Požehnané Vánoce - Gesegnete Weihnachten

22. prosince 2010 v 17:19 |  Katolická Církev - Katholische Kirche
natus
Redakce Monarchia Catholica přeje všem přátelům a čtenářům požehnané Vánoce a pokojný rok 2011. Zdravíme také naše nespravedlivě vyhnané krajany německé národnosti, žijící 65 let ve vyhnanství, mimo svou vlast.

Monarchia Catholica Redaktion wünscht allen Freunden und Lesern frohe und gesegnete Weihnachten und ein friedvolles und gesundes Jahr 2011. Wir begrüssen unsere Landsleute und Freunde die in der Vertreibung leben. (65 Jahre)
Papst und Habsburg Hoch!
MC
Protireklama - Gegenwerbung


NO_Condoms
 


Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!