Svatodušní kázání biskupa Tissiera de Mallerais – Varování před dohodou s Římem - Pfingstenpredigt des Bischofs Tissier de Mallerais - Warnung gegen der Vereinigung mit Rom!

11. června 2012 v 20:25 | MC |  Rozhovory mezi Římem a FSSPX - Gespräche zwischen Rom und FSSPX
O slavnosti Seslání Ducha svatého dne 3. 6. 2012 pronesl biskup Tissier de Mallerais kázání v kostele St. Nicolas du Chardonnet (Paříž), ve kterém shrnul hlavní důvody, proč není možné v současné době nalézt shodu s moderním Římem. Celý text kázání naleznete zde. http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/06/for-record-trinity-sunday-sermon-of.html#more

Krátký komentář MC ke kázání: Předně je třeba říci něco krátce o osobě biskupa Tissier de Mallerais. Biskup Tissier patří od prvopočátku k blízkým spolupracovníkům arcibiskupa Marcela Lefébvra a byl povýšen k biskupské důstojnosti při biskupských svěcení v roce 1988 v Econe, které zaručily kontinuitu existence přežití katolické Tradice, tradiční podoby kněžství, tradičně vysluhovaných svátostí a tradiční katolické zbožnosti a to v době, kdy byly ruinovány katolické semináře, kdy kostely zely a zejí prázdnotou, kdy se natolik změnila viditelná podoba Církve, že dnes už i samotní duchovní neznají a nezastávají katolické učení v jeho celosti. Před touto krizí varovali mnozí, varovala sama Matka Boží, nakonec přišla. Biskup Tissier de Mallerais je zastáncem katolické Tradice, tradiční zbožnosti, ale je vpravdě celým srdcem oddán monarchistickému ideálu a mnohokrát se vyjádřil na adresu křesťanské monarchie jako Bohem chtěného a posvěceného zřízení, v jehož čele stojí panovník jako Boží pomazaný vladař. Zraky katolických monarchistů a podporovatelů rytířského ideálu nalézají v současné chvíli v Jeho Excellenci trvalého podporovatele ideálu, které si přeje samotná Církev. Sám biskup Tissier de Mallerais je odhodlaným stoupencem monarchie a jsou známa mnohá jeho kázání o hnutí Vandejských bojovníků a o boji proti Revoluci z čistě monarchistických pozic. Katolický monarchista bojuje za řád požehnaný Bohem proti ďábelskému chaosu lidských práv a liberální demokracii. Bohužel musí se říci, že ideově bojuje i proti těm katolíkům (kněžím i laikům), kteří strkají hlavu do oprátky liberálně demokratické politiky a kolaborují s revolučními principy 1789.
Vraťme se kázání biskupa Tissiera. Poukazuje v něm na tři různá heretická hnutí církevních dějin jako byl arianismus, nestorianismus a mecedoniáni, kteří popírali, že Duch sv. je Bůh a Božská osoba. U první hereze arianismu poukazuje biskup Tissier na heroický postoj sv. Atanáše, který bojoval celý život proti arianismu a slavně zvítězil. Aplikuje jeho postoj na dnešní situaci krize Církve, která je daleko horší než celý arianismus dohromady. Arianismus tehdy zachvátil skoro všechny části křesťanského Západu i Východu. Důležité je si dle vyjádření biskupa jasně uvědomit, že nemůžeme očekávat snadné vítězství nad omyly II. vatikánského koncilu a nad modernismem. Krize Církve bude pokračovat i nadále a dohodou mezi FSSPX a Římem nebude ukončena. V současné době je krize na svém největším vzestupu a regularizovat vztahy s moderním Římem v této době by bylo nemoudré.
Biskup jasně říká ve svém kázání, že musíme odmítat všechny tyto omyly jako je liberální důstojnost člověka a náboženská svoboda, která nutí stát, aby respektoval svobodu všech. Naopak říká, že my máme povinnost usilovat o to, aby byl Kristus veřejně od státu adorován a vládl v něm. My jsme pro vítězství sociálního království Ježíše Krista ve společnosti. My nemůžeme přijmout spojenectví a dohodu s Římem, protože potom bychom nemohli bojovat proti omylům, které byly uvedeny do Církve právě koncilem. Tím, že nebude podepsána dohoda, bude možné i nadále kritizovat koncil a jeho zhoubné omyly.

Dnes nemůžeme souhlasit s dvojznačnými texty koncilu, nemůžeme souhlasit s omylem, ale cele a nezkresleně máme povinnost vyznávat katolickou víru. Pokud se jednou konciliaristé (přívrženci koncilu) navrátí zpět ke katolické víře, za dvacet, třicet let, až uvidí katastrofu, kterou způsobili: prázdné semináře, všude odpadlictví, kostely v ruinách, všude nemorálnost, potom budou hořce litovat. Když se budou chtít v pokoře vrátit ke katolické Církvi, my jim rádi vyjdeme vstříc a pomůžeme jim. Ale ne nyní, kdy neexistuje z jejich strany ani sebemenší známka jakéhokoliv obrácení a lítosti. A jak bylo řečeno výše, my musíme zůstat pevní ve víře s pomocí Boží a odmítat omyly koncilu a zvláště jeho popření kralování Ježíše Krista Krále ve společnosti.

Proto není možné se domnívat, že krize je zažehnána, že se blíží její konec. Ale naopak. Boj se povede až do konce a proto musíme udržet katolickou víru a mít důvěru v pomoc a sílu Ježíše Krista a Panny Marie, která nakonec potře všechny bludy.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!