Ukrajina mezi Skyllou a Charibdou - Ukraine zwischen Skylla und Charibda

5. dubna 2014 v 10:21 | MC |  Politika a republikánské "vládnutí" - Die Politik und die Republikanische "Regierung"
Současná pomalu utichající situace na Ukrajině burcuje mnoho komentátorů, aby se vyjádřili k této katastrofě, která probíhá stovky kilometrů od nás. Situace na Ukrajině je zhoršená nejenom posledního půl roku, ale celé dějiny tohoto uměle vytvořeného státu jsou jednou velkou katastrofou.
Už jsme si všichni zvykli na to, že liberálně-demokratický svět je kolem nás takovou samozřejmostí, že se pomalu dostáváme do jeho otroctví. Ale málokdo z tradičních katolíků si uvědomuje, že současná krize na Ukrajině je krizí legitimity a vítězství anarchie jednotlivých aktérů souboje. Už si neuvědomují některé historické skutečnosti, které k nám promlouvají jasnou řečí. Vyjádříme se pouze heslovitě k současné i historické situaci celého regionu:
Legitimita režimů účastnících se současné krize a jejich akcí:
1/ Ukrajina jako stát po roce 1918 je naprosto nelegitimním státním útvarem. Západní část Ukrajiny (království Galizien, Lodomerien, vévodství Bukowina a Podkarpatská Rus nikdy k bývalému kozáckému hetmanátu nepatřily a byly vždy buď součástí Polska, resp. jiných státních útvarů. Po třech děleních Polska se staly korunními zeměmi Rakouské říše a to v letech 1772 až 1918. Většina věřících byla řeckokatolíky a oni byli díky tomuto připojení uchráněni carského pronásledování, násilného umlčování a pravoslavizace. Naopak Vídeň podporovala řeckokatolickou Unii. Východní část Ukrajiny (tj. levobřežní ve smyslu toku Dněpru) patřila vždy Ruské říši.
Ve smyslu revolučních principů vznikl umělý stát Ukrajina, jehož hlavním územím je okolí Kyjeva a Poltavy, kde se hovoří ryzí ukrajinštinou a můžeme tuto oblast vymezit oblastí bývalého centrálního kozáckého hetmanátu, tj. území na východ od řeky Zbruč. Podkarpatská Rus byla součastí podobně jako Horní Uhry (Slovensko) uherské koruny.
2/ Rusko, Ruská federace, je rovněž nelegitimním státem a to od doby pádu rodu Holstein-Gottorp -Romanov. "President" Putin není legitimní hlavou Ruska a nikdy jí nemůže být. Následovnictví na ruském trůnu se řídí Carským výnosem o následnictví cara Pavla I., přesněji Aktem nejvýše potvrzeným v den svaté korunovace Jeho Imperátorského Veličenstva a daný k ochraně na trůn chrámu Nanebevzetí Panny Marie z roku 1797 a podle tohoto Zákona o následnictví po přerušení mužské následnické linie rodu přechází nárok na trůn na ženskou linii posledního vládnoucího panovníka, tj. Marie Vladimirovny Romanov.
Ruská vojenská intervence na obsazení nějakého území sousedního státu není legitimní a to z toho důvodu, že president Putin není legitimní autoritou k provedení takové operace, navíc neexistuje spravedlivá a přiměřená příčina, neexistuje nevyhnutelnost a nutnost (tj. spravedlivého cíle dosáhnout jinými prostředky než obsadit území např. Krymu a vyeliminovat jiná mírová řešení), útočník musí mít dobrý úmysl a operace musí vést k většímu dobru a k zamezení zla, což se v tomto případě nenastalo. (T. Aquinas, Summa Theologica, II-II 40,1)
V tomto smyslu jsou všechny vojenské akce tzv. Ruské federace nelegitimní a proti spravedlnosti. Navíc Ruská federace hřeší i proti mezinárodním úmluvám, zvláště proti Ženevské konvenci, která mimo jiné stanoví, že účastník vojenské operace (kombatant) musí mít viditelná vojenská označení, ke které straně patří, a to označení rozeznatelné z dálky. Lži pana Putina o jakési domobraně pouze potvrzují narušení integrity ustanovení konvence. Navíc operaci nepředcházelo vyhlášení války Ukrajině. Osttaně nelegitimní hlava státu nikdy nemůže vyhlásit válku jinému státu právě kvůli své nelegitimní autoritě.
3/ Tzv. hnutí Euro-Majdanu a povstání lidu v Kyjevě je naproti všemu obyčejným nehorázným pučem podporovaným západními mocnostmi. Puč jako takový je z katolického hlediska zakázaným způsobem získání vlády. Katolická mezinárodní morálka vždy kladla vysoké nároky na to, aby nevznikaly svévolné revoluce a puče, které by sesadily nevhodnou, ale legitimní vládu, a nastolily by (jak to potvrzuje historie) ještě horší, vládu nelegitimní. Puče na Ukrajině se zúčastnily nejenom nacionalistické síly, ale i obyčejní občané, strženi hlavními demonstrujícími silami. Platí například ustanovení papeže Lva XIII. v encyklice Immortale Dei, že bouřit se proti zákonné vrchnosti (na Ukrajině nebyla legitimní vláda nikdy od jejího vzniku) je právě tak nedovolené podobně jako je nedovolené se vzpírat vůli Boží… Proto odmítat poslušnost a v důvěře hnát davy do vzpoury je zločinem nejenom proti lidské důstojnosti, nýbrž i proti velebnosti Boží." Tato věta se ovšem netýká jenom Euro-Majdanu a obyvatel státu tzv. Ukrajiny, ale i Putina a Ruska, resp. dalších "vlád" států Evropy, neboť všechny tyto režimy byly a jsou nelegitimní.
Katolická morálka předpokládá, že nejprve se využijí mírové prostředky k odstoupení vlády/panovníka atd. Jestliže bychom přitakali liberálnímu revolučnímu principu a uznali bychom, že předchozí vláda presidenta Janukoviče byla "legitimně" zvolena ve volbách, potom není možné (pokud bychom uznávali revoluční principy) změnit ji pučem, ale zase jenom volbami. V případě Ukrajiny se nejednalo o nesnesitelný útlak obyvatel vládou a tudíž nemohli občané povstat legitimně. Soustavné rozdmýchávání revolucí od roku 1789 v Evropě i jinde ve světě je bohužel smutnou skutečností, na které je postaven liberálně demokratický svět. Tento svět liberální světové demokratické totality byl postaven a je dodnes postaven na revolucích, udržuje se zase pouze revolucemi a skoro v drtivé většině krvavými.
Nedávná podoba hranic Ukrajiny je neudržitelná, protože je to uměle vytvořený státní útvar, jehož jednotlivé národy a oblasti nejsou dlouhodobě schopny žít pohromadě v jednom státním celku. Idea ukrajinské pospolitosti je natolik vzdálená realitě, že tomu dnes věří už jen málokdo.
A co obyčejný občan Ukrajiny? Ten pořád doufá, že jednou dorazí se svou chudobou do Evropy/Eu a splní se mu, co čekal: zlaté tele v podobě eura, vyšší životní úrovně a plného břicha. Tento lživý pohled strhává ukrajinského občana do nerálných očekávání a už nevidí, že spolu s tím přichází zotročení překroucenými lidskými právy, s homosexualismem, potraty, euthanásiemi, globalní světovou diktaturou s vytěžením nerostného bohatství jeho vlasti, zničením průmyslu a celkovým výprodejem celé země. Pokud jiný občan Ukrajiny zase vzhlíží k Rusku, tak potom může počítat s nízkou životní úrovní, oligarchy, mafianismem a posunem směrem do Asie a to i mentálně. Takže ať už volí tak, či tak, potom vždy zvolí špatně a spolkne ho jedna z příšer.
 


