„Tradiční“ liberálové obhajují „tradiční“ hodnoty?

7. května 2010 v 22:10 |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"
dost
Pokud čtenář delší dobu sleduje občanskou a politickou angažovanost některých katolíků, potom musí dříve nebo později pozorovat určitou ideovou nekonzistentnost, kterou můžeme popsat slovy: "Zloděj volá, chyťte zloděje." Politická a občanská angažovanost je tvořena lidmi nejrůznějšího zaměření, kteří mají společné pouze to, že odmítají ideologii, která stojí za Evropskou Unií a její základ tvoří liberalismus, jehož kořeny jsou pevně zakotveny ve Velké Francouzské revoluci - rovnost pohlaví, ras, náboženství, víra v lidský pokrok, v autoritu lidského rozumu a ohánějící se anarchickým pojetím lidské důstojnosti… Pokud bychom tedy tvrdili, že tito katolíci bojují proti těmto "výdobytkům" Revoluce, potom jistě klobouk dolů, ale s touto občanskou angažovaností není něco v pořádku. Úhelný kámen jejich omylu je možné spatřit zase jenom v jejich textech. Jejich postoj sice na jedné straně je proti ideologizaci veřejného života a proti ideologii, která stojí za EU, ale plně uznávají struktury politické a společenské, které k této ideologii vedou a ji podporují. Uznávají, jak sami tvrdí "rodinu založenou na manželském svazku muže a ženy za základní výraz lidské sounáležitosti a odmítají snahy o její demontáž, uznávají nestejnost a komplementaritu muže a ženy a odmítají shora řízený program bezpohlavní společnosti, uznávají výsostné právo rodičů na hodnotovou výchovu potomků v souladu s přirozenými mravními normami a odmítají snahy o ideologizaci školních výchovně-vzdělávacích programů, uznávají hodnotu právního státu a principu presumpce neviny a odmítají jakékoli pokusy o porušení tohoto principu i snahy vnést do české legislativy vágní, právně irelevantní termíny, např. "extremismus", uznávají hodnotu národa a vlasti jako konstitutivního prvku utváření lidské osobnosti a odmítají se rozplynout v tavicím kotlíku vykořeněného kosmopolitismu, uznávají hodnotu autentického náboženství a odmítají jeho řízené odstraňování z veřejného života, ale také jeho zneužívání pro nenáboženské cíle, uznávají západní, anticko-křesťanské kořeny naší tradiční kultury a odmítají její účelové "úpravy" v duchu tzv. politické korektnosti, uznávají relativní hodnotu různých lidských kultur a odmítají snahy o jejich umělou nivelizaci za účelem utvoření jediného multikulturního "světového názoru", uznávají nedotknutelnost soukromého vlastnictví a odmítají snahy o zpochybnění této nedotknutelnosti, ale zapomínají, že sami uznávají tento liberální trend, který započal minimálně v roce 1789. Mnozí z nich jsou členové nejrůznějších politických stran, které jsou ve svých vyjádřeních a politických požadavcích vágní, bezpohlavní, vedoucí k demontáži tradičních mravních norem, podporují odstraňování náboženství z veřejného života, které v důsledku vede k laicismu, upadají do opačného extrémismu vlasteneckého mesianismu a národního provincionalismu, který není o nic horším omylem než onen tolik kritizovaný evropský kosmopolitismus. Jdou ve stopách politické korektnosti, která jim nakonec nedovolí prosadit křesťanské principy do společnosti. Revoluční demoliberalismus se neustále vyvíjí a současná evropská ideologie je další úrovní toho, co probíhalo v dobách nástupu liberálních demokracií a pádu mnohých trůnů.
Katolíci pochodují s revolučními vlajkami a domnívají se, že bojují proti globální evropské ideologii. Vlajka, kterou drží v ruce je vlajkou revoluce, která tento vývoj liberalismu a evropské ideologie umožnila. Karbonářská revoluce v Itálii, revoluce 1789, 1848, 1917, vznik ČSR v roce 1918 etc., to vše byly počáteční fáze vývoje liberální ideologie, která se v současné době zhoubně projevuje na úrovni EU a proti které minimálně po dobu 200 let bojovali římští papežové ve svých encyklikách o politickém a náboženském uspořádání společenosti, o výchově a rodině atd. Někteří katolíci vystupují na jedné straně jako tradiční katolíci odmítající principy Revoluce na úrovni Církve a společnosti, na druhé straně vstupují do liberálních či tzv. vlasteneckých stran, aby podpořili "zdravou rodinu", "zdravý samostatný stát "a bojovali proti globalismu a Evropské Unii. Jsou to všechno protimluvy, které tito lidé zastávají. Přesto však slouží téže hydře, proti které bojují… Jak je to možné? Je to nedostatek znalostí politických a náboženských dějin Evropy, nebo snaha být alespoň v něčem loajální vůči liberálnímu řádu a v současných liberálních stranách, které si podržují vágní a nepochopitelné, absurdní stranické programy, ukázat demoliberálnímu systému, že chtějí být státotvorní? Jak může katolík napsat, že chce podporovat pozitivní "tradiční" hodnoty a postoje, které podle něho prý vzbuzují nenávist nové ideologie stojící za EU? Nevědí snad tito katolíci, že EU ideologie jejich "tradiční " hodnoty klidně ve své pluralitě bude tolerovat a že oni sami tuto novou ideologii přemoci nemohou, ale že ji svým nekonzistentním chováním podporují?
 


Komentáře

1 SP SP | 19. května 2010 v 21:57 | Reagovat

Nakonec se jim liberálové ještě vysmějí a nadají jim do klerofašistů a vytvoří  jejich seznam a určí je k lidvidaci. Být za každou cenu v politice, byť s dobrými úmysly?

2 Michal Kretschmer Michal Kretschmer | E-mail | 10. června 2010 v 21:26 | Reagovat

Rozumím uvedené argumentaci. Ale ta poslední věta není myslím pravdivá. Liberálová pronásledují zásadní opačné postoje.

Liberální "hodnoty" jsou neslučitelné s katolictvím, obrana a prosazování tradiční katolické morálky a víry je nadřazena úsilí o prosazení monarchie, i když já osobně bych opravdovou monarchii uvítal (ne ovšem takovou jako je nyní např. ve Španělsku).

3 SP SP | 13. června 2010 v 20:31 | Reagovat

Rozumím Vašemu argumentu. Vážím si dílčí práce, kterou odvádějí dnešní konzervativci/třeba ti seznamoví/ ve společenském životě na obranu víry a morálky. Nejde o to, povyšovat prosazování monarchie nad obranou víry a morálky. Ale jde o to bránit víru a morálku VEDLE prosazování monarchie. Monarchie z principu. Bohužel se  u některých konzervativců setkáme spíše s úsměvem při vyslovení slova "monarchie". Mnozí ji považují za anachronismus, přežitek a to je špatně. Měli bychom všichni vydat více energie na obhajobu monarchie. To, co se vložilo v minulosti do obhajoby různých autoritativních režimů, kdyby se vydalo z poloviny na obhajobu monarchie in principi...to je přesně ten problém o který jde. Monarchie není mrtvým systémem dávných časů a pohádek pro děti...

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!