Méně slov, více činů! Děkujeme, odcházíme! Weniger Worte, mehr Taten! DANKE, WIR GEHEN AB.

8. ledna 2011 v 16:23 | MC |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"
logo
Jdeme do druhé, pravděpodobně závěrečné fáze, akce Děkujeme, odcházíme, kterou Monarchia Catholica podporuje, neboť se dívá podobně na problém, který se odehrává již 21 let ve zdravotnictví.
V této souvislosti odkazujeme na vynikající článek lékaře (http://www.dekujeme-odchazime.cz/novinka/proletari_ceskych_zemi_spojte_se_proti_bile_mafii), který už poděkoval a emigroval před 5 lety do Velké Británie z důvodu stejných, jako odchazejí lékaři nyní. "Neměl už sílu a odvahu snášet zrůdnost systému a pokřivenost hodnot." Bohudík, že část české inteligence ve zdravotnictví přestala bavit hra na slepé, hluché a hloupé, kteří nevidí, neslyší o tunelování a zrůdnosti liberálního režimu, který je synonymem pro mafianismus, korupci a nezákonnost probíhající nejenom ve zdravotnictví. Článek onoho lékaře velmi krátce poukazuje na historické souvislosti složitosti české povahy, její malosti a vlastní ubohosti.
Podívejme se na celé dějiny tohoto malého národa, který způsobil tolik zla okolním národům svou nevěrou, válkami, zpupností a do nebe volajícími zvěrstvy, za které neseme spravedlivé Boží tresty. Současná krize ve zdravotnictví je pouhým vrcholem celé této dějinné tragédie českého národa, na jejímž počátku stojí odklon od zjeveného náboženství, ztráta morální orientace, chcete-li křesťanské morálky, jejímž základem a vlastním Původcem je Bůh. (srv. A. Beneš, Morální theologie, Krystal, 1994, str. 16)
Husitství, reformace, útlak německé menšiny a násilná okupace sudetských území v První Republice, pozemková zlodějna ve 20. letech, která připravila právoplatné majitele o půdu, nespravedlivé vyhnání Němců, kterou jsme 20 let utlačovali, stříleli do ní a bránili jejímu rozvoji.
Pomohli jsme zničit poslední katolickou monarchii za vlády světce, bl. Karla I., strhávali jsme mariánské sloupy a Boží muka, volali jsme "Pryč od Říma a od císařské Vídně", vraždili a vraždíme množství zabitých nenarozených dětí a za to (ať se na mě český čtenář nezlobí) nás Bůh trestá spravedlivě a právem nevěrou a sankcemi.
Jak kdysi prohlásil bl. kardinál - hrabě August von Galen, zvaný Lev z Münsteru, bojovník proti Hitlerovi, na adresu Německa po skončení druhé světové války: "Německý národ je Bohem trestán za to, že zničil katolickou Církev a katolickou monarchii. Bůh nás ztrestal." Kardinál - hrabě von Galen byl rozhodným odpůrcem nejenom nacionálního socialismu, ale i liberální demokracie tzv. Výmarské republiky, tvrdě kritizoval britské okupační úřady v Německu po roce 1945 a vyhánění nevinných německých obyvatel z východních oblastí Evropy. Přesně v intencích papežů 19. a zač. 20. století a katolické morální nauky. Totéž můžeme říci i o českých zemích: tím, že došlo k odklonu od katolických principů ve společnosti a to již ke konci 19. století, ke kolaboraci s liberálními idejemi Francouzské revoluce, přijímáním liberálních zákonů atd., tím jsme si vysloužili tuto ďábelskou dezorientaci a dekompozici společnosti, naše víra vyhasla, katolické principy ve společnosti vyhasly a dnes si připadáme jako v okupovaném městě, kde vladne nemorálnost, chaos a dezorientace a pohřbívají se jednotlivé pilíře každého národa: zdravotnictví, bezpečnost a vzdělání populace. Jsme bohužel v rukách úplných břídilů a diletantů. Tento národ byl kdysi hrdým národem nesčetných světců a národem sv. Václava, zemského patrona. Jsme trestáni všichni, ale jenom málo Čechů, Moravanů a Slezanů si uvědomuje, že jsme trestáni právem.
Chtěli jsme být v průběhu dějin viděni jako oběti našich sousedských agresorů, jako chudáčci, kteří umí lamentovat pouze po hospodách, ale ve skutečnosti jsme viníky zvěrstev, které dnes křičí do nebe svou strašnou píseň. Češi často říkají: "To ne my, to Němci, to Rakušané, to Hitler, to Stalin, to ne my, to oni jsou viníky." Ale Bůh se nenechá vysmívat. Vinným byl shledán český národ za "svá" zvěrstva, za které jiní nemohou. Jiné národy trpí jinak, za jiné "své" zločiny. My máme "svoje", která vehementně popíráme. Chceme se vymluvit, ale nejde to.
Pouze Všeználek z Hradu a jemu podobní politruci tohoto papeži prokletého režimu nám namlouvají svá "moudra" v novoročních projevech! Je čas se probudit ze spánku, za 21 let jste už přece poznali, co je liberální demokracie za mor! Papežové měli zase pravdu!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi! Svatá Panno, oroduj za nás, hříšné obyvatele zemí koruny české.
ripublica
Erwachen
Doporučení Monarchia Catholica pro naše čtenáře: začněte cvičit, běhat, plavat, přestaňte kouřit, a vykonávat zdravotně obtížnou aktivitu, která podlamuje vaše zdraví, protože od března reálně hrozí, že v případě vašich zdravotních problémů vás nikdo v nemocnicích neošetří, neboť ta hrstka zbývajících nemocničních lékařů to nestihne! A proč? (Protože neexistuje dostatečná náhrada) Většina českých nemocničních lékařů bude za kopečkama v Reichu, nebo za Kanálem La Manche. Naše země zu Grunde gehen. :(
Protireklama - Gegenwerbung
Trochu té pěkné muziky do taktu a pro povzbuzení našich lékařů, za kterými stojíme, a kteří jsou falešně vláčeni v médiích. Jsme s vámi. Nenechte si kálet na hlavy. Často se říká: Weniger Worte, mehr Taten - Méně slov, více činů. A vy jste se odhodlali k odvážnému činu a Monarchia Catholica vám všem děkuje a stojí za vámi. V cizině vás lépe ohodnotí. Pouze Všeználek z Hradu a jemu podobní to nechápou! Hlavně jim neskočte na lep!
Od května 2011 se otevírají hranice s Německem a Rakouskem. Budete potřeba zde! Německo, Rakousko, Velká Británie čeká na naše vysoce odborné specialisty. Neztrácejte čas! V této situaci platí ono slavné: Zachraň se, kdo můžeš!
 


