Rozhodující momenty FSSPX versus Řím? Entscheidende Augenblicke zwischen FSSPX und ROM? Aktualizováno - Aktualisiert 4.7.2012

4. července 2012 v 19:43 | MC |  Rozhovory mezi Římem a FSSPX - Gespräche zwischen Rom und FSSPX
Vážení čtenáři,

další vývoj situace uvnitř FSSPX nás nutí k zamyšlení a ke zmínění dalšího vývoje událostí, které jistě povedou k pochopení celkové situace.

Předně děkujeme za Vaše modlitby v rámci novény za ty kněze a biskupy FSSPX, kteří se nechtějí sjednotit, pokud nejsou završeny a vyřešeny předně doktrinální otázky. Rovněž chceme zmínit i všechny francouzské věřící, kteří se účastní duchovní cvičení pod vedením P. Loranse a jež jsou zaměřeny mimochodem právě na intenzivní modlitbu na úmysl zdaru Generální kapituly FSSPX a nepodvolení se falešným kompromisům.

Jak už jsme sdělili ve svých příspěvcích, mnoho dopisů a vyjádření bylo publikováno veřejně na internetu ze strany kněží FSSPX i oficiálních představitelů pokoncilního Říma. Stále zřetelněji vystupuje do popředí současná situace vyvolaná nesouhlasnou reakcí tří biskupů na adresu msgr. Fellaye, kteří společně poukázali na fakt, že není možné hledat formální strukturu, kam by se v rámci pokoncilní církve FSSPX mohlo zařadit, ale že je třeba, aby prvotně byly řešeny doktrinální otázky.

Jestliže biskupové FSSPX, kněží a laici pod jejich vedením chtějí prosazovat Sociální Království Ježíše Krista do společnosti a znovu vztyčit korouhev Kristovu v neopohanském a katolické víře napřátelském světě, potom zcela jasně není možné jít cestou kopromisu, neboť sama katolická nauka nám hovoří natolik jasnou řečí, že musíme dát opětovně za pravdu Našemu Spasiteli Ježíši Kristu, který řekl: nepřizpůsobujte se světu tomuto. To, že tomuto přání nebylo ze strany Církve v 60. letech učiněno zadost a otevřely se dokořán okna tzv. "novému" vánku, který byl ve skutečnosti smrtelným a infekčním vánkem moderního světa přinášející nedozírnou katastrofu pro celou Církev a způsobující katastrofální selhání církevních představitelů nejenom ve vztahu k tomu vést svěřené duše ke spáse, ale vedoucí je k odpadu od církve a katolické víry, je zřetelné. Tato situace je skutečně natolik katastrofická, že není možné ji bez pomoci Boží zvládnout. Není to ostatně v lidských silách. A do tohoto modernistického chaosu se žene bezhlavě FSSPX pod vedením Generálního představeného.

Jak jistě víte ze zpráv, Svatý Otec jmenoval v rámci papežské komise Ecclesia Dei, která funguje od roku 1988, amerického dominikána Msgr. Josepha Di Noiu OP. Tento muž se "proslavil" tím, že vedl sjednocovací proces s anglikány a vytvářel pro ně status v rámci katolické církve.
2. července přijal Svatý Otec rezignaci kardinála Levady na místo Prefekta Kongregace pro nauku víry a jmenoval na jeho místo bavorského řezenského biskupa Gerharda Ludwiga Müllera, o kterém můžeme na základě jeho jasných a nezkreslených výpovědí říci, že patří mezi nejenom odpůrce FSSPX, ale ještě je heretikem, který popírá hlavní dogmata katolické Církve jako je ustavičné panenství Panny Marie, nauku o transsubstanciaci (přepodstatnění), je příznivcem teologie osvobození a úzkým přítelem arci-heretika Gustavo Gutierreze. Je znám také vyjádřením, že bude usilovat o laicizaci biskupa Williamsona, pokud bude FSSPX "přijato" do Církve a všechny kněžské ordinance, které proběhly v rámci FSSPX budou zneplatněny. Samozřejmě tyto teorie, pokud je vůbec bereme vážně, protože spíše potvrzují neznalost řezenského biskupa v mnohých oblastech katolické nauky a kanonického práva, jasně ukazují fanatickou nenávist, která je skutečně skandální. Je třeba připomenout, že seminář FSSPX v Zaitzkofenu leží uvnitř řezenské diecéze biskupa Müllera. Tady opět vidíme, jakými lidmi se Svatý Otec dobrovolně obklopuje.

