Zprávy z redakce - Nachrichten aus Redaktion

Nabídka nové publikace

13. července 2018 v 6:53 | MC
Název: MARIÁNSKÝ SLOUP NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE Památník vítězné bitvy

Autor: Mgr. Ing. Josef Pejřimovský Ph.D.
Počet stran: 32
ISBN: 978-80-270-4186-2
Cena: 50,- Kč + poštovné a balné, při odběru 5 až 9 výtisků 45, Kč + poštovné a balné, při odběru 10 a více výtisků 40,- Kč + poštovné a balné

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy 26. července až 3. listopadu 1648. Pražané a studenti, bez děl a téměř i vojska bránili 101 dní Staré a Nové Město Pražské proti švédskému vojsku. Prosili Pannu Marii o pomoc a slíbili postavit ke cti Panny Marie sloup na Staroměstském rynku. Hradby byla švédskými děly rozbořeny, od 25. října 1648 se bojovalo ve městě, 30. října obléhatelé vyzvali Pražany ke kapitulaci, kapitulaci město odmítlo, 3. listopadu 1648 bylo obléhání ukončeno
V roce 1650 byl slib splněn a na místě, kde se Pražané modlili k Panně Marii před obrazem Panny Marie Rynecké a kde bylo v roce 1631 na pranýři potupeno Staroboleslavské Palladium byl postaven Mariánský sloup. Socha Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty) byla doprovázena anděly. Andělé potírali démony války, moru (nemocí), bídy a hereze (lži, rozkolu).
V den 270 výročí ukončení poslední bitvy 30.leté války, 3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup stržen. Byla zneuctěna nejen Panna Maria, ale i statečnost obránců města, kteří Prahu o 270 let dříve ubránili.

Z obsahu:
Poslední bitva 30. leté války - bitva o Prahu, postavení a zboření Mariánského sloupu
Námitky proti obnově Mariánského sloupu:
• Nevhodnost sousedství pomníku Mistra Jana Husa a Mariánského sloupu?
• Mariánský sloup jako symbol rekatolizace a památník bitvy na Bílé Hoře?
• Mariánský sloup byl potupou českého národa, jeho obnova by byla popřením vývoje českých dějin ?
  • Proč obnovit Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze?

Brožuru můžete objednat: po internetu na adrese: josef.peregrin@seznam.cz
nebo poštou na adrese: Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, Junácká 1630/12, 16900 Praha 6
Předpokládaná doba vyskladnění: 15 dnů.

Požehnané svátky vánoční - Gesegnete Weihnachten!

20. prosince 2016 v 18:03 | MC
Redakce Monarchia Catholica přeje všem přátelům a čtenářům klidné prožití zbytku Adventu, požehnané Vánoce, radost z narození Spasitele a pokojný rok 2017.
Papst und Habsburg Hoch!

Monarchia Catholica Redaktion wünscht allen Freunden und Lesern frohe und gesegnete Weihnachten, viele Fröhlichkeit von Geburt Jesu und ein friedvolles und gesundes Jahr 2017.
Papst und Habsburg Hoch!

Zprávy z redakce: Úmrtí P. Nicholase Grunera a pozvolný rozpad Neo-FSSPX!

2. května 2015 v 11:38 | MC
P. Nicholas Gruner, tradiční katolický kněz, neúnavný šiřitel poselství Panny Marie z Fatimy, který se pokoušel prosadit po celá desetiletí zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, odešel k soudu našeho Pána dne 30. dubna. viz vícewww.fatima.orgKněžské Bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX) vedené biskupem Fellayem ztrácí pozice, které budovalo po celá desetiletí pod vedením Msgr. Marcela Lefebvra. Falešné kompromisy Generálního představeného, jejichž vrcholem byla Doktrinální preambule v roce 2012, neustálé návštěvy prelátů v koncilním Římě, snaha zregularizovat poměry FSSPX ve smyslu kanonického práva a vytvoření osobní prelatury, to všechno vede k pozvolnému odpadu kněží z FSSPX, které v současné době pozorujeme.
13. dubna jsme publikovali informaci o regularizaci poměrů mezi distriktem SSPX Argentina a koncilní hierarchií.

