Nech volební lístky doma! Nedávej jim hlas! Wähler, nicht wahlen! STOP Parteiendiktatur!

2. října 2013 v 15:02 | MC |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"
Blíží se opět "volby" do "Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR" a to v termínech konání voleb od pátku 25. do soboty 26. října 2013. Volby v liberální demokracii a v republikánském systému politických stran mají však tolik závažných systémových vad, že je pro katolíka zcela nemožné, aby se těchto voleb vůbec zúčastnil. Katolík je vázán ve svědomí katolickou naukou a může se dokonce dopustit těžkého hříchu, či být exkomunikován latae sententiae a to při splnění níže uvedených podmínek, ke kterým se dostaneme.
1/ Nelegitimnost režimu
V prvé řadě monarchisté hovoří o tom, že tento systém je nelegitimní. Co to znamená? Republikánský režim je nelegitimní, protože v roce 1918 byla vytvořena nelegitimní první vláda, kterou nikdo nepověřil k vládnutí a rozhodoval čistě revoluční princip narychlo svolaných lidí z ulice, kteří se prohlásili za vládu ČSR. Nikým nevolená vláda začala vykonávat nelegitimní moc, kterou následující vlády První republiky a následně komunisté nahrazovali dalšími nelegitimními vládami. Naproti tomu existoval a existuje stále legitimní panovník, pretendent českého trůnu, který v současné době svůj úřad nevykonává v Království koruny. K této věci je třeba připomenout teze, které jsme uvedli v článku: http://monarchiacatholica.blog.cz/1301/prezidentska-volba-aneb-druhe-dejstvi-frasky-pokracuje-republikanische-prasidentenwahl-und-zweite-runde-der-posse
2/ Nereálná hesla a nesmyslné teze politických stran
Novým sdružením, které se uchází o volební klání je i politické hnutí ANO pana A. Babiše. Co hlásají? To se dozvíte zde: http://www.anobudelip.cz/program/ Po přečtení zjistíte, že všechny věty jsou nereálná maxima, která hlásají všechny strany. Možná, že syntaxe vět je jinak upravena. Kdo může za tristní stav této republiky? Mohou za to všechny strany, které se do volebního klání přihlásily, protože jejích členové předtím volili staré strany, nebo byli členy stran stávajících a věděli, že se všechno po "demokraticku" rozkrade, že budou schodky rozpočtu, že se bude hovořit o nesmyslných lidských právech na úkor povinností a že vše je postaveno na principech Revoluce 1789.
3/ Liberalismus a liberální demokracie odporuje katolické víře a učení katolické Církve.
I kdybychom však připustili, že režim, který v současné chvíli je u moci, je legitimní a uznali bychom jeho legitimitu i všech předchozích vlád, přesto stranický režim a politické strany, které jsou konglomerátem liberálních, socialistických a komunistických stranických UTOPICKÝCH programů, jsou v radikální opozici vůči neměnné katolické nauce vyjádřené papeži v minulých 200 letech a katolík je vázán v této věci papežskými encyklikami, které jsou stále platné.
4/ Koho katolík nemůže volit?
Připomeňme, že katolík nemůže volit:
1/ ČSSD a SPOZ, neboť tyto strany hájí socialistické pozice a socialismus, který byl mnohokrát odsouzen, zvláště encyklikou Rerum novarum papeže Lva XIII.
2/ KSČM - tato strana navazuje na komunistické ideje a tyto ideje jsou odsouzeny encyklikou Pia XI. Divini Redemptoris a v Syllabu errorum bl. Pia IX. a účast na podpoře komunistů byla pro katolíky zakázána Monitem sv. Officia z 1. 7. 1949. Katolická Církve odmítá komunismus jako společenský systém a atheistickou ideologii a to na základě přirozeného práva. Pius XII. prohlásil o komunismu: "Jednotlivci i celé národy se od nich nechali svést, neboť oni slibovali lepší rozdílení statků a hlásali zároveň, že nechají svobodu nedotčenou, že chtějí zachránit rodinu, ujišťovali lid, že bude mít moc, dělníci továrny a rolníci půdu. Ale když zaseli nenávist, převraty a rozvrat, a potom se dostali k moci, vykořisťují lid a teror povyšují k vládě." Tato slova mohou platit i o liberálních stranách, protože jsou dětmi oné revoluční Marianne jako komunismus či socialismus.
3/ TOP 09, ODS a ANO - liberální strany hájící liberální ideje liberální demokracie odsouzené za pontifikatu sv. Pia X. a bl. Pia IX.
Už bylo dost D.O.S.T., která se spojuje s kýmkoliv. Předseda akce D.O.S.T. pan M. Semín je synonymem Marca Sangniera a hnutí Sillon ze začátku 20. století, které rovněž začínalo se smířením katolíků s Revolucí, aby nakonec sv. Pius X. tomu učinil konec a Sillon se dostal mimo Církev, protože hájil liberální principy. Nevýhodou akce D.O.S.T je, že se spojuje s kandidátkou, která využívala při presidentské volbě podporu komunistů, podporuje potraty a adopce dětí ze strany homosexuálů. Tyto teze uvádíme na základě sumarizace pana Zahradníka, za kterou mu děkujeme. http://cirkev.wordpress.com/2013/09/30/zamerna-sprostota-nebo-nizsi-inteligence/#comment-22703
Akce D.O.S.T se vzdaluje v celku i osobou pana předsedy Semína katolickým principům spoluprací s nepřítelem. Jak jsme již sdělili v minulých článcích, M. Semín se stal nekonzistentním ve svých katolických pozicích. Pokud podporuje paní Bobošíkovou a její nepřijatelné morální názory (dle výše uvedených skutečností), potom zde může hrozit automatická exkomunikace latae sententiae pro něho a jeho katolíky z D.O.S.T., i všechny katolíky, kteří budou volit volební blok občanky Bobošíkové. Když se podíváte na volební hesla tohoto uskupení, tak brzy zjistíte fatální omyly : (V závorce jsou krátké poznámky MC)

