Výročí roku 2015 - Feste des Jahres 2015

2. ledna 2015 v 11:40 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
Tento rok slavíme:

7523 let od stvoření světa Bohem Všemohoucím,
4914 let od Velké potopy,
4030 let od narození Abraháma,
3525 let od exodu,
3047 let od pomazání Krále Davida,
2767 let od založení Věčného města Říma.

1700 let od narození sv. Cyrila Jerusalémského, doktora Církve. (rok 315)
1130 let od blažené smrti sv. Metoděje. (rok 885)
970 let od smrti sv. Vintíře (Günther), poustevníka působícího v Bavorském i Českém lese. (nedaleko obce Dobrá Voda - Gutwasser)
800 let od zahájení IV. Lateránského koncilu papežem Innocencem III., jedním z nejslavnějších papežů všech dob. Koncil schválil 70 dekretů, zvláště jmenujme nauku o transubstanciaci, otázku papežského primátu, dekret o disciplině kleriků, povinnost křesťanů jednou za rok se vyzpovídat, 5. křížovou výpravu, dekret proti heretickým hnutím a zákaz vzniku nových řádů. Posledně jmenovaný bod byl změněn za papeže Honoria III., který schválil hned následujícího roku nové žebravé řády dominikánů a františkánů.

530 let od úmrtí sv. Jana z Dukly, misionáře mezi východními schismatiky, žáka sv. Jana Kapistránského, patrona Polska a Litvy. (rok 1485)
500 let od narození sv. Terezie z Avily. (rok 1515)
500 let od narození sv. Filipa Neriho. (rok 1515)
200 let od ukončení Vídeňského kongresu. (rok 1815)

5.2. slavíme 1250 let od blažené smrti biskupa Modesta, misionáře a zakladatele poutního místa Maria Saal. (rok 765)

3.5. slavíme 1900 let od umrtí papeže sv. Alexandra I., pátého biskupa Říma (rok 115), který vložil do římské mše modlitbu "Qui pridie".

10.3. slavíme 400 let od mučednické smrti sv. Johna Ogilvieho (rok 1615), který se význačně zasloužil o udržení katolické víry na Britských ostrovech a zemřel jako katolický mučedník.

13. 3. slavíme blaženou smrt krále bl. Erika Dánského. (rok 1415)

23.3. si připomínáme týrání a umučení tříletého bl. Šimona z Tridentu. (rok 1475) Tento svatý mučedník a jeho jméno bylo vypuštěno v roce 1965 papežem Pavlem VI. z církevního kalendáře, aby neurážel ekumenické snahy s Židy. Ti byli totiž obviněni po smrti malého Šimona z jeho zavraždění. Do roku 1965 bylo jméno bl. Šimona uvedeno v římském martyrologiu (viz Martirologio Romano (Typis Polyglottis Vaticanis, 1956) s přiblížením života mučedníka: "Nono Kalendas Aprilis (23/III). Tridenti passio sancti Simeonis pueri, a Judæis sævissime trucidati, qui multis postea miraculis coruscavit."

Bl. Šimon z Tridentu je vedle sv. Pia X., sv. Alfonse z Liguori, bl. Karla Habsburského, ct. Dominika a Jesu Maria, sv. Ondřeje z Rinnu a bl. Augusta hraběte Galena dalším z patronů redakce Monarchia Catholica.

15. 6. si připomínáme vydání Magny Charty (rok 1215) anglickým králem Janem v Runnymede, nedaleko Windsoru. Z katolického hlediska je důležité připomenout, že Magna Charta byla papežem Innocencem III. následujícího roku anulována a prohlášena za neplatnou a to z důvodu toho, že král Jan byl k podpisu donucen nátlakem.

6.7. si připomínáme 600 let od upálení arciheretika a náboženského blouznivce Jana Husa. (rok 1415)

15. 7. slavíme 1000 let od blaženého zesnutí v Pánu knížete kyjevského sv. Vladimíra, který byl pokřtěn v roce 988 a zasloužil se o christianizaci Rusi.

25.10. si připomínáme 600 let od bitvy u Azincourtu (rok 1415) mezi anglickým králem Jindřichem V. a francouzským králem Karlem VI. Francouzským. Za 14 let poté odjíždí sv. Jana z Arcu do Chinonu a zahajuje Boží misi proti Angličanům zakončenou mučednictvím.

21.11. slavíme 1400 let od blažené smrti Sv. Kolumbána (rok 615), který se proslavil christianizací Britských ostrovů a vysláním iroskotské misie až do zemí Střední a Východní Evropy.

Papst und Habsburg Hoch!
Redakce MC
 


Komentáře

1 Vratislav Vratislav | E-mail | 5. ledna 2015 v 23:02 | Reagovat

Tato kauza velmi připomíná zavraždění Andrýska z Rinnu (obce v Tyrolsku), pouze papežové a oběti jsou zde zaměněni.
MC už jednou před časem nám předložila jinou verzi příběhu, kterou pro pořádek opakuji:
Jde o 260 výročí beatifikace mučedníka Církve tříletého Andrýska z Rinnu, který je významnýn patronem Tyrolska. Jeho zneuctěnou mrtvolku našli věřící nedaleko jeho bydliště a jeho smrt byla přičítána údajně židovské komunitě z rituálních důvodů.

22. února 1755 vydal papež Benedikt XIV. bulu „Beatus Andreas“,
v níž  poskytl plnomocné odpustky všem věřícím,
kteří ve výročí  den jeho mučednické smrti   navštíví chrám,
v němž jsou  uchovány jeho relikvie  

Po II. vatikánském koncilu určití hodnostáři z  tzv. pokoncilní církve
v jasném rozporu s tradicí katolické  Církve prohlásili pod židovským nátlakem blahořečení mučedníka Andrýska z Rinnu  za neplatné a jako antisemitické   zakázali  jeho vejné uctívání!  V celém Rakousku vyvolal tento necitlivý zásah vlnu pobouření u věřících, zejména Tyrolska.
Nezbývá, než rozhodnout, která verze je pravdivá. Racionální jádro mají obě.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!