Komentáře

1 Vratislav Vratislav | E-mail | 5. dubna 2014 v 13:25 | Reagovat

Vynikající analytický   článek  mne obohatil  v historické části, ovšem odvolávat se na mravní a právní aspekty má své slabiny, se kterými se nemohu vyrovnat.
Zde bych chtěl argumentovat citátem že "Logika věcí je silnější než logika slov!". Už ani nevím, komu se tento výrok připisuje, žonglování s pojmy, že logika věcí  je to co je, tedy skutečnost, zatímco logika slov je to, co by mělo být! Zní to  to  sice krásné, bohužel nefungující. Už David s šutrem v praku měl převahu nad Goliášem, vyzývajícím k mírovému řešení jejich sporu, když navrhoval zabránit krveprolití zástupů a omezit na osobní  souboj jejich vůdců. Pendrek v rukou policajta je silnější argument než volání "Máme holé ruce" a   nabízené kytky. Dějiny válek píší vítězové,  aby měli poražení co falzifikovat. Vítěze se nikdo neptá je-li v právu. Každé trochu seriózní církevní dějiny připomínají cynický Stalinův dotaz "Kolik má papež divizí?" Mezinárodní právo končí tam, kde končí jeho vymahatelnost.
I v mezinárodní právu platí, že všechny státy jsou si rovny ale některé jsou si rovnější...
Slovo Evangelisty:Co jste slyšeli potmě, říkejte na světle! Co vám říkám v soukromí, hlásejte ze střech! Mt. 10,16.