Ve Francii další dva kněží jsou inkardinováni do struktur pokoncilní "církve":
P. de La Motte odchází do diecéze Versailles - toto své rozhodnutí oznámil z pulpitu minulou neděli.
P. Lambilotte odchází do diocéze Fréjus-Toulon, kde na něho čeká dalších 5 bývalých kněží SSPX včetně P. Beaublat, který byl před časem distrikt superiorem v Indii.

Ve Velké Británii odchází P. King, prior St. Mary´s House v Prestonu, k Resistenci a opouští Britský distrikt SSPX. Bude sloužit mše svaté a vysluhovat další svátosti na severu Anglie a ve Skotsku.

Dále P. Bellini (SSPX Ireland) opouští SSPX a odchází k Resistenci. Bude stále působit v Irsku. Britský distrikt FSSPX opustilo, či opouští dalších pět kněží. Což je velmi vysoké procento, které vlastně pohřbívá celý distrikt.


14. ročník Pochodu pro život - Pro Life Marsch

27. března 2014 v 12:28 | http://pochodprozivot.cz/, MC
V sobotu 29. března 2014 se uskuteční již 14. ročník celostátního Pochodu pro život. Pochod pro život začne v sobotu 29. března programem na Mariánském náměstí u pražského Magistrátu ve 14:15 hodin. Předcházet bude ve 12:30 tradiční východní liturgie v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta, kterou bude slavit apoštolský exarcha Ladislav Hučko.
Monarchia Catholica zve srdečně všechny na pochod pro život.


Zprávy z redakce - Nachrichten aus Redaktion – Katholischer Aufklärer

26. února 2014 v 14:04 | MC
Vážení přátelé,
opět přicházíme s krátkými zprávami:

Změna na postu vedení polského distriktu a asijského distriktu Bratrstva sv. Pia X.
Od 15. srpna 2014 převezme místo představeného distriktu Asie P. Karl Stehlin, který nahradí dosavadního představeného P. Coutura. Tento krok nebyl ze strany vedení FSSPX nijak zdůvodněn. Tato změna je zvláštní i z toho důvodu, že jak P. Stehlin, tak i P. Couture své svěřené distrikty vedli v minulých letech k velkému duchovnímu vzestupu, což je nesporným faktem. Právě polský distrikt a misie v zemích Východní Evropy pod vedením P. Stehlina a rozmach asijského distriktu v zemích od Indie po Japonsko pod vedením P. Coutura jsou hmatatelnými důkazy jejich činnosti. Proto je tudíž zarážející, že k této změně došlo. P. Couture se stane Představeným kanadského distriktu. Jako jediné vysvětlení se ukazuje fakt, že věřící v Asii více, či méně inklinují k Resistenci a k biskupovi Williamsonovi.
Rovněž připomeňme neuvěřitelná vyjádření P. Stehlina, věrného následovníka nové politiky Menzingenu, který v krizi v roce 2012 vyjádřil nejhlasitější odpor vůči dopisu tří biskupů, kteří odmítli nové směřování vedení FSSPX a naukovou preambuli. V dopise P. Stehlina se objevují názory na tři biskupy jako na ty, kteří žijí v myšlenkovém ghettu a jejichž hlas je tudíž mimo jakoukoliv relevanci. Další záležitostí se stalo publikování a doporučení k návštěvě kněžských svěcení v indultních společnostech, které působí na území Polska, na webových stránkách polského distriktu. Tímto se ukázalo, že vlastně (do současné chvíle zatracovaný indult ze strany FSSPX) je pro některé kněze Bratrstva přijatelný.

Před týdnem došlo ke střelbě v ukrajinském městě Kyjev a celý svět z toho byl šokován. Střelba do demonstrujících je v každém případě ohavnost a je třeba, aby viníci tohoto masakru byli tvrdě potrestáni. Přesto i naše historie zná podobný masakr, kdy československá soldateska postřílela naše německé spoluobčany bez skrupulí nad tím, zdali se jednalo o děti, ženy, staré lidi. Vinicí dodnes nebyli potrestáni lidským soudem, věříme však že byli potrestáni soudem nejspravedlnějším, tj. soudem Božím.

