Chvála II. Vatikánského koncilu a encykliky Pacem in terris ze strany francouzského komunisty. Kommunistisches Lob für II. Vatikan. Konzil und die Enzyklika Pacem in terris

18. května 2013 v 21:59 | MC+Jean Kanapa |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"

Přinášíme vám, milí katoličtí čtenáři, zajímavé a zároveň obludné svědectví francouzského komunisty Jeana Kanapy, který pěje ódu na radost nad modernizačními snahami v Církvi 60. let ve své knize Sociální nauka Církve, vydalo Nakladatelství politické literatury, Praha 1964.
Opěvuje se zvláště encyklika Pacem in terris papeže Jana XXIII. a II. Vatikánský koncil jako průlomový v dějinách Církve. Srovnejte tyto názory s názory modernistů v Církvi. Je to velmi podobná písnička. Jako trestuhodné se jeví počínání Jana XXIII., který byl příliš shovívavým ke komunismu. Kam se ztratil ďáblův advokát při jeho beatifikačním procesu? Ale dejme prostor francouzskému komunistovi a jeho zajímavým (ale zároveň alarmujícím) tezím:

"Pokud modernizační snahy v Církvi nahrazují zákazy rozhovorem, proklínání a vylučování povolením společných akcí, přispívají ke změně názorů na jednání křesťanských pracujících uvnitř vlastní třídy. I když Církev společné akce křesťanských a komunistických pracujících, jež schvaluje nebo potvrzuje, omezuje výhradami a jistými podmínkami ,..., zůstává faktem, že zrušením přehrady, již sama Církev položila mezi pracující různých filosofických názorů, přistupuje chtíc nechtíc na ideologickou konfrontaci v oblasti praktické činnosti. Revoluční proletáři to vítají. ... Je to právě ta oblast, ve které bude podle jejich názoru vyřešen spor mezi vědeckých socialismem a náboženskou ideologií, vyřešen životem, zkušeností křesťanských pracujících, a nikoliv násilím nebo autoritou. Komunisté chtějí pomáhat masám, aby tuto zkušenost učinily. A modernizační snahy Církve nesporně podmínkám pro takovou činnost prospívají."

"Modernizační snahy Církve, jejich neobyčejný význam i perspektivy, jež se zde otevírají pro boj pokrokových sil, svědčí mimo jiné o tom, že marxistická analýza historického vývoje má vědecký charakter."

"Řekněme přímo, že II. Vatikánský koncil a encyklika Pacem in terris vytvářejí v životě katolické Církve úplně nové období. ...Syllabus a I. Vatikánský koncil jsou tedy úplným opakem modernizačních snah, znamenají "závoru"." Proto koncil a encyklika Pacem in terris, odrážející úvahy prozíravějších příslušníků vysokého kléru, vyjadřují dvě významné myšlenky: na jedné straně vycházet vstříc tužbám širokých vrstev křesťanů a na druhé straně nahradit autoritářství Církve a ducha křížových výprav přesvědčováním a domlouváním."

"Zavrhovat a zatracovat "novátorské myšlenky" není již možné. Vývoj je příliš prudký, než aby tomu mohla Církev čelit. ...Je zřejmé, že tyto snahy o modernizaci Církve, musí být spojeny s přizpůsobením struktury církve dnešnímu světu."

"Celým jednáním koncilu se vina jako červená niť polemika integristů, pro které je církev institucí především hierarchickou, proti novátorům, pro něž je církev především lidem Božím. Ti druzí považují přirozeně, aby se zvýšila úloha biskupů jako protiváhy nadměrného církevního centralismu."

"Pokud se naráželo na koncilu na situaci církve v socialistických zemích, dělo se s obvyklou umírněností. Stejně jako tento zahajovací projev ani ostatní jednání koncilu neobsahovala útok proti komunismu a proti socialistickým zemím. A ohledy vůči delegaci pozorovatelů pravoslavné církve na koncilu prozrazovaly sotva skrývaný záměr sbližit se jak politicky, tak i nábožensky."

"Přitom je zřejmé, že se dnes v Církvi něco událo, něco kladného a nezvratného...Již samotné svolání koncilu znamená jistý úspěch novátorů."

"Konečně revoluční dělnické hnutí může mít radost ze snah, které dnes hýbají církví. Důvody jsou k tomu zcela opačné než u reakcionářů. Modernizační snaha je skutečně pozitivní především proto, že odráží tlak lidových mas na církev na straně jedné a uvnitř církve samé na straně druhé. ...Kromě toho - a to je hlavní - modernizace otevírá nové možnosti pro společný boj křesťanských a atheistických pracujících. Ještě výraznějším dokladem toho je encyklika Pacem in terris."

"Opravdu encyklika je výjimečně adresována "všem lidem dobré vůle", a nikoliv jenom kněžím a věřícím, jak bylo zvykem. Encyklika Pacem in terris, říká dále kardinál Suenens, znamená: vytyčení společného jmenovatele mezi lidmi dobré vůle,..., výzvu ke spolupráci překonávající jejich rozdílné ideologie." (Documentation catholique, 2. 6. 1963, str. 735)

"Encyklika Pacem in terris se úzkostlivě střeží toho, a to je pozoruhodné, aby znovu opakovala obvyklé prokletí socialismu a komunismu. Ba co více, Jan XXIII. implicitně přináší rozlišení mezi vědeckým socialismem jako filosofií a socialismem jako politickým hnutím a sociálním režimem. A vskutku papež píše: "Nemůžeme ztotožňovat falešné filosofické teorie o podstatě, původu a účelu světa i člověka s historickými hnutí (sic!!!), jež mají svůj základ v poslání ekonomickém, kulturním či politickém, i kdyby tato hnutí měla svůj původ a čerpala svou vnitřní sílu v těchto teoriích..."

Komunista Kanapa se raduje a říká: "Encyklika skoncovala s dekretem sv. Officia z roku 1949, který zakazoval jakoukoliv spolupráci katolíků s komunisty."

"Tolik je jisto, že se v této encyklice nesetkávme s odsouzením socialistické společnosti."

"Marxisté byli vždy ke spolupráci s církví nakloněni. Nelze než se radovat z toho, že to schvalují nejvyšší církevní autority. V tomto směru zaznamenává historie v encyklice Pacem in terris a vůbec v činnosti Jana XXIII. obrat v dějinách moderní Církve."
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!