Komentáře

1 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 9. ledna 2011 v 13:30 | Reagovat

Naprosto s článkem souhlasím. Za dvacet let od tzv.převratu se politická elita měla postarat o to, aby i u nás vznikla hierarchie v odměňování, tj. lékaři mají mít nejenom nejvyšší společenskou prestiž, ale i k tomu patřičné finanční ohodnocení. Absolvent lékařské fakulty má nástupní plat jako pomocný dělník! Současný ekonomicko-politický systém v Česku - jak autor trefně píše - vytvořili mafiáni a pro ně tento systém také je.

2 Vratislav Vratislav | 11. ledna 2011 v 16:13 | Reagovat

Vratislav:

Musím vyjádřit hluboký nesouhlas s článkem zdánlivě řešícím  odbornou  otázku českého zdravotnictví ale  ve  skutečnosti podsouvajícím  téze, které jsou českému  a katolickému vlastenci zcela nepřijatelné. Pod pláštíkem starostí o naše zdraví prosakují  teorie, o nichž jsme se  domnívali, že jsou dávno překonané a boří tak dlouholeté úsilí o nápravu česko-německých vztahů. Myslím, že ani představitelé záslužné Ackermann-Gemeinde by tento článek neuvítali, tím spíše, že v doznívající atmosféře po navštěvě pana Posselta, představitele BdV a  SL je publikace takového článku krokem povýtce nešťastným.

3 Jan Jan | 12. ledna 2011 v 11:31 | Reagovat

[2]:
Pane Vratislave, zde ale nejde o německo-české vztahy, ale o situaci ve zdravotnictví, která je skutečně katastrofální… alespoň jsem tak pochopil autora, i aktéry akce Děkujeme, odcházíme, že tato země a její obyvatelé si už „natropili“ nejenom ve zdravotnictví, ale v celých dějinách tolik zbytečných problémů, že je to až s podivem, kolik toho tak malý národ stihnul… To je určitej "kumšt". Situace této země je v současnosti alarmující…Právě kdo jiný než zemský vlastenec a katolík by to měl chápat… Primárně zde nejde, jak už jsem řekl, o vztah mezi Čechy a Němci, ale o likvidaci specialistů ve zdravotnictví. :-(

4 Martin R. Čejka Martin R. Čejka | 12. ledna 2011 v 13:50 | Reagovat

Nevím jak situace lékařů souvisí s republikou, jak naznačuje titulek článku. Ten, kdo četl knihu francouzského monarchisty Pierra Gaxotta o farncouzské revoluci ví, že francouzská monarchie za vlády Ludvíka XVI. na tom byla ekonomicky ještě hůř.

No a čeští lékaři odcházejí do Německa a Rakouska, protože tam je lékařů nedostatek - odcházejí do USA.

Bylo by dobré konečně uvést nějaké konkrétní jméno, kdo by se měl vlády ujmout, abychom netápali v temnotách. :-(

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!