Byl pak Barabáš lotr - Barabbas aber war ein Räuber!

25. března 2015 v 20:10 | J. Novák - převzato z Na hlubinu, str. 405, 1933 |  Katolická Církev - Katholische Kirche

Zášť poštvané židovské chátry cenila jej více než Ježíše. Odmítli Lásku, která je splněním slibů Izraelových, která přišla léčit jeho duchovní i hmotnou bídu, zavrhli Knížete pokoje, aby volili kletbu bloudících Ahasverů. Nemožno vnořit se do propasti tak nenávistné zloby! A přece úděsný řev Božího Prvorozence vůči svému Pánu tolikrát se v dějinách opakoval! Tolikrát zahřměl v děsných poryvech nenávisti proti mystickému jeho tělu - Církvi. Tolikrát zástupy, šíleně zpité vztekem, tleskali Barabášům, jejichž "záslužným hrdinstvím" bylo jedině to, že pozvedli prapory odboje proti její autoritě a vrhli pochodně vzpoury mezi národy, že byli vrahy nejčistších a nejvyšších hodnot lidstva.

Ta, která přinášela nauku řádu, pokoje, štěstí, nemilosrdeně odháněna jako žebračka od prahů lidské společnosti, která dávala přednost mámivým jedům falešných filosofických zásad před sladkým nápojem milosti. Místo v mateřskou náruč vrhalo se lidstvo do šílenství zmatků, jež se tiše sunuly jako hluboké propasti v patách hrozného zamítnutí.

"Ne toho, ale Barabáše, " volají srdce tisíců, vrhajících se divoce v ohnivě svírající náruč hříchů, jež se jim zdá vábnější než krví zbrocená náruč Ježíšova. Ale sv. Jan praví: "Byl pak Barabáš lotr." Hřích je největším lotrem. Kolik duchovně mrtvých zanechala za sebou jeho vražedná ruka! Život nadpřirozený, život synů Božích zhasíná pod jeho otravným dechem, hrůza popleněné svatyně Boží smutně lká tesknou jeremiadou bolu za děsného sykotu rozpěněných vášní.

"Ne toho, ale Barabáše!" Proč odmítáš Lásku, jež se rozdrásala, aby napojila tvé srdce vyprahlé jak Sahara žízní, proč odstrkuješ rukou zbělelou malomocenstvím všemohoucího Lékaře, proč žíznivě kladeš rty k poháru smrti, když se ti nabízí studnice čisté vody?

Kdo se vyzná v roklích tak nesmyslného jednání, kdo zodpoví mučivý otazník tohoto mysteria zloby, když svatí marně hleděli svým bystrozrakem proniknouti jeho nedohledné krátery?

A tak je vidíš stát denně vedle sebe: tichou postavu Kristovu a vzpurný vzhled Barabášův. Necháš jak Pilát rozjitřeným pudům rozsápat Beránka, aby dostal v tobě svobodu lotr Barabáš?

Což neznáš účinku jeho díla?

Zborcené věže nejvyšších ideálů, nejčistší radost životní probodenou mečem zklamání, tíhu okovů hanebnějších než pouta galejníků, spáleniště chrámu Ducha sv.

Kristus mlčí. Jeho zsinalá tvář, zastíněná hlubinami věčného pohledu rozechvívá ve tvé duši struny lásky, krvavá rána v boku zjevuje ti ohnivou bránu do ráje jeho srdce, ke studnám vody živé, na pastviny sladké jeho lásky.

Nuže, máš odvahu vejít tou těsnou branou? Pak bude u tebe vládnout Kristus a ne lotr Barabáš.


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!