Konklave 2013

266. papežem Svaté Římské Církve je František I.

13. března 2013 v 20:42 | MC


Vážení přátelé,
novým papežem se stal Argentinec Jorge Maria Bergoglio. Přijal jméno František I. Nad Sixtinskou kaplí stoupá bílý kouř. Kardinálové zvolili 266. papeže. Ve Vatikánu zvoní zvony, desítky tisíc lidí jásají na Svatopetrském náměstí.


Bilý kouř nad Sixtínskou kaplí. Máme papeže. Habemus papam!

13. března 2013 v 19:19 | mc
HABEMUS PAPAM!

2. černý kouř - Dopolední kola papežské volby neúspěšná

13. března 2013 v 11:47 | mc

První volba - Nový papež nebyl zvolen.

12. března 2013 v 19:47 | MC

Favorité na papežský trůn dle New Advent.org a MC v předvečer konkláve

11. března 2013 v 20:40 | MC+NewAdvent.org

Stav k 11. 3. 2013
Mezi nejžhavější favority (určováno dle vlivu a známosti konkrétního kardinála) dle NewAdvent.com patří:
Kardinál Carlo Caffarra arcibiskup z Bologne +7
Kardinál Joachim Meisner - arcibiskup kolínský +5
Kardinál Louis Antonio Gokim Tagle - arcibiskup z Manily +5
Kardinál Peter Erdö - arcibiskup z Ostříhomi-Budapesti +5
Kardinál Leonardo Sandri - Prefekt Kongregace pro východní Církve +5
Kardinál John Onaiyekan - arcibiskup Abujy Nigeria +4
Kardinál Josip Bozanic - arcibiskup Záhřeb +4
Kardinál André Vingt-Trois - arcibiskup pařížský +3
Kardinál George Pell - arcibiskup ze Sydney +3
-------
Tarcisio Pietro Evasio kardinál Bertone dokonce -1
Kardinál Dominik Duka - arcibiskup pražský +1

Na základě ankety Monarchia Catholica:
Kardinál Dominik Duka - arcibiskup pražský - 20
Raymond kardinál Burke - 14
Jean-Louis Pierre kardinál Tauran - 10
Christoph Maria Peter kardinál Schönborn - 9
Reinhard kardinál Marx - 7
Kardinál Joachim Meisner - arcibiskup kolínský - 7
Albert Malcolm kardinál Ranjith - 7
Kardinál Carlo Caffarra arcibiskup z Bologne - 6
Tarcisio Pietro Evasio kardinál Bertone - 6

Program nastávajícího konkláve

11. března 2013 v 18:09 | NEWS.VA + MC

Tiskový mluvčí Vatikánu P. Lombardi sdělil budoucí program konkláve:
Zítra, tj. v úterý dne 12. 3. 2013 v 10:00 hodin ráno bude sloužena liturgie "Pro eligendo Romano Pontifice". Následně se přesunou v 3:45 odpoledne kardinálové z Domus Sanctae Marthae do Apoštolského paláce a v 4:30 přejdou odtud do Sixtínské kaple, kde složí slib před samotným zahájením konkláve. Následně vyzve ceremonář papežských liturgických obřadů slavným zvoláním "Extra omnes" obslužný personál, který se podílí na přípravách konkláve, aby opustil Sixtínskou kapli. Následně se dveře Sixtínské kaple uzavřou. Po krátké meditaci jednoho z kardinálů bude následovat první volba.

V 19:00 se všichni kardinálové pomodlí nešpory a v 7:30 odejdou zpět do Domus Sanctae Marthae.

Ve středu budou pokračovat dvě volby ráno a dvě odpoledne. Volba bude probíhat od 9:30 a odpoledne od 14:00 hodin římského času, přičemž pálení volebních lístků bude ohlašováno kouřem (fumata) za každá dvě volební skrutínia - kolem 12:00 hodiny v případě dopoledního hlasování a okolo 19:00 v případě odpoledních hlasování.

Jestliže dojde ke zvolení papeže při první volbě dopoledne, bude fumata následovat dříve než ve 12:00 v poledne.