Při příležitosti tohoto masakru, který se odehrál dne 4. března 1919 se budou (jako každý rok) konat vzpomínkové akce.

4. březen 1919 - Vzpomínkové akce - Mnichov a Vídeň
Blíží se opět vzpomínková akce našich sudetoněmeckých spoluobčanů na oběti masakru německých obyvatel 4. března 1919 v německých městech Kaaden (Kadaň), Karlsbad (Karlovy Vary), Arnau (Hostinné), Aussig (Ústí nad Labem), Eger (Cheb), Mies (Stříbro), Sternberg (Šternberk) a na 241 000 obětí nelidského vyhnání nevinných občanů z jejich domovů v letech 1945-1947, které si nezadá s moderními etnickými čistkami v byvalé Jugoslávii, ve Stalinském Rusku a dalších místech světa. 20. století je stoletím vítězství násilných revolučních principů při řešení zavážných mezinárodních a národnostních problémů. Situace na Ukrajině je naprosto stejná: nelegitimní režim oligarchy Janukoviče vládl tvrdou rukou a byl vyměněn za jiný nelegitimní režim neživotné a mnohanázorové skupiny na Majdanu. Do toho se vměšuje nelegitimní vláda Ruska a EU. To je svět liberální demokracie, který je postaven na nelegitimitě a nespravelnosti.

Vzpomínková akce proběhne dne 8. března, ve 14.30 Sudetendeutschen Haus v Mnichově. http://www.sudeten.de/cms/?download=14_Festakt_Gedenkveranstaltung2.pdf

Přednáška ke 100. výročí od zahájení I. světové války
Pozvánka na přednášku k výročí 100. let od zahájení 1. světové války Prof. Dr. Wilhelma Braunendera s názvem "Eine Welt bricht zusammen" - Der Erste Weltkrieg , která proběhne 8. března 2014 od 15:00 hodin v Haus der Begegnung Mariahilf, 1060 Wien, Königseggasse 10.

V Kristu a Marii
Redakce MC

Zprávy z redakce - Nachrichten aus Redaktion

9. února 2014 v 17:57 | MC
Vážení přátelé v Kristu a Marii,

katoličtí monarchisté slaví další úspěch: beatifikace ctihodné služebnice Boží Marie Cristiny di Savoia, Královny Království Obojí Sicílie. Marie Kristýna Savojská, nejmladší dcera krále Viktora Emmanuela I. Sardinského a arcivévodkyně Marie Terezie Rakouské d´Este byla beatifikována papežem Františkem I. 25. ledna 2014. V roce 1832 se Marie Kristýna vdala za krále Ferdinanda II., krále Obojí Sicílie. Byla tehdejšími současníky popisována jako nádherná, ale zároveň zbožná a tichá žena. Byla ženou velmi trpělivou, která musela snášet prudký manželův temperament a zemřela 3 roky po uzavření sňatku, ve 23 letech, 5 dní po porodu svého syna Františka II., pretendenta na královský trůn. Jsou známá její slova při umírání: Credo, Domine! Credo, Domine! V roce 1972 byla prohlášena za Služebnici Boží a 3. května 2013 papež František I. uzavřen beatifikační proces uznáním zázraku na její přímluvu. Máme další přímluvkyni v nebesích pro závěrečný boj katolických monarchistů s omyly tohoto světa. DEO GRATIAS!

Report nepřátelské OSN - Velký bratr doporučuje Svatému Stolci, jak se má chovat.

Dále vás chceme upozornit na report Komise pro práva dítěte katolické Církvi nepřátelských Spojených národů adresovaný Svatému Stolci ze dne 31.ledna 2014 s nehoráznými návrhy na změnu zákonů a nařízení Katolické Církve v oblasti propagace homosexualismu, potratů a návrhem vyškrtnout tyto "diskriminační" postoje katolické Církve z Kodexu Církvního práva a učení Církve. Anglický text Zprávy OSN:
Z katolického církevního práva má být vyškrtnut pojem nemanželské dítě, neboť dle OSN je tato formulace natolik diskriminující, že se nesluší, aby práva dítěte počatého a vychovávaného mimo manželský svazek byla takovým způsobem narušena. Konkrétně se jedná o kánony:
Kánon 1139: Nelegitimní děti jsou legitimovány pozdějším manželstvím rodičů, ať platným nebo domnělým, nebo reskriptem Svatého stolce.
Kánon 1140: Legitimované děti, pokud jde o kanonické účinky, jsou ve všem rovny dětem legitimním, leč by právo výslovně stanovilo něco jiného.

