80 let od vydání encykliky Casti Connubii Pia XI. - 80 Jahren seit Enzyklika Casti Connubii des Papstes PIUS XI.

6. ledna 2011 v 20:43 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
rings
PIUS_XI.
Tento svatý čas Zjevení Páně 2011 je pro nás katolíky příležitostí k ještě větší oslavě tohoto svátku, neboť se v tento den před 80. lety ozval mocný hlas Náměstka Kristova, Jeho Svatosti papeže Pia XI., který v tento den vydal skvělou encykliku Casti Connubii - o křesťanském manželství. Encyklika je často spojována s odsouzením antikoncepce, ale to je jenom pouze jedno z témat, které encyklika řeší. V širších souvislostech byla reakcí na konferenci křesťanských denomancí v Lambeth v roce 1930, kde došlo ze strany protestantů ke společnému stanovisku, které od této chvíle dovolovalo používání prostředků sloužících k zamezení početí. Byť můžeme vidět, že pokoncilní modernismus se vrací k závěrům, které tehdy v Lambeth přijali. Katolický svět v této souvislosti přirozeně obrátil svůj zrak k Věčnému Římu k zaujetí stanoviska. Znovu se ukázala nádherná jednota víry a mravů, kterou má římská Církev. Výsledkem byla jmenovaná encyklika. Encyklika se vyjadřovala tedy nejenom k dnešní neméně ožehavé otázce antikoncepce, tj. prostředků zamezujících početí, ale zopakovala se tu neměnná pozice a nauka Církve o křesťanském manželství a jeho základních principech a trojím požehnání manželství, které se ukazuje v dítěti, ve věrnosti a ve svátostné stránce manželství a jeho nerozlučitelnosti. Svatý Otec však v druhém díle encykliky poukazuje na současné boje proti manželství, zneuznávání a drcení rodiny ze všech stran. Jako jeden z největších zločinů tohoto boje vidí Svatý Otec v boji proti dítěti v manželství a v zamezování početí, včetně zločinu umělých potratů. Zmiňuje boj proti jedinosti manželství a proti křesťanskému chápání role otce a matky. Jak nadčasová a prozíravá je encyklika Pia XI. Jako poslední jmenuje Svatý Otec boj proti svátostnému rázu manželství a varuje před tzv. smíšenými manželstvími, kde jeden z partnerů je nekatolík. Encyklika však také stanoví prostředky k uzdravení manželství moderní doby v intenzivním náboženském životě, v šíření správných poznatků o manželství a ve věrném zachovávání příkazů Božích... Svatý Otec poukazuje i na dobrou přípravu snoubenců na odpovědné rodičovství a svaté manželství a zmiňuje i stěžejní roli spolupráce mezi Církví a státem v manželských záležitostech. V těchto kapitolách může katolický sociální pracovník pracující na poli péče o rodinu a nebo v sociálně právní ochraně dětí jenom zaplesat. Co říci na závěr? Díky Tobě Bože, že jsi v osobě Náměstka Kristova takto promluvil a odmítl liberalismus a otrockou "svobodu" moderního světa, který je postaven na sobectví a hedonismu. Jak strašný vidíme posun světa a společnosti od té doby od prvních liberalizujících tendencí konference v Lambeth v roce 1930. Dnes leží manželství a rodina v troskách. Svět neslyšel hlas papeže a Církve! To se samozřejmě netýká pouze otázky manželství.
Pro další studium: encyklika existuje v češtině:
Encyklika Pia XI. o křesťanském manželství (Casti Connubii), přeložil Dr. Bedřich Vašek, Olomouc 1935.
Protireklama - Gegenwerbung
NO_Condoms
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!