Rozhovory mezi FSSPX a Římem - Gespräche zwischen Rom und FSSPX

5. září 2011 v 20:36 | MC |  Rozhovory mezi Římem a FSSPX - Gespräche zwischen Rom und FSSPX
Tradicionalistický tábor v Církvi, včetně naší redakce Monarchia Catholica, upřeně hledí na probíhající jednání mezi představiteli Bratrstva sv. Pia X. a zástupci Svatého stolce. V posledních měsících se množí obavy nad budoucností a samotným úspěchem těchto jednání. Nejeden katolík pociťuje určitou nejistotu a to i se zřetelem na dlouhodobý historický zápas Bratrstva s představiteli pokoncilního Říma. Rozpomíná se na vyjádření msgr. Lefebvra, který detailně informoval své kněze, seminaristy a laiky o dění v Římě a o postojích tehdejších představitelů, naposledy v čele s kardinálem Ratzingerem, prefektem Kongregace pro nauku víry. Dnes se hovoří o doktrinálních otázkách, jako kdyby se o nich nikdy nehovořilo. Vedou se spletité diskuze nad koncilními dokumenty plné dvojznačností a nebo dokonce bludných nauk. Jak se o těchto závažných tématech může vůbec jednat, když je zcela jasné, že žádná diplomacie nemůže naroubovat například náboženskou svobodu na tradiční nauku Církve. Totéž se týká i papežského primátu versus kolegiality, ekumenismu versus existence pravé Církve Kristovy, kterou je pouze římská Církev. A k čemu se vlastně má dojít? Aby texty koncilu byly viděny a čteny ve světle katolické Tradice, když takové čtení neexistuje a to mimochodem díky rozleptané theologické a filosofické terminologii, která takovéto spojení tradiční nauky a novotvarů neumožňuje. Chce snad být FSSPX umístěna do jedné z mnohých klecí v onom pokoncilním ZOO, kde si každý může vybrat, co se mu hodí k věření? A co se týká organizačního statusu FSSPX uvnitř Církve, tak to je v tuto chvíli zcela nepodstatné. Klec v onom výše uvedeném ZOO může vypadat třeba jako osobní prelatura po vzoru Opus Dei. V tuto rozhodnou chvíli je třeba, aby tradicionalisté poklekli k modlitbám, aby se zástupci FSSPX nedali zlákat ke kompromisům ve víře a následovali odhodlaného postoje msgr. Lefebvra. Svatá katolická Tradice a pokladnice víry není na prodej!!!

Zde otiskujeme vyjádření msgr. Lefebvra po jednom z mnohých jednání s msgr. Ratzingerem z roku 1987, abychom připomněli smýšlení těch, kteří v rozhovorech stojí na straně pokoncilního Říma:
Arcibiskup tehdy po jednání řekl seminaristům v Econe toto:
"Řekl jsem mu: "Vaše Eminence, vidíte sám, že i kdybyste nám přislíbil biskupa, nebo kdybyste nám slíbil relativní autonomii na biskupech, nebo pokud byste nám dovolil používat liturgii z roku 1962, případně ponechal nám semináře Bratrstva tak, jak fungují, nemůžeme v důsledku s Vámi jakkoliv spolupracovat. Je to zhola nemožné. Je nemožné, protože oba pracujeme za diametrálně odlišné směry: vy pracujete pro odkřesťanštění společnosti, lidské osoby a Církve, my pracujeme na jejich pokřesťanštění. Nemůžeme s Vámi souhlasit … Pro nás je Kristus vším. Ježíš Kristus je vším, je naším životem. Církev je pro nás nemyslitelná bez Krista, je to jeho mystická Snoubenka. Kněz je pro nás Alter Christus - druhým Kristem, jeho mše je obětí a triumfem Krista Pána na kříži. V našich seminářích se seminaristé učí milovat Krista a všechno, co vede ke kralování Našeho Pána Ježíše Krista. To je to, čím my jsme. Ale Vy přesně činíte opak. Řekl jste mi, že společnost nesmí být křesťanská, nemůže být křesťanská, protože je to proti její přirozenosti. Pokoušel jste se mi dokázat, že Pán Ježíš nemůže a nesmí kralovat nad společností. Přál jste si mi dokázat, že lidské svědomí je nezávislé na vůli Ježíše Krista. Musí prý být dána svoboda a vytvořena autonomní sociální společnosti, jak jste to nazval. To je odkřesťanštění. A my jsme pro pokřesťanštění."

PAPST UND HABSBURG HOCH!
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!