Poznámky k současné kontroverzi ohledně účasti katolíků ve volbách 2013

10. října 2013 v 8:21 | Josef Pejřimovský |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"
Dovolím si komentovat probíhající diskuzi o účasti katolíků ve volbách. Asi se při tom nezavděčím ani jedné straně konfliktu.

Nemohu souhlasit s tvrzením na Monarchia Catholica, že je pro katolíka nepřípustné zúčastnit se liberálních voleb. Papežské zákazy účasti v liberálních volbách nemají charakter vyjádření ex catedra, to by museli být exkomunikováni všichni kněží, kteří byli v politických stranách, parlamentech a dokonce ministry před 1. svět. válkou a mezi oběma svět. válkami. Někdy docházelo k tomu, že musely křesťanské politické strany na zásah římské kurie korigovat některá svá stanoviska a programy.

Jsem ale přesvědčen, že jsou stále platná papežská prohlášení proti liberalismu, fašismu (ale ne korporativismu), nacismu a komunismu. Není tedy přípustné taková uskupení volit, být jejich členy nebo za ně dokonce kandidovat. Rovněž není přípustné spolupracovat se subjekty, které jsou protikatolické, protikřesťanské nebo protináboženské nebo které prosazují názory odporující katolické nebo dokonce přirozené morálce.

S platností zákazu účasti katolíka ve volbách nesouhlasím. Takový zákaz by musel mít smysl. Ten měl v době, kdy nízká účast mohla způsobit neplatnost voleb. Dnes takové ustanovení není, volby budou platné i za účasti jediného voliče v kraji. Vypadá to jako extrém, ale to už vyzkoušeli Angličané v Irsku (jižním, dokud ho měli). Volební právo neměli katolíci, a tak často volil jediný protestanrský statkář poslance v několika obvodech, kde byl jediným protestantem, tam usedlým (resp. tam měl majetek).

Dnes a za současných podmínek je, podle mého soudu, neúčast ve volbách pouze výrazem rezignace na jakoukoli změnu a dokonce i protest proti systému. Myslím, že to není cesta. Když není koho volit, raději dát neplatný hlas - tím říkám, nechci Vás a stojí mi za to vám to říct. Námaha není nijak nepřiměřená, dojít do volební místnosti. Mimo to si myslím, že lze najít subjekt, který má v programu nastartovat změnu systému a ctí přirozený řád.

Rovněž ale nemohu souhlasit s účastí katolíků v koalici, vedené paní Bobošíkovou. Ta mi připadá jako dost nevolitelný slepenec, koalice proti něčemu, ale nevím pro co. Neumím si představit, že by, pokud se dostane do sněmovny, dokázala vystupovat jako jednotný subjekt. Navíc, mohou se zaštiťovat čím chtějí, ale v podstatě jde o pokus zachovat krajní liberalismus, volnou soutěž v hospodářství, politice a ideologiích. Možná je to lepší než protikřesťanské tažení, kterého jsme v mnoha zemích svědky, ale co dál? Není důvodem některých subjektů v koalici paní Bobošíkové spíš obava, že při dohledu z EU se nebude moci tak neomezeně krást a na svobodě náboženství jim nezáleží? Není zde riziko, že katolické spojence kdykoli hodí přes palubu?

Ostatně podobný slepenec, od komunistů po tradiční katolíky, ve stylu Národní fronty jsme tady měli před 2. kolem prezidentské volby pro Miloše Zemana. Nechci nijak obhajovat knížete Schwarzenberga, ale je zvláštní, že stejné subjekty, vehementně kritizující Schwarzenberga za jeho výroky o podmíněné podpoře Izraele ve stylu "jsme Vaši spojenci, ale to neznamená, že Vás budeme podporovat ve všem" (řečený v souvislosti s uvažovaným izraelskýn náletem na íránská jaderná zařízení), nekritizují daleko bezvýhradnější podporu, kterou vyjadřuje Izraeli Miloš Zeman. Nepochopitelná je záměna barev naší c.k. monarchie s německými a z toho vyvozované závěry. Musím přiznat, že používání druhého zemského jazyka na stánkách Monarchia catholica na mne působí poněkud anachronicky, ale z toho nelze vyvozovat z toho snahu o podřízení se Němcům.

Je pravda, že mezi politickými stranami v Česku nenajdeme žádnou, která by měla bez výhrad katolický program. Ale je možné najít subjekt, který se prosazuje přirozený řád. Jsem přesvědčen, že takovým subjektem je Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, která nikdy nevydala ani nepodpořila žádné stanovisko, které by bylo v rozporu s přirozeným řádem. Jednoznačně podpořila maďarskou ústavu, opakovaně se vyjadřovala a vyjadřuje proti gender ideologii, homosexuálním sňatkům, liberalizaci potratů a eutanazie, podporuje navrácení církevního majetku a odsoudila vyhnání našich německých spoluobčanů. Chce usilovat o změniu orientace EU k židovsko-křesťanským kořenům Evropy.

