Současná situace uvnitř FSSPX - Některé poznámky k dopisu tří biskupů FSSPX – Derzeitige Stand der Piusbruderschaft - Kleine Bemerkungen zum Brief der FSSPX Bischöfe

14. května 2012 v 15:40 | MC |  Rozhovory mezi Římem a FSSPX - Gespräche zwischen Rom und FSSPX
1. Smyslem dopisů tří biskupů bylo v první úrovni říci, že uchování víry má přednost před poslušností. Poslušnost totiž není Božskou ctností jako je víra a tudíž poslušnost je podřízena víře. To měl na mysli msgr. Lefebvre a později jeho pokračovatelé. Tudíž poslušnost nemůže být zaměněna za víru, nebo dokonce být na škodu víry. Princip víry zde zásadně rozhoduje. Tento moment/předpoklad je nejenom legitimní, ale i správný. Tudíž současný proces regularizace není otázkou poslušnosti, nebo nějaké podoby statusu FSSPX uvnitř Církve, ale otázkou víry a zachování věrnosti vůči katolické víře. Poslušnost vždy slouží víře. To ostatně mnohokrát v minulém roce zmínil biskup Fellay, když hovořil o tom, že jasně budou rozhodovat doktrinální otázky - otázky víry, nikoliv řešení statusu FSSPX. V tom také vězí krize uvnitř FSSPX a smysl dvou dopisů, které byly v těchto dnech zveřejněny.

2. Smyslem dopisů tří biskupů bylo upozornit na to, že jestli se kněží a věřící budou domnívat, spolu s msgr. Fellayem, že musí rozhodovat poslušnost před doktrínou, potom tento postoj není v jednotě s katolickou Tradicí a nemohou k ní patřit, protože by si vzájemně odporovali v tom, co činili a jak se chovali tito kněží FSSPX minimálně posledních dvacet let. Pokud zvítězí poslušnost před vírou, potom věřící budou moci následovat své diecézní biskupy v jejich heterodoxii.

3. Je třeba připomenout, že papežové Jan XXIII., Pavel VI. a Jan Pavel II. byli právoplatnými papeži, kteří drželi moc klíčů, bylo jim svěřeno mnoho, získali pro svůj úřad potřebné milosti Boží a přesto Církev zliberalizovali do té míry, že ztratila svou tvář. Tudíž neplatí, že kdo zastává v Církvi nějaký úřad, třeba papežský, že je prostý jakéhokoliv pochybení a nemůže vést jemu svěřené duše na cestu apostaze - odpadu od víry. V tuto chvíli je třeba tento příměr vztáhnout na biskupa Fellaye. Je Generálním představeným FSSPX a tudíž je zcela na něm, jakým způsobem využije pro své konečné rozhodnutí milostí od Boha, aby rozhodnutí bylo správné a v jednotě s Boží vůlí.

4. Je pravdou, že kněží FSSPX mají povinnost následovat svého Generálního představeného, ale co když tento představený změnil priority aniž by to někomu dal zjevně najevo? Biskup Fellay zdůrazňoval posledních deset let, že nemůže být vyřešena kanonická situace, pokud nebude vyřešena jako první nauková otázka. V tuto chvíli víme z dopisu tří biskupů, že theologické diskuze v Římě absolutně ztroskotaly. Naopak v odpovědi třem biskupům vidíme, že msgr. Fellay obrátil o 180 stupňů a změnil své dosavadní pozice takovým způsobem, že spíše jsou to pozice indultních společností typu Kněžského Bratrstva sv. Petra a upřednostňuje jako první kanonické řešení situace FSSPX.

5. Opět zde zaznívá argument, proč se zdráhal Msgr. Fellay celých dvacet let podepsat dohodu s Římem a vyřešit kanonickou situaci dříve než bude vyřešena doktrinální otázka. Vždyť FSSPX musí být považováno za organizaci zcela nevěrohodnou, když drží dvacet let princip víry před principem poslušnosti a nakonec se stane úplně opak a Generální představený otočí.

6. Obecně tedy platí, že jestliže je dohoda s Římem nebezpečná pro uchování víry a hrozí odpad, potom je morální povinností ji odmítnout. To ostatně platí obecně vždycky a to, co víře odporuje, vždy odmítat.

7. V případě, že dojde k dohodě s Římem, potom věřící musí očekávat, že jejich FSSPX kněz bude při návštěvě diecézního biskupa koncelebrovat Novus Ordo Missae a budou poslouchat mnohdy nekatolická kázání. Status osobní prelatury totiž nevylučuje tyto návštěvy a koncelebrace. Rovněž není jasné, jakým způsobem bude zajištěn biskup pro FSSPX, který bude i nadále světit kněze pro případnou budoucí osobní prelaturu. A co se stane, pokud zemře papež Benedikt XVI. a nastoupí vysoce progresivní prelát typu kardinála Martiniho, či W. Kaspera a dalších? Je osobní prelatura dostatečnou zárukou toho, že FSSPX bude uchráněno jakéhokoliv vlivu těchto modernistů?

Jak to, že tuto dohodu, která je všemi v okolí Msgr. Fellaye vychvalována až do nebe, že tito lidé nevidí problémy, které byly způsobeny podobnými dohodami Bratrstvu sv. Petra, nebo Transalpským Redemptoristům? Vždyť právě posledně zmiňovaným biskup Fellay nechtěl přijít na jméno právě kvůli tomu, že upřednostnili pravidlo poslušnosti před poslušností vůči víře. Ne nadarmo namítají indultní společnosti FSSPX: Už dávno jste dohodu mohli podepsat!

8. Monarchia Catholica obdržela k dnešnímu dni tuto informaci, jak vypadá rozložení sil uvnitř FSSPX:

Pro dohodu s Římem jsou: německý distrikt, pravděpodobně i rakouský (nepotvrzeno, ale vzhledem k určitému podobnému myšlenkovému vývoji se jeví jako relevantní), dále Švýcarský distrikt a distrikt USA, co se týká osobností: biskup Msgr. Fellay, P. Schmidberger, P. Pflüger, P. Lorans, P. Simoulin, P. Nély.

Proti dohodě s Římem předběžně Francouzský distrikt (více jak 100 kněží), Distrikt Jižní Amerika, Distrikt Velká Británie a Skandinávie, mládežnické hnutí CFJM, institut Civitas, řeholní komunity Benediktini, Dominikáni (Avrillé), kapucíni (Morgon), co se týká osobností: biskup Williamson, biskup Tissier de Mallerais a biskup A. Galarreta a další.

Ostatní (žlutě) jsou zatím nerozhodnutí a vyčkávají.
Situaci budeme i nadále sledovat. Biskup Williamson je v těchto dnech na Filipínách, kde hovoří o současné situaci a jak ji řešit.
9. Věřme však v Boží prozřetelnost a pomoc Ducha svatého.

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!