2 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 6. dubna 2014 v 19:02 | Reagovat

Pane Vratislave, máte pravdu. Souhlasíme. Mezinárodní právo je zranitelné na neustálé porušování a naprosto souhlasíme s tím, že prostě některé národy si vezmou prostě všechno a parcelují si zeměkouli, jak potřebují. V našem článku jsme ještě nezmínili jeden problém, kterým se například Rusko ohání a nejenom Rusko, ale i USA, EU a to je tzv. ochrana národnostních menšin. :-( Na tuto otázku se budeme snažit odpovědět v dalším z některých článků.

3 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola | E-mail | Web | 6. dubna 2014 v 22:45 | Reagovat

Z hlediska legitimity současného ruského režimu Putinova jakož i z hlediska legitimity Janukovičova ukrajinského ale i dnešního postpučistického režimu ukrajinského je to tak jak to popsala Monarchia Catholica v tomto svém článku. V praxi však ale když dojde k nějaké události tak si kladu otázku co je lepší – zdali současné „Status quo“ které momentálně nastalo, anebo naopak „Status quo ante“, které bylo předtím. A takto pohlížím i na tzv. „krymskou otázku“. Celá Evropská unie i s novopečeným pučistickým režimem na Ukrajině dychtí jen po potratech, genderové a homosexualistické ideologii. Naopak Rusko jak se zdá se po prožitém pekle komunismu pomalu ale jistě vrací ke svým staletým křesťanským kořenům. Modleme se za to, aby Rusko nezůstalo na půlcestě, anebo dokonce aby se nezačalo výrazněji ohlížet po takových ideových tzv. „hodnotách“ jako má naše tzv. „Evropská unie“ se svou prohnilou homosexualistickou ideologií. Viděl jsem video na kterém se Putin modlil v ruském pravoslavném chrámu, ba dokonce i líbal zlatý kříž který mu podal patriarcha Kyril. Nemusí to ovšemže znamenat vůbec nic, nicméně nikdo nemůže přehlédnout ten fakt, že v současném ruském státě je zákonem zakázána a trestána propagace homosexuality v prostředí dětí a mládeže. A ovšemže nyní rozřešení současné tzv. „krymské otázky“ ve prospěch ruského státu má za následek, že propagace homosexuality je zakázána a trestána rovněž i na Krymu co předtím za ukrajinského panství nebylo. Z těchto důvodů já jako křesťan – byť i sice ne křesťan pravoslavní ale já jsem křesťan katolický – vítám s radostí současný novodobý vývoj který přisoudil Krym do lůna antihomosexualistickému ruskému státu před homosexualistickým státem ukrajinským.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

4 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 11. dubna 2014 v 17:54 | Reagovat

Pane doktore, máte určitě pravdu. Můžeme mít opravdovou radost z toho, že Ruská federace uzákonila zákaz šíření perverze, přesto však zůstávají na její straně závažné problémy nejenom s legitimitou, ale s pravoslavným schismatem, který trvá již  skoro 1000 let a který ohrožuje pravoslavné schismatiky a dnes už i heretiky (po definici papežské neomylnosti na I. Vatikánském koncilu a popření dogmatu ve Filioque) v dosažení spásy. Nesmíme stále zapomínat na slova Naší Paní, které neobrácené Rusko leželo a leží na srdci. Jsme přesvědčeni, že obrácené Rusko, tj. Rusko katolické, potáhne vojensky proti celému světu a dobude ho pro Krista pod vedením cara/carevny. V Rusku bude zdroj onoho pozoruhodného vítězství Panny Marie. Rusko jednoho dne porazí liberální revoluční vlády USA a EU a Neposkvrněné Srdce Panny Marie zvítězí. Ale v současné situaci Rusko je na straně USA/EU. Nebudeme jistě od pravdy, když budeme tvrdit, že jsou všichni domluvení, jenom dělají divadlo pro média a pro občany revolučních států, aby se ukázalo, že dochází jakoby k "tření" Rusko versus svět. Ale ve skutečnosti je mezi velmocemi absolutní shoda. Míra přijatelnosti určitého režimu není závislá na tom, zda schvaluje, či zakazuje perverzi, ale v celkové orientaci takového režimu a jeho vztahu ke katolické Církvi a celkově k víře. V minulosti mnoho režimů bojovalo proti perverzi - Německo ve 30. a 40. letech, ale jinak jejich vztah k Církvi byl fanaticky nepřátelský. Tudíž můžeme vyjádřit radost z některých počinů Ruské federace, ale nesmíme zapomínat na výše uvedené závažné problémy, které Rusko potápí.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!