Republika je v rozkladu! Tschechische Republik ist in der Zersetzung!

19. června 2011 v 18:00 | Seznam.cz + komentář MC

Česká republika se nachází v politickém rozkladu. Tento názor zastává 76,9 procenta lidí, kteří se zúčastnili průzkumu společnosti Sanep a odpovídali na sugestivní dotaz formulovaný na základě názoru politoložky Vladimíry Dvořákové. Na ministerských postech by dle průzkumu měla setrvat pouze trojice ministrů - Karel Schwarzenberg, Jiří Pospíšil a Jan Kubice.
Zvětšit obrázek

Dvořáková uvádí několik příčin, jež dle jejího názoru svědčí o politickém rozkladu země. "Mezi ty řadí například nefunkční, byť silnou a ideologicky nepolarizovanou vládu, zájmové skupiny využívající politických stran k prosazování svých cílů, nekoncepčnost jednotlivých ministerstev, popírání principů právního státu či nedostatek kvalitních a odpovědných úředníků," uvádí průzkum. S tímto názorem se ztotožňují více než tři čtvrtiny dotázaných.

Lidé se zároveň domnívají, že premiér Petr Nečas (ODS) "není schopný a kompetentní". Názor zastává 71,1 procenta lidí.

Nejvíce lidí (71,7 procenta) by vyměnilo ministra obrany Alexandra Vondru (ODS). Veřejnost by dle průzkumu uvítala i odchod ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), pro jehož výměnu se vyslovilo 69,9 procenta lidí. Více než 60 procent respondentů rovněž souhlasí s výměnou ministra školství Josefa Dobeše (VV), práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) a zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09).

O mnoho lépe nedopadli ani další ministři. Krom tří v úvodu zmiňovaných i pro ně platí, že více lidí by si přálo jejich odchod z vlády nežli setrvání.
Ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09) si přeje ve funkci zachovat 48,9 procenta respondentů, jeho odchod by uvítalo pouze 44,8 procenta. Šéfa resortu spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) by podrželo 46,5 procenta a ministra vnitra Jana Kubiceho (41,8 procenta).

Většina veřejnosti (56 procent) se zároveň nedomnívá, že by personální obměna mohla vládě pomoci k vnitřní jednotě a realizaci reforem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentář MC:

No, konečně to někdo po dvaceti letech přiznal. Nemá cenu rehabilitovat republiku, která je postavena na zločineckém základě. Nový režim je nutný. Chtějme vládu z Boží milosti, která je zároveň vládou pořádku a onoho slavného Ordnungu. Ostatně o tom se dozvíte z našich článků, které zde píšeme. Občané potřebují řád, pořádek a jistotu ve svém životě, které dnes chybí. Připomeňme několik skutečností, proč zrušit liberálně demokratický režim v této naší vlasti: nefunkční trestní právo, které velmi "jemně" stíhá pachatele závažných trestných činů, beztrestnost a zkorumpovanost režimu, miliardy korun ukradených daňovým poplatníkům, zadlužování naší země vnitřním dluhem, nejistota pro budoucí seniory (Husákova generace), zničující reformy, které nás všechny ožebračí, nelegitimní "vláda" zbohatlíků (oligarchie), nekoncepčnost na úrovni ministerstev, totální chaos a vydírání masy občanů, protirodinná a potratová politika, etc. ...A občané? Ti mlčí jako němí.

 


Komentáře

1 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 20. června 2011 v 9:34 | Reagovat

Jsem pro shora zmíněný Ordung v ČR. Ale nejsem přesvěsdčený, že by tento pořádek byl spojený jenom s restaurováním monarchie. Mám pro tyto své pochybnosti mnoho důvodů. Vláda s Boží milosti je vlastně každá vláda, která ctí morálně duchovní hodnoty křesťanství. Ne ovšem jenom na papíře, ale v zákonech. Doporučuji přečíst si Desatero NSJ na www. narodnísjednocení.cz.

2 rolf rolf | 20. června 2011 v 12:02 | Reagovat

M 33,18-34,7.  Četli jsme, že Hospodin „stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení“.  Synové se nemohou vymlouvat na své otce a dědy. Jsme konfrontováni s Písmem a Pravdou apoštola, ať chceme nebo nechceme. Zde neplatí "Já nic, já muzikant!". Souhlasím s panem Malým.

3 SP SP | 20. června 2011 v 12:23 | Reagovat

S komentářem MC se můžeme ztotožnit. První republika nebyla založena na křesťanských principech, ale na principech zednářských, proto se také udržela sotva dvacet let. Poválečná benešovská republika byla jen předzvěstí Vítězného února a následného období nadvlády komunistů. Sametová republika kráčí v principech té první republiky umocněné ovšem o  naprostou mravní spoušť a ohavnou nadvládu peněz. Jedinou záchranou našich zemí  je návrat celé společnosti k Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie.
V nedávné době jsem v úvodníku zpráv webu seznam.cz četl, že Češi budou v dohledné době prvním nevěřícím národem světa. Proč bychom nemohli být PRVNÍM národem, který se začne k Bohu vracet, aby v naší společnosti zavládl vytoužený řád a pokoj. Pax Christi in Regno Christi.

4 vratislav vratislav | 20. června 2011 v 12:43 | Reagovat

Je zajímavé, že všichni vědí, že "vláda věcí Tvých ó národe český po přejití vichřic hněvu   se do rukou Tvých  opět navrátí "...,ale nikdo nechce slyšet, že tyto vichřice byly na hlavy naše hříchy našimi uvaleny, na to slyší už jen málokdo.