Datum zahájení konkláve zveřejněno! 12.3.2013

8. března 2013 v 18:32 | MC

Dnes 8.3.2013 rozhodla 8. Generální kongregace kolegia kardinálů o zahájení konkláve
dne 12. 3. 2013 v odpoledních hodinách. Kardinálský sbor je složen ze 115 kardinálů volitelů, kteří se v tento den shromáždí v Sixtinské kapli. Ke zvolení Kristova náměstka je zapotřebí dvou třetinová většina, což je minimálně 77 hlasů.


zdroje:

Bude novým papežem Petrus Tarcisio Bertone, současný camerlengo?

8. března 2013 v 17:20 | MC
Všichni jsme si bohužel zvykli na to, že média často spekulují, kdo bude vlastně novým papežem. Pokud si tedy dovolime také trochu zaspekulovat, můžeme brzy zjistit, pokud bychom se přidržovali teze, že proroctví sv. Malachiáše je pravdivé, že velmi blízko je současný camerlengo Petrus Tarcisio Bertone. Jestliže tedy vycházíme z toho, že onen Petrus Romanus bude pocházet z Itálie, potom musí být nĕjak spojen s italskou půdou. Jedním z nejžhavĕjších adeptů se jeví současný camerlengo, arcibiskup janovský. Vykladači poukazují na fakt, že camerlengo je salesián z kongregace, kterou založil sv. Jan Bosco. A sv. Jan Bosco mĕl vidĕní o posledních časech a ve svém vidĕní vidĕl lod'=církev, kterou řídí papež a proplouvá mezi dvĕma sloupy= sloupem Božím a sloupem Matky Boží. Ve znaku camerlenga je na jedné stranĕ znak našeho Spasitele, na druhé Matky Boží. Msgr. Bertone se narodil v Romano Canavese. Navíc před skončením pontifikátu Benedikta XVI. bylo řečeno ústy odcházejícího papeže, že situaci s Bratrstvem sv. Pia X. vyřeší až jeho nástupce a msgr. Bertone vyjednával s FSSPX a s msgr. Lefebvrem v 80. letech. Agendu tudíž zná. Navíc vykladači Malachiášova proroctví hovoří i o spojitosti vize sv. Pia X., který předpovĕděl, že papež jeho jména (Joseph?, či Pius ? ) bude tím, který ponese tíže strašného utrpení na konci. Sv. Malachiáš totiž jako posledního očísloveného v pořadí zmiňuje papeže pod názvem Gloria olivae, nikoliv Petra Římského. Co to tedy znamená? Znamená to, že Joseph Ratzinger jako Papa Emeritus má ještĕ další úlohu? A msgr. Bertone bude stále camerlengo, který povede Stát Vatikán? Walther Casper, jeden z nejhorších modernistů v lůnĕ Církve, prohlásil, že by papež nemĕl být vybrán rychle. Má být tedy dlouhé konkláve? Nechme se překvapit.

Sixtínská kaple uzavřena pro turisty

5. března 2013 v 17:27 | MC
Dnes o 17:00 hodinĕ byla uzavřena Sixtínská kaple pro veřejnost a začaly přípravy pro následující konkláve. Do Říma přijíždĕjí poslední kardinálové a skládají slib před nadcházejícím konkláve.

Ohlášení prvního setkání kardinálů

1. března 2013 v 17:26 | Vatican.va, MC
Dnes 1. 3. 2013 oznámil kardinál Angelo Sodano, děkan kolegia kardinálů, první setkání kolegia na pondělí 4. března v 9:30. Druhé setkání proběhne tentýž den o páté hodině odpolední v aule Pavla VI.

Modlete se za svého kardinála - Kardinaladoption

1. března 2013 v 12:00 | MCVážení přátelé,
stojíme před (možná poslední) volbou papeže, nástupce sv. Petra. Na stránce http://www.adoptacardinal.org/ Vám může být vybrán konkrétní kardinál, za kterého se budete modlit, aby volil správně a díky jeho hlasu byl zvolen svatý a ctnostný papež, který povede Církev Boží na cestě nepřátelským světem. Na papežské volbě nesmírně záleží, i když není v současné době ze současných kardinálů nikdo tradiční, přece může milost Boží způsobit, že budoucí papež bude jednat ve shodě s Tradicí a navrátí rozvrácené Církvi jednotu a pevný řád. Děj se vůle Páně! Modleme se i za to, aby se budoucí sv. Otec pustil nekompromisně do hájení katolické víry, byl přehodnocen II. Vatikánský koncil a modernismus byl konečně vymeten z Církve katolické.

