Arcibratrstvo sv. Michaela Archanděla- Die Erzbruderschaft vom hl. Erzengel Michael

28. listopadu 2012 v 12:00 | Kapucíni z Morgonu |  Katolická Církev - Katholische Kirche
Toto starobylé bratrstvo, které bylo schváleno Církví, si jistě i dnes zaslouží, aby vešlo ve známost a jeho idea byla dále šířena v katolické Církvi po koncilu. Bratrstvo bylo založeno v návaznosti na soukromé zjevení našeho Pána Ježíše Krista františkánské terciářce Jeanne Baillet v lednu 1873. Během modlitby k Panně Marii v Paříži ji bylo řečeno toto: "...To, co si přeji je, aby se skrze svaté kněze, skrze obětování oběti mše svaté, poskytla náhrada a zadostiučinění Nejsvětější Trojici za násilnosti a ohavnosti, které jsou činěny v tajných společnostech, neboť svatá Trojice je v nich tak hanebně urážena. Za toto zadostiučinění slibuji zničení těchto ohavných společností. "

Její zpovědník společně s představeným kapucínského řádu, prostudoval žádost své kajícnice a pak založil řídící výbor nově se rodícího Bratrstva se souhlasem církevní autority. Kardinál Guibert schválil stanovy sdružení pod záštitou svatého Michaela. V lednu 1875 bl. Pius IX. schválil statuta Bratrstva a ve svém schválení říká toto: "Musíme proto doporučit toto Bratrstvo, které jste vytvořili, aby byl Bůh usmířen. Musí být usmířen Ten, který je tolik urážen těmito bezbožnými společnosti, které Ho ve své skrytosti zahlcují urážkami a rouháním. Chceme zároveň požádat Pána za zničení této odporné sekty a za obrácení těch, kteří k ní patří a pro tento důvod, silou církevní autority, schvaluji toto Bratrstvo. Jelikož jeho členy jsou i kněží, nechť tito slouží na tento úmysl svatou oběť a obětují ji Nejsvětější Trojici na usmíření. Jsme rádi, že vzniklo toto Bratrstvo a doufáme, že získá brzy velké rozšíření. Přejeme mu to ze všech sil ... " Sv. Pius X. potvrdil slova svého předchůdce a poskytl všem členům apoštolské požehnání. Zde jsou klíčové pasáže ze stanov, jak byly schváleny: " Kněží budou sloužit svatou mešní oběť, jeden nebo vícekrát týdně nebo měsíčně, ve dnech, které si určí v okamžiku, kdy budou začleněni do Bratrstva. Členové náboženských komunit a laici budou zase přijímat smírné sv. přijímání na výše uvedený úmysl - jako akt smíření Nejsvětější Trojice za urážky, kterých se Jí dostalo od tajných společností."
V současné době se patronátu nad tímto Bratrstvem ujali kapucíni z Morgonu (Francie), pod jejichž duchovním vedením Bratrstvo funguje dodnes. Doufejme, že mnoho kněží a věřících bude pokračovat v této praxi ještě dnes a dopomůže ke zničení smrtelného nepřítele katolické Církve. Ne všichni katolíci jsou povoláni ke stavu kněžství či mnišství, ale všichni jsou povoláni ke svatosti, k obraně Ježíše Krista Krále a Jeho Náměstka na této zemi! Ať žije Kristus Král!

Pro více informací prosím kontaktujte:
Capucins de Morgon
Couvent Saint-François
69910 Morgon
FRANCE

Monarchia Catholica dále připomíná, že svobodné zednářství bylo mnohokrát římskými papeži slavnostně zavrženo a prokleto před tváří Hospodinovou. Ani v dnešních modernistických podmínkách a pod vlivem liberálního ducha koncilu a otrávených plodů tohoto pastoračního kázání světu se nic ze zákazů nezměnilo. Stále platí zákaz pro katolíky být členy nejenom zednářských spolků, ale všech Církvi nepřátelských společností a organizací. (viz Kanonické právo 1984, can. 1374 - "Kdo se stane členem sdružení, které brojí proti Církvi, bude potrestán spravedlivým trestem, kdo takové sdružení podporuje nebo řídí, bude potrestán interdiktem." V tomtéž duchu hovoří kanonické právo z roku 1917: "Kdo přistoupí k zednářské sektě nebo k jiným sdružením téhož druhu, která brojí proti Církvi nebo proti právoplatným světským mocem, upadají bez dalšího do exkomunikace vyhrazené Apoštolskému stolci."
Zde uvádíme papežské dokumenty, které odsuzují svobodné zednářství:

Klement XII. - In Eminenti Apostolatus - 1738
Benedikt XIV. - Providas Romanorum - 1751
Pius VII. - Ecclesiam a Jesu Christo - 1821
Lev XII. - Quo Graviora - 1826
Pius VIII. - Traditi Humilitati - 1829
Řehoř XVI. - Mirari Vos - 1832

Bl. Pius IX.
Qui Pluribus - 1846
Quibus quantisque malis - 1849
Quanta cura - 1864
Multiplices inter - 1865
Apostolicæ Sedis - 1869
Etsi multa - 1873

Lev XIII.
Etsi Nos - 1882
Humanum Genus - 1884
Officio Sanctissimo - 1887
Ab Apostolici - 1890
Custodi di quella fede - 1892
Inimica vis - 1892
Praeclara Gratulationis Publicae - 1894
Annum ingressi - 1902
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!