Je suis l'immaculée Conception" "Jsem Neposkvrněné Početí" "Ich bin die unbefleckte Empfängnis"

5. prosince 2010 v 15:59 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
haereses
Immaculata
Každoročně (8.12.) slavíme nádherný svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie. Jak skvělý je to svátek a jak velké je to tajemství Boží všemohoucnosti, o tom po celá dlouhá staletí zpívali a hovořili nesčetní světci a svatí theologové Východu i Západu, jmenujme sv. Bernarda z Clairvaux, nakonec i sv. Tomáše Aquinského, který prohlásil, že se v tomto podvolí rozsudku Církve svaté, sv. Bonaventuru a sv. Alberta Velikého, papežů Sixta IV., Benedikta XII. V jednom svém sezení se o tomto dogmatu zmiňuje i Tridentský koncil. (DH 1400 DH 1425s) Rovněž nesčetné množství východních otců prvních století hovoří shodně o tomto dogmatu a slavném tajemství. Dogma o Neposkvrněném Početí bylo slavnostně promulgováno Jeho Svatostí bl. papežem Piem IX. dne 8. 12. 1854 bulou Ineffabilis Deus, kde se praví: "Nauka, podle níž blažená Panna Maria v prvním okamžiku svého početí, díky zvláštní milosti a výsadě ze strany všemohoucího Boha, s ohledem na zásluhy Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, je zjevena Bohem, a proto ji musí všichni věřící pevně a trvale věřit. Jestliže by si tedy někdo (Bůh ať tomu zabrání!) svobodně osoboval smýšlet odlišně od toho, co jsme My definovali, ať ví a sezná, že svým vlastním úsudkem sebe sama zavrhuje; že ztroskotal ve víře; že se oddělil od Církve a není s ní v jednotě; že kromě toho sám tímtéž upadl do trestů, které jsou stanoveny pro toho, kdo by si dovolil projevit ústně, písemně nebo nějakým jiným způsobem navenek bludy, které chová ve svém srdci." Je také důležité vědět, že náš rakouský císař Ferdinand III. zasvětil Rakousko a jeho země v roce 1646 Neposkvrněnému Početí Panny Marie, aby ho tak uchránil od porážky ve třicetileté válce. Naše země v jednotě s katolickou rakouskou monarchií a utvrzením svatého katolického náboženství je darem plynoucím z tohoto zasvěcení tímto zbožným císařem. Bl. Pius IX. však nepromulgoval toto dogma jako jakýsi izolovaný akt svého úřadu, ale také v kontextu své doby a ve vědomí zhoubného šíření liberalismu, klíčícího socialismu, racionalismu, podkopávajícího jakoukoliv zmínku o Božím Zjevení a pravdách víry a nakonec modernismu, včetně vypjatého romantismu a stále drtivějších útoků na katolickou Církev ze strany ideologických novátorů a partyzánů sloužících REVOLUCI! Na samotném textu buly pracovali výteční jezuité otec Giovanni Perrone S.J., otec Passaglia S.J., včetně otce Doma Guérangera OSB, benediktinského opata, který se proslavil obnovou opatství Solesmes a reformou gregoriánského chorálu a benediktinského řádového ideálu. Původně text buly obsahoval seznam hlavních bludů moderní doby a tento seznam a jejich odsouzení bylo vztaženo k dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie ve smyslu slavné věty z římského breviáře, že Panna Maria je přemožitelkou všech bludů. Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo mundo! Existoval tedy vztah mezi prohlášením dogmatu a mezi odsouzením moderních omylů. Na naléhání Doma Guérangera změnil bl. Pius IX. osnovu textu a oddělil od sebe obě témata. Seznam všech bludů se objevil o deset let později ve slavném Syllabu moderních omylů a encyklice Quanta cura. Tyto dokumenty byly vydány přesně na výročí vydání buly o Neposkvrněném Početí. Sama Matka Boží připravovala a potvrdila svým souhlasem tuto slavnou dogmatickou promulgaci ve svých zjeveních sv. Kateřině Labouré v rue du Bac v roce 1830 a nakonec sv. Bernardetě Soubirous 1858, čtyři roky po vyhlášení dogmatu. Bohu díky za toto dogma a také za pozdější odsouzení bludů moderních doby. Každý katolík zaplesá!
Protireklama - Gegenwerbung

gegen_weltordnung
 


Komentáře

1 Vratislav Vratislav | 7. prosince 2010 v 17:17 | Reagovat

U příležitosti dnešního svátku Neposkvrněného početí Panny Marie je na místě připomenout hanebnou svatokrádež   žižkovské lůzy, která v roce 1918 strhla starobylý barokní sloup na  pražském Staroměstském náměstí, několik dnů po vyhlášení samostatnosti Československa. O historii této památky a  o možnosti finančního  příspěvku na  její obnovu se   dočteme na  adrese
http://www.marianskysloup.cz/clanky/historie.html

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!