Nepřátelé katolické Církve v OSN dále požadují změnu kánonu 1398, který uděluje trest exkomunikace latae sententiae všem, kteří podstoupí dobrovolně potrat, nebo ho provádějí. Dle Komise pro práva dítěte je to opět další diskriminační nařízení Církve:

Kánon 1398: Kdo se dopouští přerušení těhotenství, ten, dostaví-li se účinek, upadá do samočinné exkomunikace.

Už ani nemluvíme o nehorázných návrzích nepřátel Církve z OSN, aby Církev začala podporovat gendrové teorie, homosexualismus, adopce dětí homosexuály, podporu smíšených katolických škol (což odporuje encyklice Pia XI. Divini illius magistri - o křesťanské výchově mládeže z roku 1929), seznamování mladistvých s antikoncepcí, svobodným přístupem k potratům.

Svatý Stolec prozatím odmítl všechny tyto návrhy komise OSN. Výjimku tvoří vynětí pojmu nemanželské dítě, které bude z kanonického práva pravděpodobně vymazáno. Doufejmě, že papež František I., který, na rozdíl od jeho předchůdců, není silný v morálním učení katolické Církve, že těmto darebákům z OSN nepodlehne. Ostatně ať si papež vyškrtne z kanonického práva co chce, nic to nezmění na tom, že my jako katolíci jsme povinni držet morální nauku Církve vhod, či nevhod. Ano, i proti vůli Svatého Otce.

V této souvislosti chceme upozornit na 150. výročí vydání Syllabu errorum bl. Pia IX., který mimo jiné odsuzuje vměšování státních mocí do zákonů a nařízení Církve. OSN nemá žádné právo vnucovat katolické Církvi bludy odporující přirozenému i nadpřirozenému řádu. Uvádíme body Syllabu, které se mohou vztáhnout k dané věci.
OSN vlastně nepřímo tvrdí, že 6. Křesťanská víra odporuje lidskému rozumu, a božské zjevení nejen že nijak nepodporuje, nýbrž dokonce brzdí obecné zdokonalení člověka, dále že 12. Dekrety Apoštolské stolice a Římských kongregací překážejí svobodnému pokroku vědy. OSN odmítá, že 20. Církevní vrchnost nesmí vykonávati svou úřední autoritu bez dovolení a souhlasu státní moci, resp. subjektu "mezinárodního" práva. OSN odmítá tresty katolické Církve i církevní soudnictví např. ve věcech potratů, když chce aby 31. Církevní soudnictví nad časnými záležitostmi duchovních, ať občanskými nebo trestními, bylo odstraněno i bez dohody se Svatou Stolicí, ano i proti jejím protestům a nářkům. OSN výše uvedenými "návrhy" tvrdí, že 40. Učení katolické Církve odporuje dobru a prospěchu lidské společnosti a že se 44. Světská moc může vměšovati do věcí, týkajících se náboženství, mravů a duchovní správy. 45. Veškerá správa veřejných škol nějakého křesťanského státu, vyjímaje snad toliko biskupské semináře, může a má býti svěřena státní moci, a sice tak, že se žádné jiné autoritě nepřiznává právo vměšovati se jakýmkoliv způsobem do školského a vyučovacího řádu, do úpravy studií, do udílení hodností, do volby nebo schvalování učitelských sil. OSN tímto "apeluje" na Svatý Stolec, aby své zákony změnil dle pokroku moderní doby, což odporuje článku č. 80 Syllabu, který zavrhuje tezi, že se Papež může a má smířiti a dohodnouti s pokrokem, svobodomyslností a moderní civilisací.
OSN je jedním z hlavních nepřátel katolické Církve, nepřítele, který jednou bude poražen na hlavu. Zvláště v agendě rodiny a ochrany práv dětí vede k morální zvrhlosti, ničí přirozené uspořádání rodiny a výchovu mladé generace.

