Otevřený dopis redakci TE DEUM - Öffener Brief an TE DEUM Redaktion

18. března 2011 v 19:59 | MC |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"

Otevřený dopis redakce
Monarchia Catholica k článkům publikovaných v časopise TE DEUM z pera P. Stritzka.
Již několikáté číslo TE DEUM obsahuje článek z pera P. Stritzka, který se vyjadřuje vesměs k historicko-politickým záležitostem, které se udály v naší nedávné historii. Pomiňme stranou kompetentnost kněze vyjadřovat se k těmto otázkám a v této souvisloti vzpomeňme na kauzu biskupa Williamsona, která neuvěřitelným způsobem uškodila celému Bratrstvu sv. Pia X. i nám, kteří jsme oddanými stoupenci msgr. Lefebvra a dalších svatých. P. Stritzko se vyjadřuje například k osobě císaře Františka Josefa, k sarajevskému atenátu, k první světové válce a k Podunajské monarchii či k československé vlajce… Posledně jmenovaný článek je pouze vrcholem nacionalistických a oslavných písní na liberálně sekulární Československou republiku, zneuctěním všech skutečně věřících katolíků české, německé národnosti a všech ostatních národů Podunajské monarchie, které nehodlaly kolaborovat s Revolucí, která otevřeně propukla vznikem nového státního útvaru liberálně sekulární povahy (vzpomeňme na vznik Svaté Aliance proti napoleonskému a francouzskému "vývozu" Revoluce do monarchií Evropy) tupící katolickou Církev na všech úrovních, o tvrdém pronásledování německé a dalších menšin nemluvě. Článek o Československé vlajkce je plivnutím do tváře všem papežům, kteří proti REVOLUCI v jakékoliv podobě bojovali. Je to vpravdě Jidášův polibek i ve vztahu k výše zmíněnému arcibiskupovi Lefebvrovi. O protikatolických principech, na kterých byla založena Československá republika jsme už na našem blogu často hovořili. Idea československého státu byla čistě protikatolická a vnitřně národnostně nesnášenlivá. Ne nadarmo brzy po vzniku ČSR si Němci a po nich Slováci uvědomili, že idea čechoslovakismu je pouze nedokonalou karikaturou všeho možného, jenom ne životného státu, který nakonec musel díky své vlastní tuposti a pýše být udusán okolními národy a menšinami, které nenáviděl. Nezapomeňme, věrní katolíci, že na počátku nového státu byla střelba do menšin a stržení mariánského sloupu (o ostatních katolických památkách nemluvě), včetně pozemkové loupeže.
Nikde se však čtenář nesetká s tím, že by P. Stritzko jakkoliv kritizoval sekularismus a liberalismus této Revoluční Matky Československé republiky, nebo její Revoluční Dcery - České republiky. Již jsme se těmto nesprávným postojů nejenom P. Stritzka a dalších věnovali v obecných rovinách v těchto našich článcích:
Články P. Stritzka budí pohoršení u katolíků, kteří si jasně uvědomují rozdíl mezi sekulární Revolucí, liberalismem a fenoménem zednářství na jedné straně a katolickou Tradicí a věrnosti tak, jak ji správně a ve shodě s katolickou Církví chápal např. msgr. Lefebvre a svatí katolické Církve, ke kterým se hlásíme a považujeme je za náš pravý vzor. Je skandálem, pokud tradiční kněz Kněžského Bratrstva sv. Pia X. uráží Podunajskou monarchii, poslední katolický stát, popírá vliv zednářských loží na rozložení Rakouské monarchie tak, jak se o tom zmiňuje příspěvek dr. Malého v časopise Te Deum, kterým tato kontroverze začala, skoro by se dalo říci, že glorifikuje srbskou stranu a její partyzánské činy, které jsou z morálního katolického hlediska neobhajitelné, obhajuje Edvarda Beneše, který se významně zasloužil o genocidu německé menšiny a dopomohl k bolševickému převratu v této zemi spoluprací s ním…

P. Stritzko devalvuje apoštolát FSSPX na českém území svými nacionalisticko-politickými a historizujícími úvahami. V jeho článcích se motají dohromady politické úvahy nacionalistického a šovinistického charakteru s náboženskými pravdami katolické Tradice a morálky a uráží se zde občané jiného státu v protirakouských a protiněmeckých klišé. Pravděpodobně bez vědomí představených publikuje tyto své články. U P. Stritzka se vrchovatě naplňuje věta: Kdo dobře nepoznal historii svého národa, nemůže pochopit jeho přítomnost.
Je snad P. Stritzko bojovníkem za "světlé zítřky" Nového světového řádu, nebo tradičním knězem, kterému jde v první řadě o spásu jemu svěřených duší? Soud nám nepřísluší. Deus videat et judicet. Bůh to vidí a posoudí spravedlivým soudem svým. Kdo může pochopit, nechť pochopí.

Na závěr žádáme autora P. Stritzka a členy redakce Te DEUM, aby podobné kontroverzní články neuváděli a pokračovali v úsilí o konečnou spásu všech nesmrtelných duší v těchto dobách ďábelské dezorientace publikováním hodnotných článků o náboženství, katolickém pojetí státu, Kristově královské vládě ve společnosti a netříštili katolickou Tradici historickými liberálními nepravdami. Pokud si to oni neuvědomují, tak je chceme upozornit, že čelíme strašnému úderu nepřítele proti katolické Církvi a proti společnosti, témuž nepříteli, který pohřbil poslední oficiálně katolickou monarchii z Boží milosti - Rakousko - Uherskou katolickou říši.

Věříme rovněž, že se členové konzervativní redakce Te Deum mohou připojit k nám, všem katolíkům katolické Tradice, a spolu s námi mohou odhodlaně čelit demoliberálním omylům v tomto světě, které ohrožují spásu milionů nesmrtelných duší, o které nám v naší redakci jde. Rovněž věříme podobně jako naši rakouští přátelé, že vše může dopadnout ještě dobře.

V Kristu a Marii
Členové redakce MC
 


Komentáře

1 Rudolf Steiner Rudolf Steiner | E-mail | 22. března 2011 v 18:57 | Reagovat

Je známý výrok pana Beneše z roku 1938, že bude mít raději v Rakousku Adolfa Hitlera, než Otto von Habsburka.
  Je otázkou, zda není úmyslem redakce Te Deum věřící katolíky rozdělit, dle hesla: "Rozděl a panuj."

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!