Dějiny naší říše – J. Pekař aneb o smyslu českých a evropských dějin - Die Geschichte der Donaumonarchie - J. Pekař

19. ledna 2012 v 19:27 | MC |  Habsburská Monarchie - Donaumonarchie
Již od "pádu" komunismu v zemích Koruny české se někteří čeští historikové vyjadřují k blízkým i vzdáleným tématům naší historie a to i v kontextu středoevropského prostoru. Mnoho hodnotných vědeckých prací bylo vydáno, publikováno a objektivní historická paměť začíná nabývat jasných kontur. Dokonce někteří autoři historických děl skutečně radikálním způsobem demytologizují české dějiny, zbavují nás mýtů a za to jim můžeme jenom poděkovat. Jak už jsme mnohokrát na našem blogu řekli, každá demytologizace postav a činů českých, resp. evropských dějin, vede k objektivnímu chápání nejenom dávno časem zasutých věcí, ale ukazuje i na důsledky, které plynou z historie pro naší současnost a rovněž budoucnost. Základem práce každého historika bez ohledu na jeho náboženské přesvědčení, politickou orientaci, respektive kulturní tradici, jak se dnes říká, musí být objektivita v hledání historické reality, která se odehrála, nikoliv vytváření ideologicky přijatelných klišé. Hovořit a psát politicky nekorektně vede k objektivnímu chápání dějinných procesů pouze tehdy, pokud je takové bádání založeno na hodnověrných pramenech.
Přesto se vždycky objeví někdo, kdo nehodlá bourat mýty a pověry, které jsou přece tak snadné pro pochopení a které nikomu neubližují. Jejich hodnota je však zcela záporná, glorifikují národní hrdiny, posvěcují jejich činy, byť byly morálně jakékoliv a z nich se vyvozují absolutní a mnohdy absurdní závěry, které vedou pouze k nesnášenlivosti. Pokud se někteří historikové odvažují psát dějiny, potom si musí uvědomit, že je to příliš obtížná záležitost, která nemůže být uspěchána jenom proto, aby se vydala nová kniha.
Redakce našeho blogu si toto nebezpečí velmi jasně uvědomuje zvláště tehdy, pokud historik nekriticky upřednostňuje jednostranné "národní" pojetí dějin a zvláště dějinných zvratů ve 20. století před hist. prameny, které svědčí o opaku. Stále zřetelněji se ukazuje, že sentimentální, černobílé dějiny nejsou cestou k pochopení toho, co se opravdu v určité době a za určitých okolností stalo a jaké z toho všeho plynou důsledky.
Proto také českým jednostranným dějinám nastavujeme kritické historické práce od našich, resp. zahraničních autorů, abychom tuto "národní" jednostrannost vyvážili oním: et audiatur altera pars (budiž slyšena i druhá strana). Neboť pouze tento postoj může vést ke skutečnému pochopení dějinných nánosů, které s realitou mají pramálo společného a navíc mohou dopomoci k narovnání současných problémů a reminiscencí z minulosti. Je sice hezké, že jednotlivé národy se usmiřují, že nacházejí společnou řeč, ale samo o sobě usmiřování generací, které už konkrétní historickou zkušenost s nějakým vývojem nemají, je velmi obtížným a zcela nedostačujícím fenoménem. Nestačí říci pouze formálně za předešlé generace OMLOUVÁM SE, ale je třeba vyvodit z toho určité důsledky pro další jednání a vývoj.
Kniha, kterou doporučujeme našim čtenářům, není dílem současných historiků, ale je vlastně původně učebnicí dějin Rakousko-Uherské říše z pera zaslouženého historika Josefa Pekaře, kterou vydalo nakladatelství Elka Press.
Je to stručně řečeno popis celých dějin naší říše od římských dob až do roku 1914. Pekař se nesnaží zastírat problémy mnohonárodnostní říše, ale ukazuje realitu takovou, jaká byla. Není třeba k tomu co dodat. Je to krátké, výstižné a doporučujeme knihu každému, kdo chce poznat ve velmi krátkém čase dlouhou historii naší vlasti, ještě než nám ji pánové Masarykové a Benešové zcela rozložili. Cena odpovídá kvalitě. Původní učebnice byla vydána na základě schválení C. a K. Ministerstva kultu a vyučování ze dne 9. dubna 1914.
Budeme rádi, pokud i tato kniha bude dalším z mnohých kroků k pochopení tolik ze všech stran špiněné monarchie a čtenář pochopí, o co jsme přišli a co přišlo jako náhrada ve formě "zářných zítřků" světové revoluce.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!