Vážení přátelé, blíží se postní doba a v této souvislosti je třeba připomenout slova našeho Spasitele, že pouze modlitbou a postem (Mt 17,14-21) můžeme dosáhnout ohromných vítězství. A jestliže modlitbou a postem je možné vyhnat zlého ducha, což teprve porazit nepřátele, kteří chtějí zničit katolickou Církev. Víme přece, že ji nezničí a nepřemohou.

V Kristu a Marii
Redakce Monarchia Catholica

Zprávy z redakce MC - Nachrichten aus Redaktion

6. ledna 2014 v 10:15 | MC
Vážení přátelé a kamarádi ve zbrani,
dnes je dle katolického počítání času 24. 4. 7522 od stvoření světa, aneb 6.1. Zjevení Páně roku 2014 od Narození Páně. Poslední dobou se množí na emailovou adresu MC dotazy týkajících se mnoha věcí, které si zasluhují naši reakci.

Předně nám dovolte popřát vám všem požehnaný rok 2014 (resp. zbytek roku 7522) a hojnost milostí Božích a ochrany Panny Marie, abyste vytrvali v tradiční katolické víře a nenechali se zlákat nějaký lákadlem liberálně demokratického republikánského temna, ve kterém se dnes nacházíme.

Naše zpráva bude o trochu delší než obvykle.

1/ Žijeme dnes ve velmi složité době, která se sice nevyznačuje materiálním nedostatkem obyvatel, pokud se týká Evropy, ale spíše důkladnou duchovní dezorientací, která je daleko horší než materiální nedostatek, neboť přímo ohrožuje člověka v možnosti, resp. nemožnosti dosáhnout budoucí věčné spásy a podlamuje jeho víru v Boha. Je třeba toto mít na paměti a neustávat v modlitbě Sv. Růžence a intensivním duchovním životě, jak nás k tomu vybízí Matka Boží ve Fatimě, La Salettě a jinde. Uvědomujeme si to zvláště my všichni, kteří žijeme v liberálně demokratických režimech, ve kterých jsou tolerovány nejhorší výstřelky proti morálce a katolické víře a to i z kruhů duchovenstva oné anti-církve (Msgr. Marcel Lefebvre), která od II. vatikánského koncilu okupuje posvátné prostory katolické Církve. Tito duchovní anti-církve bojují na všech úrovních - od farností počínaje až po diecéze, aby dezorientovali věřící, udělali z nich ekumenické, nábožensky a morálně vlažné občany sekulárního státu. (např. enc. Quas Primas papeže Pia XI. o nebezpečí existence sekulárního státu) Samozřejmě výjimky mezi duchovními, kteří nechtějí patřit k oné anti-církvi, ale k tradiční katolické a věčné Církvi Ježíše Krista, existují, ale jsou dnes bohužel ojedinělé.

2/ NE liberálnímu politickému partajnictví pro monarchisty - Takový sekulární stát a takovou anti-církev odmítáme a chceme budovat, jak už jsme ve svých článcích mnohokrát zopakovali, a jedině s Boží pomocí a ve věrnosti katolické Tradici, sociální království Ježíše Krista a nikoliv novou partaj v liberálním systému plného závažných pochybení. (enc. Lva XIII. Immortale Dei a Libertas Prestantissimum) To je tedy další odpověď těm, kteří po nás chtějí založení monarchistické strany, či strany tradičně katolické. Je to nejenom logický nesmysl, ale zároveň hazard s katolickou vírou, kterou jsme získali od Boha k tomu, abychom ji uchovali a nepodléhali časově podmíněným omylům tohoto světa, které byly slavnostním způsobem zavrženy katolickou Církví v minulosti. Liberální demokracie, komunismus a socialismus i ve své nacionální podobě k těmto omylům patří. Proto rovněž nepodporujeme úsilí některých monarchistů zakládat monarchistickou stranu, či se připojit ke Koruně České, neboť to považujeme za uznání legitimnosti současného nelegitimního politického režimu a podporu liberálnímu stranictví. Redakce MC, její členové ve své české, moravské, německé, či španělské (karlistické) podobě nejsou členy žádné politické strany v liberálně demokratických státech. Pokud se chtěli stát členy naší redakce, museli vystoupit z těchto stran. Naše redakce netoleruje žádný druh liberálního partajnictví. Podporuje však vytvoření širokého lidového katolického hnutí mimo oficiální politický systém, které je založeno na podpoře rodin a jednotlivců, kteří v tradiční katolické víře usilují nepolitickou cestou získat pro katolickou víru co největší počet duší a následně překonat převahou bezbožecký systém liberálně demokratického, socialistického či komunistického ražení. Jedině takto lze obnovit katolickou monarchii, či usilovat o návrat katolického panovníka.