a) Hájíme demokracii jako jediný možný prostor pro uplatňování lidské svobody. (To tedy znamená, že v katolických státech - monarchiích po téměř celá dvě tisíciletí nebylo možné uplatňovat lidskou svobodu, až ta Francouzská revoluce nám tuto možnost přinesla?! Chudáci naši předkové, kteří museli žít třeba za Karla IV., viďte, pane Semíne. Notre Charge apostolique sv. Pia X. či Liberalismus je hřích od dona Salvanyho etc. Vám očividně nic neříkají.)

b) Úcta k historické pravdě
- Suverenita, svoboda a demokracie mají cenu krve. Na to se nesmí zapomínat.
(Škoda že ne neměnný mravní zákon a katolická nauka. Výše uvedenou větu by nikdy nikdo z katolických státníků minulosti nepodepsal... Ale M. Semín tohle podepisuje bez skrupulí.)

c) Národní stát
- Jediné místo, kde lze uplatnit principy parlamentní demokracie a svobody.
(Národní stát je nekatolickým principem nacionalistů a je třeba to odmítnout jako šovinismus a odsouzený nacionalismus za Pia XI. (Non Abbiamo Bisogno) a Pia XII.(Mit brennender Sorge). Je to útok proti všem menšinám, které žily na našem území a které doposud žijí.

5/ O malých stranách a hnutích ani nemluvě, které více či méně podporují nelegitimitu režimu a liberálně demokratické principy odsouzené Svatou katolickou Církví.
6/ Mezi katolíky existuje jedna velká pověra a to, že KDU-ČSL je stranou, která hájí křesťanské zásady ve společnosti. Jaké to jsou? Podpora rodiny, zaměstnanosti? Zde je celé znění toho programu: http://volby.kdu.cz/volebni-program/rodice.aspx#.Ukk3_jNU_2s Jaký je rozdíl mezi ANO občana Babiše a KDU-ČSL, či komunisty, resp. volebním uskupením občanky Bobošíkové? Vůbec žádný. Každý se domnívá, že má exklusivní volební program, ale všichni mají stejný a stejně nereálný. Všichni pouze ve svých programech lžou a záměrně zkreslují realitu. Protože každému musí být jasné, že takové programy nelze v rozvrácené společnosti naplnit. Jednotlivé body jejich programu jsou utopistická maxima, která nelze naplnit. Za každou stranou je přítomen otec lži, který je pokaždé oblečen do jiné barvy.
Kdo z katolíků volí liberální, socialistické, či komunistické kandidáty, zrazuje Boha, znovu přibíjí Ježíše Krista na kříž a ohrožuje svoji vlastní spásu. A pokud by byla Církev prosta církevní krize, potom by kandidátovi liberální, či socialistické, nacionalistické, či komunistické strany, který je pokřtěným, měli být odepřeny minimálně svátosti Církve.

