Paní Jana Bobošíková – Evropské nebezpečí? Věčně včerejší, nepoučitelná jakož i nebezpečná propagandistka

20. října 2010 v 13:51 | Autor: Alfred Bäcker - Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"
sudeten
Ještě i dnes je mnoho českých mužů a žen, politiků a vůdců stran, dokonce i český prezident, kteří dlouhá léta svým anti-sudetoněmectvím poutají na sebe pozornost. Nikoliv kvalitou svých výroků, nýbrž nenávistí, brutalitou a nelidskostí, lživostí a konečně i očividnými nedostatky vzdělání.

V čelné pozici této sestavy se pohybuje údajně evropsky smýšlející smutně známá pani Jana Bobošíková, někdejší kandidátka na prezidentku České republiky. Sotva uplyne týden, ve kterém by tato nešťastná dáma nevzbudila pozornost s popuzujícími výroky pohřbít sudetské Němce, místo toho, aby se přešlo k věcné diskusi o příčinách a následcích českou stranou spáchané genocidy na německých spoluobčanech ČSR.

Tento zločin podle mezinárodního práva na více než 3 milionech starousedlých německých spoluobčanů oblastí Čech, Moravy a rakouského Slezska, kteří tyto země velkou měrou už staletí budovali a kultivovali jak po stránce zemědělské a lesnické tak i hornické jakož i technicky, hospodářsky a organizačně-právně - rovněž k prospěchu českého národa - rozvíjeli, pani Bobošíková ještě dnes neuznává jako český zločin tisíciletí.

Paní Bobošíková přitom úmyslně přehlíží, že se na základě Benešových dekretů prohlásilo 97% tehdejšího německého obyvatelstva ČSR - mužů, žen a dětí - za těžké zločince a úplně je zbavilo všech práv, přitom bylo dílem těžce týráno, vražděno a znásilňováno; teroristickými opatřeními státu, totiž Benešovými dekrety mu bylo ukradeno veškeré jmění, lidé byli přes noc vyhnáni ze svých bytů, domů a zemědělských usedlostí do neznáma nebo nejprve ještě pozavíráni do koncentračních táborů a táborů na nucené práce, než byli nehumánně a v žádném případě "spořádaným" způsobem v dobytčích vagonech odtransportováni přes hranice do Ruska nebo Německa.

Proč je žádoucí paní Bobošíkové všechny tyto československým státem zrežírované zločiny na tehdejších německých spoluobčanech ČSR připomenout? - Aby ona a její stejně smýšlející své špatné svědomí a zlé svědomí jejich českých krajanů konečně přestali uklidňovat lžemi a tím podstrkovat "Spojencům" výhradní odpovědnost za tento těžký zločin.

Paní Jana Bobošíková by měla konečně vzít na vědomí, že "Postupimská konference" především vzhledem k již probíhajícímu bestiálnímu vyhánění Němců a cílené dezinformační kampaně Josifa Stalina ("Stejně tam zůstal jen zbytek německého obyvatelstva, drtivá většina Němců údajně již do Německa utekla…") chtě-nechtě musela přijmout stanovisko, že "bude nutné", aby "zůstavší německé obyvatelstvo" mezi jiným se z Československa řádně a humánně odsunulo; - avšak za podmínky, že "že další vyhánění má být pozastaveno"!

3. 8. 1945 byl sice uznaný, jak zní přepis postupimského protokolu, ultimativní požadavek vlády ČSR na "spořádaný přesun německého obyvatelstva", avšak v žádném případě takového, jak se provádělo vládou ČSR před a po Postupimi, tedy bestiálního vyhánění.

O vyvlastnění, zbavení majetku, vytvoření koncentračních táborů a táborů nucených prací s poukazem na "Benešovy dekrety" se v Postupimi neřeklo ani jediné slovo, když tedy paní Bobošíková míní: " Zárodky Benešových dekretů byly dány už Postupimskou dohodou", tak je to nejen úmyslná záměna příčiny a následku, nýbrž i jako nezaměnitelný znak podvědomého přiznání viny, které by se rádo podsunulo Spojencům. - Přirozeně přicházejí Spojenci v úvahu coby vedlejší spolupachatelé (pomahači genocidy), avšak hlavními pachateli byli a zůstanou tehdejší vedoucí politici poválečné ČSR!

Je příznačné i to, že paní Bobošíková se s těmito myšlenkovými postupy nalézá v "dobré společnosti", protože i šéf českého senátu pan Přemysl Sobotka byl "překvapen", že "špičkový politik Rakouska ještě dnes napadá rozhodnutí světových mocností, které Beneš realizoval". I toto stanovisko je ve svém antievropském způsobu myšlení v roce 2010 otřesné, poněvadž - jak je možné se dnes všude možné se dočíst - Dr. Beneš a jeho vláda následující den po zveřejnění postupimského protokolu 3. srpna 1945 se rozhodli především nedodržovat doporučení vítězných mocností, nýbrž jako dosud "v odsunu německého obyvatelstva pokračovat, pokud to bez těžkostí bude možné provádět …"

Budiž připomenut paní Bobošíkové a panu Sobotkovi "Benešův Košický vládní program z 5. 4. 1945", v němž jsou již zakomponována veškerá opatření o zbavení práv Němců. Kromě toho předcházely 4 prezidentské dekrety tohoto programu už postupimské konferenci - dekret č. 5 z 19. 5. 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních jednání, č. 16 z 19. 6. 1945 o potrestání, č. 12 z 21. 6. 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku, č. 28 z 20. 7. 1945 o osídlení zemědělské půdy. Právě tak se zamlčelo, že česká vláda nótou z 3. července 1945 požádala spojence o přijetí plánu vyhnání do programu jednání v Postupimi a již 22. 7. 1945 předložila hotový plán pro vysídlení, ačkoli "divoký odsun" se už dlouho prováděl.