3/ Církevní krize, autorita papeže a pretendenta českého trůnu - Na stránkách IDnes, potažmo Koruny České (http://www.korunaceska.cz/index.php/cs/clanky-v-mediich/454-idnescz-exkluzivni-rozhovor-s-jckv-karlem-habsburskym ) byl publikován rozhovor s Jeho Veličenstvem Karlem II. von Habsburg. Rádi bychom se vyjádřili k autoritě nejenom Svatého Otce, ale i našeho pretendenta na český trůn. S naším stanoviskem ke Svatému Otci a k pretendentovi je možné se seznámit blíže v rubrice Kdo jsme i v rubrice Republikánské "vládnutí". Podobně jako nemůžeme následovat svatého Otce v jeho aktivitách, které podkopávají katolickou víru, nebo chápání papežského úřadu, tak nemůžeme souhlasit ani s liberálními, či vůči spravedlnosti lhostejnými názory pretendenta českého trůnu Jeho Veličenstva Karla II. von Habsburg, což deklarujeme od počátku existence našeho blogu v roce 2009 pro ty, kteří ho celý neprostudovali.

Je však nutné odlišovat osobní názory papeže, či pretendenta na jedné straně a jejich legitimní autoritu, kterou tito lidé získali od Boha a nikdy ji neztratili. Papež František, či předchozí papežové zůstávají papeži dle své autority, kterou platně přijali bez ohledu na to jaké osobní názory zastávají. Jinými slovy papež zůstává papežem i přes své liberální názory, nebo i tehdy, kdyby chtěl modifikovat svůj úřad takovým způsobem, který neodpovídá přání jak ho chtěl Ježíš Kristus ustanovit. Což se neustále od koncilu děje a prohlubuje. Papež je navíc chráněn neomylností ze strany Boží, takže nikdy nemůže definovat blud jako závazný ani v řádném, či mimořádném Magisteriu. II. Vatikánský pastorační koncil a pokoncilní papežové jsou toho jasným důkazem. Totéž se týká i císaře a krále českého Karla II. a jeho následovníků. I přes liberální chování a členství v Panevropské unii a v dalších pochybných institucích, zůstává pretendentem na český trůn. A to dokonce i tehdy, kdyby na trůn nehodlal usednout, či o něho neusiloval. Oba, papež František, či ostatní papežové před i po něm, a pretendent českého trůnu nebudou jednou souzeni Bohem jako soukromé osoby, ale jako legitimní hlavy Církve, resp. vládnoucího rodu, kterému byla svěřena světská moc. V tomto ohledu zůstávají monarchisté "v klidu", protože nejsou ani papežskými, či císařskými sedesvakantisty, tj. že by hlásali ideu, že papežský či královský český trůn je uprázděn.

S tím souvisí naše odmítnutí husovského bludu, že papež, či císař/král ztrácí svůj úřad jakmile jedná v liberálním smyslu proti víře, či upadne do smrtelného hříchu.

To je tedy krátká odpověď na dotazy ohledně autority papeže a císaře/krále. Legitimní vládce existuje, i když fakticky nevykonává svou moc v našem národě. Můžeme nazvat tuto situaci jako císař/král v exilu, protože tak tomu ve skutečnosti je. S tím také souvisí povinnosti občanů tuto legitimní moc podporovat. Doufejme, že budeme moci jednou říci o českém králi feliciter regnans.