"Největším omylem v mysli je se domnívat, že věci vidíme tak, jak je chceme vidět, a ne tak jak jsou skutečně." Msgr. Jacques Benigne Bossuet, Biskup z Meaux
Máme dvě možnosti: jít k volbám, zradit Boha a své katolické pricnipy a nebo zůstat na nekompromisních katolických principech a bojovat čestně a statečně proti režimu a Revoluci 1789.
Za každou liberální demokracii je třeba vidět vládnoucí oligarchii, která určuje, kdo a jaká strana má zvítězit a která používá média k ovlivňování, chcete-li k oblbování lidí tak, aby to vypadalo, že volby jsou svobodnou volbou lidí. Volby se tak stanou "politicky korektním divadlem" "svobodných" občanů, kteří se rozhodují na základě špatných vstupních informací a volí vždy špatně. A výstupem jejich volby je vždy větší, či menší zlo. Ale katolík nezná menší, či větší zlo. Dnes jsme v úplně jiné situaci než například za pontifikátu Pia XII. Dnes neexistují katolické strany, ani kandidáti. Potom každá taková volba znamená volbu zla. Pokud by existovala strana, resp. kandidát, která/který by celostně hájil/a katolické morální učení, potom je povinností katolíka volit, pokud bychom vůbec tento režim považovali za legitimní. Pokud dnes jsou všichni více, či méně liberální, socialističtí etc, potom pozitivní povinnost volit odpadá. Naopak volit potom znamená zradit katolické principy.

Katolický autor Arnaud de Lassus píše: "Zednářství v mnohých zemích vytváří podmínky pro to, aby byl zvolen takový typ režimu, který bude fungovat dle principů zednářství. Historik Francois Furet popisuje liberální demokracii následovně: "V každé liberální demokracii náleží skutečná moc skryté oligarchii, která vlastní demokratické principy popírá a činí ji takovou, aby alespoň na oko fungovala." Arnaud de Lassus, Connaissance élémentaire de la Franc-Maçonnerie (Elementary Knowledge of Freemasonry), Action Familiale et Scolaire, derniere edition en 2008, p. 133, quoting Francois FURET, Penser la Révolution française (Thinking the French Revolution), p. 241.

Liberální katolíci chtějí udělat z Krista Krále tzv. "la Marseillaise" Krista, oblečeného do frygické revoluční čapky.

Bl. Pius IX dodává : " … Všeobecné volební právo by mělo být spíše nazýváno všeobecným bláznovstvím, které ho tajné společnosti překrucují do absolutní/ čisté lži." PIUS IX to French Pilgrims on May 5, 1874, quoted by Adrien LOUBIER, Démocratie cléricale (Clerical Democracy), op. cit., p. 100. viz Fr. Julio MEINVIELLE, op. cit., kapitola o všeobecném volební právu, pp. 79-81.

Co říci na závěr?
Monarchia Catholica vyzývá čtenáře, kteří jsou signatáři akce D.O.S.T., aby z tohoto hnutí vystoupili a pokud znají pana Semína a další jemu podobné kráčející na scestí ruku v ruce s revoluční Marianne, aby je bratrským napomenutím opět přivedli na cestu katolické víry a pokusili se je přivést na cestu boje za Sociální království Ježíše Krista. Někteří z Vás to již udělali, ale marně. Modlíme se za tyto katolíky, aby tuto cestu do katolické Církve našli zpět. Zde už jde o spásu jejich duše a nikoliv o kosmetické názory v internetových diskuzích. Spása duše je prioritou. Michale Semíne a další, vraťte se zpět ke katolickým principům! Opusťte cestu Revoluce 1789!!!