Nesmíme zapomenout na písemnou intervenci, kterou zaslal v minulém roce biskup Galarreta účastníkům kapituly v Albanu 7. října 2011 k naukové Preambuli, která byla předložena ze strany Říma k podpisu. Intervence hovoří jasnou řečí: Nepodepisovat! Došlo k selhání naukových rozhovorů. Je třeba rovněž připomenout, že biskup Galarreta předsedal v letech 2009-2011 delegaci FSSPX ve společné komisi v doktrinálních otázkách s římskými představiteli. Dalšími členy této komise byli P. de Jorna, P. Gleize a P. de La Rocque.

Na problémy na straně Říma poukázal i biskup Tissier de Mallerais ve svém kázání v kostele St. Nicolas du Chardonnet v Paříži dne 14. června a následně totéž zopakoval pro francouzský časopis Rivarol. O tomto kázání jsme rovněž referovali.

Biskup Williamson zmínil ve svých pravidelných komentářích Eleison ze dne 30. června, že existují dvě falešné představy, které bohužel panují i mezi některými kněžími FSSPX a laiky, kteří spoléhají na dohodu s Římem. Tyto omyly lze vyjádřit asi takto: Předpokládá se, že hlavní představitelé a autority mají natolik dostatek milostí ke svému úřadu, že jim musíme věřit, že vedou své podřízené správným směrem. Bohužel tato naivní teze už vůbec nepočítá s tím, že vůdcové a autority nemusí jednat v jednotě s těmito milostmi a že naopak mohou jednat i proti nim a zneužít svého postavení pro své časné výhody. Druhý omylem je předpoklad, že jestliže se vyřeší nejprve organizační a statusové věci před doktrinálními problémy, že to bude naprosto dostatečné a že FSSPX bude moci pokračovat v boji proti těm, kteří zastávají nehorázné omyly, aby s nimi bylo (FSSPX) za každou cenu "v jednotě".

Generální kapitula FSSPX je dnes ve stínu podezření, zda eliminace některých nepohodlných biskupů a kněží, kteří se negativně vyjádřili na adresu Generálního představeného, jestli bude nakonec objektivní a dostatečně zhodnotí závažnost situace, před kterou FSSPX stojí. Jedním z příkladů takové obavy o osud Generální kapituly je dopis od P. Matthew Cliftona Generálnímu sekretáři FSSPX P. Thouvenotovi. P. Clifton FSSPX ve svém otevřeném dopise výše uvedenému sekretáři popisuje situaci, která v současné době panuje uvnitř FSSPX a naplňuje ho obavami o další osud FSSPX, které tak heroicky po celá desetiletí bojovalo za katolickou víru. Významným se ukazuje ten fakt, že Mgsr. Fellay si počíná velmi zvláštním způsobem, když si lidově řečeno vyřizuje účty s "neposlušnými" kněžími a biskupy, zvláště s msgr. Williamsonem a neslyší jejich varovný hlas. P. Clifton říká, že jestliže se FSSPX nedohodlo na tradiční nauce s Římem, potom nemá smysl pokračovat v další spolupráci a hledat formální začlenění FSSPX do struktur modernistické struktury církve. Poukazuje na to, že pouze malá část kněží FSSPX si přeje spojení s Římem v rámci nějaké strukturální podoby a tato malá skupinka kněží drtí většinu v FSSPX, aby dohodu přijala. Poukazuje na "šikanování" řeholních komunit ze strany Generálního představeného, aby byla zajištěna poslušnost a skoro to tak vypadá jakýmkoliv způsobem. A vyjádření msgr. Fellaye v březnovém čísle Cor Unum v tom smyslu, že se změnila strategie FSSPX vůči Římu, ukazuje na možnost vzniku rozkolu uvnitř FSSPX. Dalším hlasem proti dohodě s Římem je kázání P. Foxe. viz níže.
Po kázání byl P. Fox předvolán před představeného distriktu v Kanadě a následně dočasně odvolán a nahrazen jiným knězem. Následující týdny rozhodnou, zda novény a modlitby budou ze strany Boží vyslyšeny, či nikoliv, a zda FSSPX bude zachráněno, či spáchá svou vlastní řízenou sebevraždu, která bude trestem Božím za kompromis. 


Komentáře

1 Čech Čech | 5. července 2012 v 13:53 | Reagovat

Obávám se, že novéna vyslyšena nebude, protože už je rozhodnuto.

V letáku 127 deklarovaná simonie je jen další ukázkou toho, kam to dospělo. Když sůl přestane být slaná, nehodí se už k ničemu.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!