Aktuality - Blitzenmelden 2.

12. května 2012 v 15:03 | MC |  Rozhovory mezi Římem a FSSPX - Gespräche zwischen Rom und FSSPX
Druhý Vatikánský koncil je třeba chápat ve smyslu Tradice - Biskup Fellay nevyloučil rozpad FSSPX.
Tyto teze zazněly na níže uvedeném portále. http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1201931.htm
Nejsou však ničím novým. Již v roce 1988 při vzniku Kněžského Bratrstva sv. Petra a dalších indultních společností byla ražena teze: koncil je třeba interpretovat ve smyslu Tradice. Proč se tedy FSSPX teď vrací k této poněkud propracovanější tezi a přijímá tento fakt 20 let po úmrtí arcibiskupa Lefebvra, který ji odmítal? Proč se "nespojili" s Římem již dříve? Kde je rozdíl? V tom, že biskupovi Fellayovi byla nabídnuta osobní prelatura ve smyslu kánonů 294-297 Církevního práva (CIC) z roku 1983?

Co je to osobní prelatura? CIC §294 ji definuje jako sdružení kněží a jáhnů z řad světského duchovenstva a může ji zřídit Apoštolský stolec po projednání s biskupskými konferencemi, jichž se věc týká, k podpoře vhodného rozdělení kněží nebo k výkonu zvláštních pastoračních nebo misijních úkolů v různých krajinách nebo v různých sociálních skupinách.
Osobní prelatura se řídí stanovami, vydanými Apoštolským stolcem; V jejím čele stojí prelát jako vlastní ordinář, který má právo zřizovat národní nebo mezinárodní semináře a také inkardinovat alumny a z titulu služby v prelatuře je nechat vysvětlit. Prelát je povinen postarat se rovněž o duchovní formaci a hmotné zaopatření těch, které z uvedeného titulu dovolil vysvětit.

Kánon 296: Na základě smlouvy uzavřené s prelaturou mohou být laici přijati do služeb apoštolské činnosti osobní prelatury. Způsob této organizované spolupráce a podstatná práva a povinnosti s tím spojené musí být dostatečně určené stanovami.

Kánon 297: Stanovy prelatury musí rovněž určovat vztahy mezi osobní prelaturou a místními ordináři těch církví, ve kterých prelatura po předcházejícím dovolení od diecézního biskupa uskutečňuje nebo míní vykonávat své pastorační nebo misijní dílo.

Komuniké v němčině - Kommuniquée des Generalhauses der Priesterbruderschaft
Generální dům Bratrstva v Menzingenu vydal oficiální stanovisko ke zveřejněným dopisům třech biskupů FSSPX a biskupa Fellaye na internetu.

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!