 


Komentáře

1 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 2. října 2013 v 19:02 | Reagovat

Plně a bez  výhrad souhlasím s autorem článku. Jen bych dodal, že k výčtu všech těch politických stran, jež spojuje revoluce, patří i Koruna česká, monarchistická strana. Její Program je totálně liberalistický, s výjimkou, že si přejí místo presidenta krále. Chtěli by něco na způsob švédského socialismu. L-Malý

2 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 2. října 2013 v 19:32 | Reagovat

Přesně tak, jakákoliv strana, která se chce zúčastnit voleb a je registrována je předem vyloučena z monarchistického pohledu, protože "konzervuje" liberálně demokratický režim. Naprosto souhlasíme. V Kristu a Marii redakce MC.

3 Rudolf Bukva Rudolf Bukva | E-mail | 3. října 2013 v 11:39 | Reagovat

Pan ThMgr Ladislav Malý, ačkoliv bezvýhradně souhlasí s   autorem článku sám je signatářem Akce D.O.S.T. evidovaný pod č. 148 a jako takový, pokud si pravdu stojí za svými názory, by měl z Akce D.O.S.T neprodleně vystoupiit a neosočovat  na čtyřicítku  signatářů, kteří to už udělali dávno před ním... K tomu mu dopomáhej Bůh!

4 Josef Jung Josef Jung | E-mail | 3. října 2013 v 12:20 | Reagovat

Koho mám tedy volit ?

5 Standa Standa | 4. října 2013 v 19:03 | Reagovat

Nevolit nikoho ! Víme, že pro aktivistické  lidi je "nevolit" velký problém. Volit - žádná změna nenastane. Nevolit - žádná změna také nenastane, protože i kdyby v této Republice přišlo k volbám 10%, tak budou platné. A to je ta tragédie! Jde v podstatě o partajnickou diktaturu.

6 Bohumil Šourek Bohumil Šourek | E-mail | 5. října 2013 v 14:08 | Reagovat

Takže vrcholem katolicity je pasivita a čekání na zázrak?

7 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 5. října 2013 v 19:06 | Reagovat

[6]: [6]: Musíte založit striktne katolické hnuti mimopolitické povahy, které nekolaboruje s režimem a snažit se získat katolické rodiny a čím silnější hnutí bude, bude také silnější katolická víra a Církev ve své tradiční formě. Na našich stránkách jsme často zmiňovali projev biskupa Williamsona, snad to bylo v roce 2006, který tehdy správně varoval věřící před vstupem do liberální politiky. Zkusíme to přepsat a zveřejníme. To je totiž skutečný katolický postoj v tomto liberálním tmářstvi.

8 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 5. října 2013 v 19:07 | Reagovat

[7]: a nejenom rodiny, ale i jednotlivce samozrejmě:)

9 Miloš Miloš | E-mail | 6. října 2013 v 1:56 | Reagovat

David Hibsch na svém blogu obviňuje redakci Monarchia Catholica z farizejství a doporučuje, aby zalezla do jeskyně.Tento pán rozvrátil Korunu českou, s níž léta spolupracoval a  založil vlastní stranu MONOS a vstoupil do trojspolku  DOST-BOBO-KLAUS  a dnes kandiduje za Hlavu vzhůru.
http://www.monarchista.cz/nazory/politicke-komentare/470-david-hibsch-farizejstvi-zije

U pana Hibsche nejde  o farizejství  ale o ryzí   o pokrytectví: co mu  může paní Bobošíkové slíbit, to mu DOST dát nemůže a proto zpívá podle zásady Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!

10 Milouš Milouš | E-mail | 8. října 2013 v 7:38 | Reagovat

Toto jsou reakce na diskutovaný článek od pánů Semína, předsedy Akce D.O.S.T. a majitele blogu Duše a Hvězdy Ignáce Pospíšila. Rozhodně stojí za přečtení.

http://cirkev.wordpress.com/2013/10/08/proc-nalezaji-neomarxiste-v-boji-proti-akci-d-o-s-t-stoupence-i-v-katolickem-tabore/#more-11157

http://cirkev.wordpress.com/2013/10/08/zlato-mlceni-je-nekdy-treba-obetovat/#more-11159

11 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 8. října 2013 v 8:11 | Reagovat

[10]: Pane Miloši, díky za odkaz. Tak vidíte, podle autorů výše uvedených článků je naše redakce čechožroutská, náckovská, neomarxistická, henleinovská, pangermánská a já nevím, jaká ještě... :-D Zajímavá směsice ideologií. :-D Na to opravdu nelze reagovat.