Papabili - Favorité na papežský stolec

28. února 2013 v 22:00 | MC


Favorité v nastávajícím konkláve:

Angelo Amato - Itálie
Francis Arinze - Nigeria
Bagnasco, Angelo - Itálie - arcibiskup z Janova
Bergoglio, Jorge - Argentína - arcibiskup z Buenos Aires
Bertone, Tarcisio - Itálie - Státní sekretář
Burke Raymond Leo, Prefekt Apoštolské Signatury
Braz de Aviz - Brazílie
Cañizares Llovera, Antonio - Španělsko
Dolan, Timothy - USA - arcibiskup z New Yorku
Erdő, Péter - Maďarsko - arcibiskup z Esztergom-Budapest
O'Malley, Seán Patrick - USA - arcibiskup z Bostonu
Ouellet, Marc - Kanada
Pell, George - Australie - arcibiskup ze Sydney
Piacenza, Mauro - Itálie
Ranjith, Malcolm - Sri Lanka - arcibiskup z Colombo
Ravasi, Gianfranco - Itálie
Rivera Carrera, Norberto - Mexico - arcibiskup z Mexico City
Rodríguez Maradiaga, Óscar Andrés - Honduras arcibiskup z Tegucigalpy
Sandri, Leonardo - Argentina
Scherer, Odilo - Brazil - arcibiskup ze São Paulo
Schönborn, Christoph - Rakousko - arcibiskup vídeňský
Scola, Angelo - Itálie - arcibiskup z Milána
Sepe, Crescenzio - Itálie - arcibiskup z Neapole
Tagle, Luis Antonio - Filipíny- arcibiskup z Manily
Turkson, Peter

Monarchia Catholica se přiklání na stranu některého z italských kardinálů.

Sedes Apostolica vacans - Sedisvakance - Uprázdnění stolce sv. Petra

28. února 2013 v 20:00 | MC
Dnes 28.2.2013 ve 20:00 hod. začala sedisvakance papežského stolce a papež Benedikt XVI. se vzdal (rezignoval) papežského stolce. Camerlengo neboli kardinál komoří je jedním z nejvyšších hodnostářů papežské kurie. V době papežské sedisvakance se camerlengo stává hlavou římskokatolické církve i státu Vatikán. Současným camerlengem je (od roku 2007) kardinál Tarcisio Bertone, který je současně také kardinálem státním sekretářem. Symbolem camerlenga je červenozlatý slunečník (umbraculum, padiglione), který camerlengo v době sedisvakance spolu s klíči svatého Petra podkládá pod svůj osobní znak. Nejdelší sedisvakancí papežského stolce bylo více než tříleté období mezi pontifikátem Klementa IV. († 29. listopadu 1268) a Řehoře X. (1271-1276), kdy se osmnáct kardinálů, shromážděných v papežském paláci ve Viterbu, nedokázalo shodnout na jednom jméně; jejich zasedání doprovázely nepokoje ve městě. V lednu roku 1270 skupina v čele s františkánem sv. Bonaventurou de Bagnoreggio rozhodla uvěznit kardinály, dokud nepadne rozhodnutí. Knížecí rodina Saveliů zorganizovala službu, z níž se měla stát tradice "strážců konkláve". Kardinálové však nejevili ochotu učinit sporům konec, v květnu tedy obyvatelé města odstranili střechu paláce, do nějž poté jak pršelo, tak pražilo slunce; hodnostáři dostávali jen vodu a chléb. 1. září 1271 konečně vybrali Itala Tebalda Viscontiho, jenž byl následně vysvěcen na kněze a biskupa a 27. března 1272 uveden do úřadu papeže jako Řehoř X.