5 Nero Nero | 21. června 2011 v 9:39 | Reagovat

Podle červnového průzkumu SANEP si dvě třetiny lidí myslí, že republika je v politickém rozkladu.Toto alarmující číslo nechává naše politiky zcela chladnými   a myšlenku o  nějaké radikalizace veřejnosti si  vůbec nepřipouštějí. "Myslíte si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. Však zachvátí vás hrůza, až vám po okny začnem řvát!" napsal J. Werich.
.

6 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 21. června 2011 v 18:07 | Reagovat

Naprosto souhlasím, že jenom návrat k Nejsvětějším Srdcím Marie a Ježíše je naše správná cesta. Ale tuto cestu - nezlobte se, prosím - vidím jako cestu jednotlivce k Boží Pravdě. A tak, jako Bůh nás bez naší pomoci nespasí, platí  toto i v celé společnosti.Proto je třeba národ vést; a okolnost, že není nikdo, kdo by toho byl schopen - mám na mysli vysokou katolickou morálku a státotvorné rozhodování - svědčí o tom, že národ svou existencí spěje k svému konci. Ale neděsme se, toto se děje v celé euroamerické kulturní oblasti, prostě všude tam, kde až do únavy vládne Satanská synagoga.

7 Vratislav Vratislav | 22. června 2011 v 8:14 | Reagovat

Modlitba za a dar rozlišování
„Bože, dej mi sílu,abych změnil věci,které změnit mohu,dej mi trpělivost,abych snášel věci, které změnit nemohu a dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil“.

Dnes si připomínáme památku  mučedníka sv. Thomase Mora touto modlitbou. A co víc. Je to modlitba stále  aktuální. Všimněme si závěru jinak pěkného komentáře ...A národ mlčíjako němý... A co jiného může dělat? Čekat čtyři roky, než si někdo vzpomene, že  národ jsou občané, od nichž se žádá loajalita  před  urnou.  A onomu národu se začne nadbíhat. Panu prezidentovi zbývají ve funkci ještě  dva roky ale sledujme „žoldnéře, kteří už dnes metají los o roucho jeho!“  řečeno slovy Písma.

Dnes bychom tuto modlitbu o dar rozlišování mohli doplnit o poznatek: Kdyby mohly volby něco změnit, už dávno by je zakázali. Což nevidíme, jak se v komunální politice kupují hlasy za stovku, dvě nebo tři?
Ve vysoké politice je tomu nejinak. Hotovosti za podporu se přenášejí v igelitkách, „půjčky na ksicht“, protekcionismus, klientelismus, nepotismus, nebo  aspoň sliby, místa poradců, náměstků, senátorů podle hesla Co vám mohu já slíbit, to vám nikdo jiný dát nemůže! A nepomouhou-li sliby, vyrukuje se  se strašáky: Ztráta suverenity, muslim zprava, Číňan zleva,  Sudeťák zezadu. Občánku a co teď?

Dobrý Bože, dej mi moudrost,abych dokázal odlišit zrna od plev. Prosíme Tě vyslyš nás!

8 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 23. června 2011 v 20:34 | Reagovat

[7]: Děkujeme, pane Vratislave, za zmíněnou modlitbu. Je výstižná. Proto existuje i tento blog, abychom poukazovali na to, že bez katolické Církve není možné stavět stát a národ. Tuto tezi vyslovil na začátku 20. století sv. Pius X. Pokud Církev neřídí stavební práce, nemůže nikdy vzejít fungující stát, který ctí a žárlivě brání obecné blaho občanů a je v jednotě s katolickou Církví. Bez katolicismu a návratu ke katolické víře není možné vybudovat vládu z Boží milosti, protože ta předpokládá, že vladaři budou vládnout a že budou kompatibilní s Božími zákony. Problém je to fatální, protože sekulární republikánský režim založený na liberálně demokratickém základě je proklet papeži a toto prokletí je prokletím Božím. Jak drasticky se naplnila Fatima a naši dědové a otcové to neslyšeli, bohužel ani představitelé katolické Církve. Jsme snad v patové situaci? Z lidského pohledu ano, z Božího ne. Zůstala nám přece naděje a to je přece ctnost, která nás žene kupředu, vstříc stále větší věrnosti vůči Bohu a Jeho Církvi. Modlitba sv. Thomase Mora je o to potřebnější v dobách ďábelské dezorientace, která probíhá po celá dlouhá desetiletí, a před kterou jsme byli varováni.

9 SP SP | 24. června 2011 v 21:23 | Reagovat

Máte pravdu. Vše, co nepochází od Boha a tím myslím na nekřesťanských principech založený stát nemůže přetrvat dlouho. Byť se nám zdá, že vše trvá viděno lidsky moc dlouho, v kontextu věčnosti je to okamžik.Úpadek autority v nevěřící společnosti s tím úzce souvisí, všimněme si, že nejen na úrovni vedení státu, ale i institucí, firem, podniků, rodin...Napadá mne nevhodná paralela s III.francouzskou republikou, která měla krédo "klerikalismus toť nepřítel". Tu vzal čert! Komunismus a kapitalismus vzat do klatby a do čela Francouzského státu povolán maršálek Francie.Jak to popsal v díle Obrana svobod starý kníže ze Schwarzenbergu... Liberální demokracie vydržována finančními toky spekulantů a lichvářů spěje ke svému konci. Tato krize je počátek konce nadvlády Satanovy synagogy. Není možné donekonečna vyrábět peníze, půjčovat chudým a ožebračovat je, řídit svinstva po celém světě a dělat ze sebe oběti. Tato krize ukázala jejich pravou tvář!

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!