Odboj katolických monarchistů - Widerstand der katholischen Monarchisten

22. června 2010 v 20:31 |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"
widerstand
hilfe
Katholische Monarchie maschiert!
Ilustrační foto našich bavorských přátel!
Monarchia Catholica odmítá pořádání homosexuální Gay Queer Parade v Brně. Vyhlašuje podporu rodině a silám, které podporují tradiční rodinu. Monarchisté, sejdeme se v Brně 26.6.2010!
Katoličtí kněží, prosím odslužte katolickou mši na úmysl usmíření urážek za sodomský hřích!
Alte monarchistische Kameraden, kommen Sie nach Brünn und kampfen Sie für treue heterosexuele Familie, gesegnete von Gott!
Katholische Priester, zelebrieren Sie die katholische Messe für die Versöhnung des Gottes und unserer Lieben Frau!
Gott mit uns!

Papst und Habsburg Hoch!
 


Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!