Přestože bude v době volby pravděpodobně dohromady 209 kardinálů, volitelů je mezi nimi pouze 118, protože kardinálové starší 80 let už nejsou oprávněni volit. Proto 3. března 2013 vypadne ze seznamu volitelů i Walter Kasper, který dosáhne také 80 let. Takže volitelů bude jen 117.

Monarchia Catholica se bude snažit informovat aktuálně o dění v Říme a výsledky jednotlivých skrutínií (voleb) v rámci konkláve symbolizované kouřem nad svatopetrskou basilikou můžete sledovat na http://www.vatican.va/video/index.html

Samozřejmě vás chceme také vybídnout k tomu, milí čtenáři, pokud se dozvíte nějakou informaci, která souvisí s probíhajícím konkláve a volbou nového papeže, napište nám na email: monarchiacatholica@seznam.cz, nebo komentář k tomuto článku.

Proč mlčíme? Warum schweigen Wir?

20. února 2013 v 18:01 | MC
Mnoho našich čtenářů se nás formou emailové komunikace ptá, proč mlčíme k takovým tématům jako je rezignace papeže, či k poslední možnosti, jak regularizovat Kněžské bratrstvo sv. Pia X s Římem od Benedikta XVI.? Proč mlčíme? Protože do konce února, t.j. do 28. 2. 2013 nemůžeme nic podniknout. Náš čas započne dne 28. 2. 2013 ve 20:00, kdy papež Benedikt XVI. skončí ve svém úřadě, aniž by dokončil to, k čemu byl povolán už od doby, kdy zastával post prefekta pro Kongregaci pro nauku víry a vyjednával neúspěšně s Msgr. Lefebvrem o Tradici a FSSPX už v 80. letech. Benedikt XVI. prohrál boj o své vlastní svědomí (viz jeho resignační řeč), které mu nedovolilo se vypořádat s modernisty v Církvi svaté, protože se ukázalo, že on sám byl věrným učedníkem Karla Rahnera a pomáhal zbořit Tradici Církve. Byl to právě on, který oslaboval Bratrstvo sv. Pia X. svými pokusy v 80. letech. Byl to on, který msgr. Fellayovi (představenému FSSPX) minulý rok v červnu v dopise potvrdil, že (jeho a Karla Rahnera dítě) II. Vatikánský koncil musí zůstat neměnný a FSSPX ho musí přijmout... Je prohrou biskupa Fellaye, pokud se naivně domnívá, že mu papež během několika dnů udělí "milost" ve formě regularizace FSSPX. (viz (http://rorate-caeli.blogspot.com/2013/02/a-february-surprise.html, http://rorate-caeli.blogspot.com/2013/02/the-priests-of-fraternity-of-st-pius-x.html) Jak se ukazuje, modernistický Řím bude jednat s každým knězem FSSPX zvlášť. V současné chvíli je možné, že FSSPX opustí přibližně 20 kněží FSSPX a příjme nabídku Říma. To ovšem nic nemění na faktu, že jdeme do dalšího konkláve a jde dále o budoucnost Církve.


Učenlivý žák Ratzinger v kravatě (už byl knězem!!!!) u Karla Rahnera na koncilu.

Super modernista Yves Congar O.P. s P. Ratzingerem.
"Drazí bratří, děkuji vám nejupřímněji za veškerou lásku a práci, jíž jste mě na postu podporovali, a žádám o prominutí svých selhání." Rezignační řeč. (http://www.novinky.cz/zahranicni/292880-papez-oznamil-rezignaci.html)

Papež rezignoval. Přichází Petrus Romanus?

11. února 2013 v 16:05 | MC
Dnes papež Benedikt XVI. ohlásil svoji rezignaci na úřad sv. Petra na konci února.Přichází snad Petrus Romanus, poslední papež dle Malachiášova proroctví, který bude pást sve ovečky v dobách nejhoršího pronásledování Církve katolické? Dnešní konzistorní řeč Svatého Otce čtěte např.na seznam.cz. Sledujte budoucí konklave na Monarchia Catholica.
 
 

Reklama
Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!