12 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 8. října 2013 v 8:24 | Reagovat
13 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 8. října 2013 v 9:01 | Reagovat

[9]: Pane Miloši, děkujeme za skvělý postřeh. Všichni víme, že tzv. konzervativní platforma KC byl jenom takový mediální humbuk, aby na sebe upozornili. Trochu se jim monarchismus vytratil z repertoiru. Zde pomůže už jen modlitba. Protože, jak sám vidíte, pan Hibsch reaguje jako postřelená zvěř, bez jakéhokoliv solidního argumentu. Alespoň vidíte, co se nám to rodí za zastupitele lidí, kteří nedokáží vstřebat kritiku, ale hlavně že se ženou za politickou prebendou.  V Kristu a Marii Redakce MC

14 Milouš Milouš | E-mail | 8. října 2013 v 10:06 | Reagovat

s Vaším dovolením ještě jeden odkaz:
Pánové Semíne a Bahníku buď se mýlíte nebo klamete a to DOST.  Papír snese všechno. K milosti obrácení, které se dostalo dámám Bobošíkové a Volfové  a Semínova obhajoba tancem mezi vejci a jako takový je třeba posuzovat i článek místopředsedy pana Bahníka.
A tak nezbývá, než se opřít o výrok dnešního   předsedy NSj Mgr Ladislava Malého:"Protože výzva k podpisu Manifestu DOST vzešla z pražských katolických kruhů (sic!) také jsem ji podepsal, přičemž jsem sdělil zakladatelům, že to bude jedno plácnutí do vody. Čas ukázal, že jsem se nemýlil."

Místo seriózní argumentace  strašíte jako malé děti čertem  Sudetskými Němci a  Landsmannšaftem. Jediný pozitivní přínos mělo Vaše  odhalení, že pan Sladký, jinak archivář litoměřického arcibiskupství, je členem redakce Monarchia Catholica ale nedodali jste , že loni byl mezi žhavými kandidáty na cenu Emanuela Moravce, aby manipulace   byla úplná a pádnější.

15 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 9. října 2013 v 8:33 | Reagovat

[14]: Děkujeme za Vás komentář, pane Miloši, jenom doplníme, že pan Sladký není členem redakce Monarchia Catholica, ani s ní nikdy nespolupracoval.

16 Richard Šťastný Richard Šťastný | E-mail | 9. října 2013 v 9:09 | Reagovat

Korunu Českou rozvracet netřeba. Naopak, Konzervativní platfotma se snažila, aby Koruna Česká přestala sedět, trpně čekat na příchod Prvního z banditů, jenž uchvátí stát.. A chtěla spolupracovat se všemi konzervativně založenými subjekty, jedno zda republikánskými či monarchistickými.

Jek řekl jeden z bývalých předsedů Koruny České, strana je tu od toho, aby nekomu či něčemu STRANILA. A to je přesně to, co KČ nikdy nedělala. Nikdy  se neměla stát politickou stranou, více práce by udělala, kdyby své členy posílala do republikánských partají jako kukačka svá vejce.. Homosexuální lobby se tato strategie vyplácí..

17 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 9. října 2013 v 10:06 | Reagovat

