Další vývoj jednání Řím a FSSPX – Nächste Entwicklung mit Gespräche zwischen Rom und FSSPX – Hrozba rozkouskování FSSPX – Bedrohung der Piusbruderschaftzerstückelung

17. května 2012 v 15:33 | MC |  Rozhovory mezi Římem a FSSPX - Gespräche zwischen Rom und FSSPX
Řím - SSPX: Dne 16.5.bylo zveřejněno tiskové prohlášení Svatého Stolce vztahujícího se k zasedání Kongregace pro nauku víry a k odpovědi, kterou zaslalo FSSPX kardinálovi Levadovi jako "doplnění" a "osvětlení" některých částí tzv. Naukové preambule. Tiskové prohlášení je lakonickým konstatováním toho, že se řádné zasedání Kongregace pro nauku víry konalo a byla na něm diskutována otázka ohledně FSSPX, včetně textu odpovědi biskupa Fellaye. Jako důležitá se jeví poslední věta prohlášení, která reaguje na vzniklou situaci po zveřejnění dopisu tří biskupů FSSPX adresovaného Generálnímu představenému FSSPX. Dle tiskového prohlášení bude situace se třemi biskupy konzultována individuálně a odděleně. Co tato poslední slova znamenají, ví opravdu pouze ti, kteří text nesrozumitelného a příliš obecného prohlášení zadávali. Může to například znamenat, že se počítá s tím, že s těmito "nespokojenci" se prostě v budoucnosti nepočítá. Hrozí rozdělení FSSPX. To potvrzuje i vyjádření představeného italského distriktu Fr. Pierpaolo Maria Petrucciho FSSPX (zdroj), který žádá věřící a kněze svého distriktu za zintenzivnění modliteb. "FSSPX není daleko od vnitřního rozdělení." To ve svém vyjádření v rámci kázání z 15.5. potvrzuje i biskup Williamson, který je v těchto dnech v Asii. Následné komentáře pro La Stampa (zdroj) tiskového mluvčího P. Lombardiho pouze potvrzují, že závěry a konečné řešení otázky FSSPX bude trvat ještě dlouho. Na modernistické straně začínají vznikat velké pochybnosti o tom, zda se FSSPX opravdu do heterodoxní a vnitřně nejednotné církevní struktury opravdu vejde. Viz vyjádření modernistických předáků - kardinála Schönborna a pařížského kardinála Jean-Pierre Ricarda. Výjimku představuje kardinál Ranjith, který chce, aby FSSPX řídilo jeho semináře. Arcibiskup z Colomba by vzdělání a péči o své seminaristy svěřil FSSPX. Tento krok ale není možný bez uzavření dohody mezi Říměm a FSSPX a bez regularizace situace.(Zdroj1) (zdroj2) Pokud by tato nabídka byla ze strany FSSPX zvažována, potom nestačí mít pouze osobní prelaturu typu OPUS DEI, ale spíše využít jiné možnosti, které nabízí Kodex kanonického práva (CIC) jako je ordinariát, resp. statut Instituce papežského práva. Dle La Croix se současné vyjednávání kolem modifikací naukové preambule točí kolem toho, že tato vyjednávání budou mít dopad na status FSSPX a ze hry poněkud vypadává status osobní prelatury. (zdroj) Stále více se ukazuje, že pokud biskup Fellay nebude schopný dostatečným způsobem vykomunikovat se svou opozicí uvnitř FSSPX, že nastávající nabídka Říma a celkové řešení je výhodné pro FSSPX z pohledu principu víry, potom zákonitě musí dojít k rozchodu a vlastně rozpadu FSSPX. Nestačí pouze slíbené prebendy ze strany Říma, aby regularizace byla pouze začleněním struktury do struktury, ale aby FSSPX mělo naprosto svobodu ve svém jednání, včetně svěcení biskupů a kněží ve smyslu vyjádření msgr. Lefebvra z roku 1987 (Fideliter no. 60, Nov./Dec. 1987), kde jasně říká: "Jestliže nám Řím chce dát pravou (skutečnou) autonomii, podobně jak je tomu dosud, potom budeme rádi podřízeni Svatému Otci, a vždy jsme si to přáli, jestliže Řím bude souhlasit, abychom se pokusili o "experiment" Tradice,.. není s tím vůbec žádný problém." Samozřejmě k tomu lze dodat, že výraz "experiment Tradice", který se tak často objevoval ve vyjádřeních arcibiskupa Lefebvra před rokem 1988, je zavádějící a může vzbuzovat zdání, že Tradice patří pouze do jednoho z mnohých "šuplíků" v rámci Církve.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!