To hlavně předpokládá ukončení církevní krize ze strany Boží, která dopomohla mnohým k věčnému zatracení, či k totální dezorientaci, včetně našeho pretendenta. Až bude modernismus a liberalismus povalen uvnitř Církve a znovu se drtivá většina duchovenstva vrátí ke katolické Tradici, potom může Církev vést svěřené panovníky a pretendenty ve své nepřímé moci. Jsme toho názoru, že s obnovou katolické Církve dojde k renesanci katolických monarchií a návratu Velkého Monarchy (dle proroctví sv. Augustina, ct. B. Holzhausera, sv. Jana Vianneya, sv. Hildegardy z Bingen, sv. Brigity Švédské, sv. Františka z Paoly, sv. Jana Kapistránského, kard. Billota, a dalších ), který porazí všechny zednářské republiky, všechny nepřátele katolické Církve a to ruku v ruce s porážkou modernismu v Církvi, principů Revoluce 1789 a EU v současné podobě a to ještě před příchodem Antikrista na zem.


4/ Výzva všem monarchistům - Chtěli bychom požádat všechny monarchisty, kteří v budoucnosti budou chtít sloužit mši svatou na nějaký úmysl (intenci), aby svou intenci nechali sloužit pouze v tradiční podobě mše svaté a nikoliv v anti-mši - Novém mešním řádu Pavla VI., který se v obecnosti i v jednotlivostech odchyluje od katolické nauky o mešní oběti Ježíše Krista a kánonů Tridentského sněmu (Kardinál Ottaviani a Bacci), neboť jedině v této věrnosti katolickým svátostem a tradičnímu učení katolické Církve se může objevit sláva Boží a naše věrnost jeho Vůli i monarchistickému principu vlády v Církvi i ve státě.


5/ 100. výročí sarajevského atentátu a počátek I. světové války
Letošní rok si připomínáme 100. let od atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, vypuknutí Velké války a zvláště 28. červenec 1914, kdy byla vyhlášena válka Srbsku ze strany naší vlasti a spustil se světový konflikt. K těmto výročím budeme informovat o akcích, které se budou odehrávat v jednotlivých monarchistických organizacích. Pokud plánujete nějakou akci k těmto výročím, neváhejte nám napsat. Na památku všem padlým budou rovněž slouženy tradiční katolické mše.

6/ Zelené škapulíře - Jsme dotazováni ze strany našich čtenářů na možnost zaslat větší počet zelených škapulířů na obrácení nesmrtelných duší. V současné chvíli nemůžeme uspokojit ty žádosti, které požadují zaslání více jak 10 škapulířů. Všechny adresáty, kteří vyjádřili přání se účastnit naší aktivity a zaslat větší počet škapulířů evidujeme a jakmile obdržíme další zásilku, budeme větší počet škapulířů zasílat. Je třeba připomenout všem budoucím dárcům zeleného škapulíře, že je jejich povinností se za obdarované duše denně modlit střelnou modlitbu. (viz naše rubrika http://monarchiacatholica.blog.cz/1111/monarchia-catholica-a-jeji-apostolat-zeleneho-skapulire-monarchia-catholica-und-das-grune-skapulier-des-unbefleckten-herzens-maria )

7/ Doporučujeme k přečtení článek z pera pana Michala Kretschmera o bojových řádech, který byl publikován na webu Duše a hvězdy : http://cirkev.wordpress.com/2014/01/02/bojove-rady/ Je sumarizujícm pojednáním nejenom o bojových řádech, ale i o spravedlivé válce a možnosti pozvednout meč proti nepřátelům víry. Děkujeme autorovi za jasné stanovisko, které vychází z mínění katolické Církve a je pro dnešní falešnou pacifikační a humanistickou rétoriku (která zavládla uvnitř Církve a státu) povzbuzením pro katolíky.

Papst und Habsburg Hoch! Viva Cristo Rey!
Redakce MC

Požehnané VÁNOCE - Gesegnete WEIHNACHTEN

20. prosince 2013 v 12:00 | MC
Redakce Monarchia Catholica přeje všem přátelům a čtenářům klidné prožití zbytku Adventu, požehnané Vánoce, radost z narození Spasitele a pokojný rok 2014.
Papst und Habsburg Hoch!