Odpověď p.R.Bukvovi: Manifest DOST jsem signoval, ale pouze ten základní dokument, který bych podepsal i teď. V průběhu času jsem měl nějaké připomínky na práci DOST, resp. na jeho nevšímání si některých zásadních kauz apod. Bylo mi vysvětleno p.Semínem, že jedna entita je o.s.DOST, a druhá entita jsou signatáři, že totiž mezi nimi není spojitost, že oni podepsali pouze ten základní dokument. Jinak řečeno: Něco jsi podepsal, k něčemu ses přidal, ale nemáš právo do ničeho mluvit, to všechno je práce o.s., kde nejsi členem. Když jsem se toto dozvěděl, také jsem chtěl odvolat svůj podpis. Ale proč bych to dělal? Oni, vedení o.s.DOST, svoji základní myšlenku zpronevěřili, oni mohou za to, že to bylo plácnutí do vody. Se základním dokumentem souhlasím, svým podpisem jsem to ztvrdil, a není důvod proč od toho ustoupit.Opakuji: Nesouhlasím s jednáním o.s.DOST,ale když jsem v čase něco podepsal, asi jsem s tím tehdy souhlasil a něco odvolávat v podstatě nelze. Analogon z jiného soudku: Někteří herci se u odvolávají k soudu, že oni agenturu k StB nepodepsali. Kdyby byli slušní a řekli by na rovinu: Ano, podepsal/a jsem to, protože jsem tomu věřil/,ale stydím se za to. Tím ovšem ten podpis stejně neodvolají, pro dějiny tam prostě je.Tolik na vysvětlenou.

18 Někdo Někdo | 13. října 2013 v 20:00 | Reagovat

Nemůžu si pomoct ale zdá se že autor článku se asi pomátl.Hrozit exkomunikací těm co budou volit Hlavu Vzhůru tak to už je opravdu silné kafe.
V D.O.S.T.cz jsou nejkatoličtější katolíci co znám.Dokonce víc než mnozí faráři.
Neberu nikomu to že chce monarchii ani to že si neváží první republiky víte jak dlouho jsme trpěli prod rakousekm uherskem????Naše národní svébytnost by nebyla tak rozvinutá kdyby to Rakousko nepadlo.Moji katoličtí předkové za Československo bojovali!!!!!!!!!!

Mám dojem že na autora článku se hodí přísloví že jeden blbec dokáže udělat více škody než deset placených agnetů neboli pravdoláskařů.
Také co je špatného na nacionalisu? Díky němu můžeme fandit při hokeji.Když nadávají mnozí nevěřící Češi na církev tak se církve vždycky zastanu ale po přečtšní něčeho takového jako je tady tak opravdu nevím jak bych měl před normálními lidmi církev hájit když si někdo neváží našeho posvátného 28 října nebo že se odrazuje volit?

19 Vratislav Vratislav | E-mail | 14. října 2013 v 19:52 | Reagovat

Tak nevím a já tomu panu Zahradníkovi tolik věřil: zřejmě má určité problémy v oblasti kognitivní s interpreatací reality, jak už před časem konstatoval pan PhDr Radomír Malý, když napsal:
Jde buď o chorobu a pak mu doporučuji, aby se šel léčit a pokud to nepomůže, pak nelze vyloučit původ od zlého ducha a v takovém případě bych radil vyhledat exorcistu.
http://katolicka-kultura.sweb.cz/zahradnik/odpoved_na_recenzi_knihy_cirkevni_dejiny.html
"Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa." (1 J 4,1).

20 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 15. října 2013 v 9:16 | Reagovat

Pokud je nám známo, pan dr. Zahradník využívá dostupných veřejných zdrojů k rozklíčování problémů, které souvisí s JB a Akcí DOST. Jeho články jsou výtečným rozborem celé situace. Díky, pane dr. Zahradníku. Mnoha katolíkům to otevřelo oči.

21 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 15. října 2013 v 9:29 | Reagovat

[18]: Vážený pane někdo, na základě Vaší zprávy se domníváme, že jste čtenářem starých pověstí českých od Jiráska. Prosím přečtěte si jinou literaturu a možná pochopíte, že české dějiny je třeba chápat objektivně, nikoliv subjektivně. V tomto článku nejde o monarchii, ale o celkové pochopení současného stavu a nevhodnost jít volit jednotlivé politické subjekty z pohledu katolíka. Zkuste trochu zauvažovat. Podívejte se na učení papežů minulých 200 let, zkuste nahlédnout do katechismu katolické Církve (nikoliv modernistického) a potom učiňte rozhodnutí. Pokud se domníváte, že papežové za posledních 200 let se zbláznili, tak potom není co dodat. Zvláště doporučuji např. Mirari vos Řehoře XVI., Syllabus bl. Pia IX., a ency. Notre charge Apostolique sv. Pia X. Nádherné počtení k současnému stavu společnosti a státu.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!