Pozvánka na akci - Einladung - Katolická Monarchie pochoduje za nenarozené děti! Katholische Monarchie maschiert für die ungeborenen Kinder!

21. března 2011 v 21:18 | MC - zdroj: Prolife.cz |  Katolická Církev - Katholische Kirche

Monarchia Catholica Vás srdečně zve, věrní katolíci a katoličtí krajané, na pochod pro život - na obranu nenarozeného života.

+++
Monarchia Catholica lädt gläubige Katholiken und katholische Landsleuten, zum Marsch für das Leben ein - in der Verteidigung des ungeborenen Lebens.
+++
Papst und Habsburg Hoch!


Náš čas: 26.3.2011 14:00 hodin, Husova, Praha.
Unsere Zeit: 26. März 2011 14:00 Uhr - Hus Strasse, Prag.

P.S. Redakce MC: Za duše zabitých nenarozených dětí, které zemřely v dědičném hříchu, není možné sloužit mše svaté, neboť tyto jim již nepomohou změnit jejich úděl a jakkoliv v limbu prospět. Tyto duše požívají přirozené blaženosti.
 


Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!