Její program nemusí být všemi a ve všem úplně akceptován, ale je třeba přiznat, že úvodní a vlastně ideová část programu vytváří při nejmenším předpoklad k tomu, aby současný liberalismus mohl být přeměněn v legitimistické uspořádání státu. Legitimismem zde míním, že nejvyšším vládcem ve státě je zákon. Aby ale mohl zákon tuto úlohu plnit, musí zavazovat občany ve svědomí. A zavazovat ve svědomí může jen takový zákon, který je ukotven v přirozeném zákoně. Tedy v té části Božího, která je každému člověku poznatelná rozumem. Historická zkušenost ukazuje, že nejlepší ochranou přirozeného zákona je, když je ve státě alespoň jeden člověk, jedna rodina, pro které je zájem státu zájmem mé osoby, mé rodiny. A tuto úlohu může plnit jen dědičný monarcha.

Koruna Česká je malá strana a určitě budou mnozí váhat, jest-li jí daný hlas není ztracený. Ale pokus bychom všichni takto uvažovali, pak nebude možné docílit žádnou pozitivní změnu ve státě.Z programu Koruny České - monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska

1/ Již nechceme být spoluviníky rozkladu naší země republikánským způsobem vládnutí tím, že bychom jej nadále podporovali ve volbách. Nelíbí se nám být řízeni politiky bez morálního kreditu. Nechceme již žádné další prezidenty. Ostatně náklady na provoz hlavy státu v monarchii jsou, jak známo, výrazně nižší než na provoz republikánského prezidenta.

2/ Chceme změnu - chceme stát, v jehož čele bude osobnost, která bude naše společenství sjednocovat, bude nevolená a tedy nezávislá na přáních politiků a jejich stran. Chceme do politiky vrátit slušnost, noblesu a věcnost, a vypudit buranství a namyšlené hulvátství.

3/ V obnoveném Království českém bude politický systém upraven tak, že poslanecká Sněmovna bude nadále volena ve všeobecných volbách, zatímco Senát bude složen z osobností, které prokazatelně dosáhly významného postavení elity - rektorů vysokých škol, představitelů církví, významných průmyslníků či vědců a umělců. Nejvyšším úředníkem - sjednotitelem země bude nevolený, dědičný panovník, jemuž bude svěřeno právo kontroly moci výkonné a soudní.

4) Panovníkovou povinností bude důstojné reprezentování a energické zastupování zájmů občanů a země v zahraničí. Podle představ Koruny české bude panovník v součinnosti s premiérem zaštiťovat personální obsazení a činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, Nejvyššího státního zastupitelství, Královské informační a vyšetřovací služby, Královského investičního dohledu, Generálního ředitelství státní služby jakož i dalších institucí, které se věnují dozoru nad činností volených politiků.

5/ Dále má panovník právo vracet k přepracování návrhy zákonů před tím, než je podepíše. Je vrchním velitelem Královské armády. Zásluhy oceňuje udílením řádů a vyznamenání a ve výjimečných případech i povyšováním do šlechtického stavu.
 


Komentáře

1 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 10. října 2013 v 10:29 | Reagovat

Papežské zákazy účasti na liberálních volbách nemají charakter ex catedra, proto je možno k volbám jít. Leč samotný duch liberálních voleb katolíka nutí, aby zpozorněl. Pakliže zde není žádná politická strana či uskupení, které by si zasloužilo náš hlas, nejít k volbám je povinnost. Pro J.Pejřimovského taková strana tady je, proto k volbám půjde a zvolí tu stranu. Je otázka, zda-li se nemýlí - ale to je jeho problém.

2 Jiří Čížek Jiří Čížek | E-mail | 11. října 2013 v 14:05 | Reagovat

No, ono to může být, pane Malý i opačně. Že se mýlíte Vy. Ale to je zase problém Váš. Mě se to, co napsal pan ing. Pejřimovský, velice líbilo. Vivat rex Carolus!

3 Ladislav Maly Ladislav Maly | E-mail | 12. října 2013 v 10:05 | Reagovat

Ja Vam, pane Cizku, neberu Vas entusiasmus. Chybovat je lidske a urcite se za to nestydim.

4 josef. pejřimovský josef. pejřimovský | E-mail | 12. října 2013 v 13:05 | Reagovat

Souhlasím, jaden z nás, já nebo pan Malý se může mýlit. Nejsme vševědoucí. Musíme jednat podle morální pravdy - tedy vlasní znalosti skutečnosti a přesvědčení o možnosti jejího řešení.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!