Důležité zprávy - Wichtige Nachrichten

29. července 2012 v 19:09 | MC |  Rozhovory mezi Římem a FSSPX - Gespräche zwischen Rom und FSSPX
Vážení čtenáři našeho blogu,

s určitým odstupem času a v době letních dovolených chceme krátce poreferovat o současné situaci mezi FSSPX a Římem, která se zdá být až příliš klidnou. Generální kapitula FSSPX skončila neurčitým vyjádřením kapitulantů ze dne 19. 7. (viz http://www.sspxasia.com/, http://www.sspx.com.au, http://www.dici.org) a modernisté v Římě očekávají brzké vyjádření představitelů FSSPX ohledně dalšího směřování FSSPX vůči Římu.

Předně chceme zmínit důležitý princip, který stanovila Generální kapitula FSSPX v roce 2006: "Není možná jakákoliv dohoda s Římem ohledně organizačního začlěnění bez jakékoliv předchozí naukové dohody", která koresponduje s přáním msgr. Lefebvra. Generální kapitula 2012 však hovoří již v jiném smyslu a to v takovém, že mimořádně svolaná Generální kapitula může schválit praktickou dohodu s Římem a dobu, kdy se to stane.

Papež Benedikt XVI. jmenováním amerického dominikána Msgr. Di Noii jako zastupujícího Presidenta komise Ecclesia Dei a německého řezenského biskupa Müllera jako Presidenta Ecclesia Dei a Prefekta Kongregace pro nauku víry ukázal jasně, že si vlastně dohodu s FSSPX nepřeje. Oba výše zmínění, zvláště biskup Müller - heretik držící se nauky teologie osvobození a popírající mnohá dogmata katolické Církve, je skoro až fanatickým nepřítelem FSSPX a katolické Tradice. Heretik v čele Kongregace pro nauku víry! Papež Benedikt XVI. si kopnul míč do vlastní branky a to dobrovolně.

Dohoda za této situace je zcela nemožná.

Novinky z Generální kapituly FSSPX prosákly na veřejnost skoro záhy po jejím skončení a to díky některým kapitulantům. 29 hlasů proti 9 hlasům potvrdily vyloučení biskupa Williamsona z Generální kapituly. Na druhou stranu tisková prohlášení z 11. 7. a 14. 7. hovořily o tom, že Generální kapitula byla semknutá v jednotě srdcí a myslí, ale skutečná situace byla zcela odlišného rázu. Šlo o tvrdou debatu mezi členy a situace se stala pro celou kapitulu patovou. I když byli jednotliví superioři jmenováni biskupem Fellayem a mohli bychom od nich očekávat určité loajální smýšlení, nepodpořili biskupa Fellaye v jeho pro římských snahách a vyjádřili se proti jakékoliv dohodě za této situace. Tuto informaci máme od kněze, který ji převzal od jednoho ze dvou generálních asistentů msgr. Fallaye.

Jednota na kapitule byla nalezena pouze tehdy, pokud se začalo hovořit o tom, že je třeba se vrátit zpět k postoji msgr. Lefebvra a držet se této linie.

V posledním vyjádření FSSPX je tento směr znovu potvrzen. Rovněž se ukázalo, že superioři se chtějí vrátit k linii msgr. Lefebvra a že mgr. Fellay svým způsobem "zradil" tento ideál a jednal ve svých vyjádřeních proti principům, které byly stanoveny na kapitule v roce 2006.

Nesouhlas vyjádřili mnozí kněží FSSPX jako například:
P. Koller, P. Moulin a mnozí francouzští kněží, P. Cardozo z Mexika, P. Pfeifer a Fr. Chazal v rámci asijského distriktu, podobně jako mnozí kanadští a američtí kněží.

Svatý Otec jmenováním nepřátel Církve do orgánů, které souvisí s doktrinálnmi otázkami, jakoukoliv možnost uspět v dohodě s FSSPX překazil a znemožnil vyrovnat se s problémy, které vězí v textech II. vatikánského koncilu, pastoračního, nedogmatického a velmi drahého kázání světu, které je pro katolíky závazné jenom tehdy, pokud se zmiňují dogmatická stanoviska rozhodnutí papežů a koncilů minulosti.

Tím se vše uzavřelo na Generální kapitule 2012 FSSPX a dohoda nebude za současné situace nikdy uzavřena, pokud nebude chtít biskup Fellay spolu s FSSPX spáchat řízenou sebevraždu a spojit se za každou cenu s heterodoxními preláty, mnohdy bez katolické víry.

Kreuzzug gegen den Strichjungen - Křížová výprava proti sodomii

Od 13. do 19. srpna 2012 proběhne v Praze sodomská Pride parade 2012 , včetně pochodu sodomitů Prahou. Monarchia catholica vyhlašuje proti tomu křížové tažení jako v minulých letech, abychom odvrátiliBoží hněv.

Monarchia Catholica odmítá pořádání homosexuální Gay Queer Parade v Praze. Vyhlašuje podporu rodině a silám, které podporují tradiční rodinu. Katoličtí kněží, prosím odslužte katolickou mši na úmysl usmíření urážek za sodomský hřích!

Monarchia Catholica vyhlašuje křížovou modlitební akci za usmíření urážekBoha a Panny Marie a to modlitbou novény k Panně Marii Zázračné medaile z Rue d´Bac. Ve dnech 1. 8. - 9. 8. 2012 se jí budeme modlit. Monarchia Catholica rovněž ve dnech pořádání této ohavnosti požádala některé duchovní, aby na úmysl usmíření urážek odsloužili mše svaté. Teď odpoví Bůh!

Pro ty, kteří se nemohou účastnit protestu proti homosexuální nemravnosti a kašparádě v Praze Gay Queer Parade, nechť se pomodlí ve výše uvedených dnech 1.8. - 9.8. 2012 novénu k Panně Marii Zázračné medaile!)
Naleznete ji zde: http://monarchiacatholica.blog.cz/1107/krizova-vyprava-proti-sodomii-praha-2011-kreuzzug-gegen-den-strichjungen

Za neustálého poděkování Bohu a Panně Marii chceme sdělit všem čtenářům radostnou informaci, kterou jsme získali od mnohých kněží v Praze s odstupem jednoho roku: Po minulé Queer Pride parade v roce 2011 mnoho homosexuálů navštívilo katolické kněze a prosili za odpuštění Boha a vyjádřili odhodlané předsevzetí již více nehřešit a obrátit svůj život a žít čistě. Odmítli akce svých homosexuálních soukmenovců a zvláště pochod. Vaše modlitby a mše svaté byly vyslyšeny. Pokračujme dále, abychom rozdrtili jejich ďábelskou pýchu, která bude pochodovat Prahou a přetavili ji za neutuchající pomoci Panny Marie k pokoře Beránkově. Gott sei dank! Bohu díky!

---------
Alte monarchistische Kameraden, kampfen Wir für treue heterosexuele Familie, gesegnete von Gott!
Katholische Priester, zelebrieren Sie die katholische Messe für die Versöhnung des Gottes und unserer Lieben Frau!
Gott mit uns! Papst und Habsburg Hoch!

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:



Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!