Velký konvertita – Der grosse Konvertit

7. dubna 2013 v 17:10 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
Od doby II. Vatikánského koncilu, kdy se na základě koncilních dokumentů (zvláště Dekretu o ekumenismu Unitatis redintegratio, prohlášení k nekřesťanským náboženstvím Nostra Aetate a v nauce o náboženské svobodě Dignitatis humanae již neusiluje o navrácení zbloudilců a jinověrců do lůna katolické Církve a jsou dle modernistů zcela zbytečné svaté misie, které k tomuto obrácení ke Kristu a k Jeho Církvi směřují, přesto v dějinách i dnes vidíme velké konvertity do katolické Církve jako velká jasná světla milosti Boží, která si našla slavné i neznámé duše, aby je navrátila a to mnohdy i těsně před jejich vlastní smrtí do lůna Církve pravé - Církve římské. Jsou to dějiny duší, které naštěstí pro ně, nepoznaly modernismus a liberalismus pokoncilních hodnostářů a můžeme Bohu poděkovat, že stále ukazuje nesmrtelným duším cestu ke sjednocení se svou Církví i v dobách současného temna a zmatení. Známe mnohé z nich jako byl např. římský rabín Zolli, sv. Edita Stein, nebo bratři Ratisbonnovi, různí známí i neznámí. Mezi nejslavnější konvertity ze schismatu pravoslaví patří bezesporu Vladimír Sergejevič Solovjev, který se tajně stal katolíkem a došel smíření s Církví Kristovou. Tento muž, filosof a náboženský myslitel, se tajně smířil s Církvi a tato radostná událost se stala 18. února 1896 v Moskvě. Veřejnost se o této důležité informaci dlouho nedozvěděla, poněvadž Solovjevovi hrozilo vyhnanství na Sibiř za odpad od pravoslaví a tím vlastně i znemožnění další literární práce ve prospěch svaté Unie. Rovněž dlouho po jeho smrti bylo nemožné uveřejnit oficiální svědectví o konverzi Solovjeva ke katolické Církvi. Pak přišla I. světová válka, po ní bolševická revoluce a unionistická otázka a tím i Solovjev ustoupily do pozadí. Až v roce 1927 uveřejnil P. Jan Urban T. J. faksimile svědectví o sjednocení Solovjeva s Církví katolickou, jehož originál měl u sebe. Faksimile předtím otiskl ruský katolický časopis "Kitež", vydávaný ve Varšavě v čísle 8./12. Ročník I., str. 43-44. Akt vstupu do Církve římské je podepsán knězem, který přijal Solovjeva do Církve a dalšími dvěma svědky. V časopise "Kitež" se píše: " Poněvadž neustávají v našem i cizím tisku pochybnosti o tom, byl-li zesnulý ruský filosof a náboženský myslitel Vladimír Sergejevič Solovjev kanonicky sjednocen s katolickou Církví, my podepsaní pokládáme za svou povinnost oznámit tiskem, že jsme byli očitými svědky sjednocení Vladimíra Sergejeviče s katolickou Církví, dokonaného řeckokatolickým knězem P. Mikulášem Alexejevičem Tolstojem 18. února (dle juliánského kalenádře) 1896 v Moskvě v domácí kapli P. Tolstoje. Po zpovědi Vladimír Sergejevič v naší přítomnosti přečetl vyznání víry Tridentského sněmu v církevně slovanském jazyce a následně při liturgii, sloužené výše uvedeným knězem podle řecko-slovanského obřadu s modlitbou za sv. Otce, přijal nejsvětější Svátost. … Uveřejňujeme toto naše svědectví a máme za to, že tím jednou provždy přestanou všechny pochybnosti. Podepsáni: P. Nikolaj Alex. Tolstoj, kněžna Elena Vasilijevna Dolgorukova a Dimitrij Sergejevič Novskij.

Zprávu o této události doplňují slova msgr. D´Herbignyho v předmluvě k italskému vydání knihy "Un Newman russe, Vladimir Soloviev" (Paříž 1911): "Solovjev složil kanonicky u přítomnosti svědků své vyznání víry a přijal potom svátosti katolické Církve." O této události byl informován osobně i papež Lev XIII.

V. S. Solovjev již dlouho uvažoval o konverzi ke katolické Církvi, neboť si uvědomoval nekonzistenost nauky pravoslavných denominací a ve svém díle "La Russie et L´Eglise Universelle" (1889) vyznal veřejně víru v primát římského papeže a tento na základě učení východních i západních otců dlouze dokazuje. Na závěr Solovjev píše: "To, co bylo hlásáno představiteli západních Slovanů, velikým Križaničem a velikým Strossmayerem (tj. výzva ke sjednocení), vyžadovalo jen prosté "Amen" Slovanů východních. Toto "Amen" jsem přišel vyslovit jménem 100 milionů ruských křesťanů s pevným přesvědčením, že se mě nezřeknou. … Otevři jim, Klíčníku Kristův! Kéž brána dějin bude pro ně i pro celý svět branou do království nebeského." Vladimír Solovjev nejenom ukázal svým rodákům onu bránu, nýbrž dal jim i příklad a sám jí vešel první.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!