 Roman Roman | Web | 19. září 2010 v 4:16 | Reagovat

Dobrý den, na svém blogu jsem zavedl novou rubriku 3 otázky. Směl bych i Vám, prosím, položit 3 otázky a opublikovat Vaše odpovědi. Budu vděčný za jakoukoliv Vaši reakci - směřovanou na můj e-mail monarchiemistorepubliky(at)email.cz. S přáním všeho dobrého, Roman. Na blogu jsem nenašel e-mailový kontakt na Vás, moc rád bych Vás kontaktoval. Děkuji.

2 Monarchista Monarchista | E-mail | Web | 19. září 2010 v 17:57 | Reagovat

Dobrý den, náš kontakt je monarchiacatholica@seznam.cz
Těšíme se na Vaše otázky.
S pozdravem
Redakce Monarchia Catholica

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!