Jak západní ministři zahraničí, kteří se účastnili konference, shodně referovali, následovalo přijetí plánu vyhnání v posledním bodě protokolu pod římskou XIII, na osobní intervenci D. Beneše a naléhání Stalina "aby se další vyhánění (vyhoštění!) zastavilo". Kromě toho "Postupimský protokol" není žádná smlouva podle mezinárodního práva (!) a kromě jiného nebyla nikdy ratifikována americkou Sněmovnou, poněvadž podle tzv. "Walter - Report" se konstatovalo, že žádná fáze vyhnání se nemůže označit jako "humánní a řádná".

Když už paní Bobošíková dodnes není schopna si opatřit potřebné znalosti o tehdejších historických skutečnostech, měl by přinejmenším předseda českého Senátu lépe znát dějiny svého státu či národa, míní Alfred Bäcker, zástupce předsedy Sudetoněmeckého sdružení v Rakousku (Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich - SLÖ) pro Sudetendeutsche Pressedienst.
Protireklama - Gegenwerbung
sudeten_fsspx
 


Komentáře

1 Paul Max Paul Max | E-mail | 20. října 2010 v 16:55 | Reagovat

Velmi pěkně napsáno a trefně. Zločin genocidia nemůže být nikdy promlčen.

2 Monarchista Monarchista | 20. října 2010 v 18:20 | Reagovat

[1]:Přesně tak... Navíc tady vidím problém, že Bůh trestá tento národ právě za tyto zločiny, že krev nevinných volá o pomstu ze strany Boží a bohužel jak je vidět, tak někteří "tradiční" katolíci neváhají jít s těmito lidmi společnou cestou a pochodovat na Hrad v rámci D.O.S.T. :-(

3 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 21. října 2010 v 9:38 | Reagovat

Paní Bobošíková zaujímá postoj čistě účelový. Rozhodně jí nejde o mravní posouzení naší nedávné historie, ale stále vyzdvihuje to, co hýbe tímto národem: touha po zisku, nakrást pro sebe co nejvíce majetku! A tady dobře ví, že když bude hrát kartu "ohrožení z Německa", bude mít v Česku velký voličský potenciál. Na postoje těchto politiků - bohužel jsou z99% všichni takoví - doplatíme všichni, a to v době až se rozpadne tzv.EU a my budeme sami bez přítelíčka konfrontováni Německem.

4 Vratislav Vratislav | E-mail | 24. října 2010 v 20:57 | Reagovat

Pan L. Malý velmi případně charakterizuje Janu Bobošíkovou a na ni napojenou  Akci DOST v článku DOST nebylo dost, uveřejněném na webu Jizdního a střeleckého spolku sv. Václava: jde o slet  takových osob a sdružení, se kterými by se slušný člověk za opravdu nikdy  neměl objevit na veřejnosti...

[3]:

5 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 27. října 2010 v 9:42 | Reagovat

Promiňte, pane Vratislave, ale článek Dost nebylo dost, otištěný na stránkách Jízdního a střeleckého spolku sv. Václava, jsem nepsal já, nýbrž pan R.Bukva. Z velké části se s názory R.Bukvy ztotožňuji, nicméně mám jisté výhrady, které chci napsat v samostatném článku.[4]:

6 Vratislav Vratislav | 2. listopadu 2010 v 0:35 | Reagovat

Pane Malý: Úvaha hauptm.  V. Sladkého inspirovala i  autora článku R. Bukvu. Dokonce V. Tydlitátová, která zmíněný článek přetiskla na svém blogu, opatřila článek předmluvou chápe zklamání konzervativních idealistů,  když poznali, že je jejich spolubojovníci zradili snažíce se vyšplhat po jejich zádech do náruče “systému”, který dříve tak přísně odsuzovali a srdečně děkuje za  statečná slova kritiky do vlastních řad. Byl jste první a to je Vaše zásluha. Hledání pravdy je skládání mozaiky.

7 Vratislav Vratislav | 9. listopadu 2010 v 20:42 | Reagovat

[6]:
Pan Mgr L. Malý zveřejnil odpověď  na článek "DOST nebylo dost"  svou dřívější  kritiku dále upřesňuje:
"Zjistil jsem, že mnozí vedoucí činitele D.O.S.T., kteří se ostatně zvolili sami  silně pošilhávají po známostech s  osobnostmi jako Bobošíková, Volfová, SSO aj., s jejichž podporou  se  touží dostat na politické výsluní. S recyklovanými politiky a političkami nelze dělat něco nového; rozhodně ne bojovat za kvalitativně vyšší stupeň demokracie. Nezavrhuji toto politické sdružení, pakliže si v BUDOUCNU najde skutečnou cestu, jak politicky pracovat proti současnému  lžidemokratickému systému, budu první, kdo se bude hlásit do jeho řad. Ale paktovat se s lidmi výše zmíněnými, by byl úraz pro můj charakter!"
http://strelci.webnode.cz/news/odpoved-/

Toť slovo muže. Naše řeč budiž ANO, ANO, NE, NE! Teď už jenom zbývá vypráskat penězoměnce z chrámu.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!