Monarchia Catholica Redaktion wünscht allen Freunden und Lesern frohe und gesegnete Weihnachten und ein friedvolles und gesundes Jahr 2014.
Papst und Habsburg Hoch!

Bylo starým venkovským zvykem v naší vlasti Rakousko-Uherské monarchii spát o vánoční noci na slámě jako kdysi Jezulátko. Na základě této vzpomínky na Vánoce v Červené (Rothsaifen) blízko Vogelsangu (Podlesí) vznikla níže uvedená autorova báseň.

Alter Brauch in Dörfern der Donaumonarchie - sich in der Christnacht auf einem Strohlager wie das Jesukind zu schlafen.

Bäuerliche Weihnacht xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Selské Vánoce
Sepp Berndt

Kinder, eilt Euch nach der Metten! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxPo půlnoční spěšte, děti,
Herbergt doch heut unsre Stuben xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJezulátku schystat lože,
Einen göttlich lieben Buben. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u nás doma usneš, Bože.
Missen gern hiefür die Betten. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Radost místo nechat je Ti.

Mit dem kleinen Jesuknaben xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jak Ježíšek, líbí se mně
Und gleich ihm ins Stroh uns legen, xxxxxxxxxxxxxxxxxxna slámě spát blízko země
Bethlehem im Traum erleben: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a s ním snít sen o Betlémě:

Wenn der Knecht, bereits dieweilen, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxpacholek dnes ustlat měl
Lindes Stroh in rauer Menge xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx slámu u nás blízko prahu
Breitet längst der Dielen Länge. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtomu hosti na podlahu,
Heut wolln wir das Lager teilen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaby div se rozestřel.

Wie die Himmel niederschweben, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOn, nebeská ratolest,
Mensch und Tier und Erd sich laben xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzem i zvěř i my, ta čest,
An dem lichten Sternenregen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx spíme v jasu z deště hvězd.


Böhmerwäldler Jahrbuch 1987, s. 158
Převzato z http://www.kohoutikriz.org/data/w_braun.php
Kohoutí Kříž : šumavské ozvěny [on-line] . Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, c2001-2012, poslední aktualizace 08.12.2012. [cit. 13.12.2012]. Překlady a české texty Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš. Dostupné z: http://www.kohoutikriz.org.

Pochod na podporu rodiny proti homosexuální nemorálnosti! Demonstration für die Familie gegen Homodemagogie!

11. srpna 2013 v 21:30 | MC

Dne 17.8.2013 proběhne od 12:30 (od Obecního domu V Praze) tradiční pochod na podporu rodiny proti homosexuálnímu moru, který morálně rozkládá celý svět a útočí proti hodnotám přirozeného řádu. Řekněme své hlasité NE nepřirozenosti a patologickému způsobu jednání homosexuálů, které je ohrožením celé společnosti.
Monarchia Catholica srdečně zve věřící i nevěřící na tuto akci, kterou pořádá Hnutí pro život pod záštitou kardinála Dominika Duky a řeckokatolického Vladyky Msgr. Ladislava Hučka.
Děkujeme Vám za podporu, Vaše Eminence a Vaše Excellence!


V neděli 18.8. 2013 proběhne v Gastorfu (Hoštka) nedaleko Wegstädtlu - Kreis Leitmeritz (Štětí - okr. Litoměřice) tradiční katolická a monarchistická pouť na počest bl. Karla I. k pomníku císaře Františka Josefa spojená se sloužením tradiční římské mše, kterou bude celebrovat P. Anselm Kříž O.Praem. Pouť začíná v poutním kostele Panny Marie v Gastorfu a následuje pěší pouť k pomníku. Všichni katoličtí monarchisté jsou srdečně zváni. Praporce, korouhve a kroje jsou vítány. Přijďte podpořit katolickou víru. Monarchia Catholica a Jízdní a střelecký spolek sv. Václava Vás srdečně zvou!


Katholische und Monarchistiche Fußwallfahrt nach Gastorf (Kreis Leitmeritz)
Monarchia Catholica und Schützenbund des heiligen Wenzels möchten Sie herzlich zur heilige Fußwallfahrt zur
Ehre des heiligen Kaisers Karl I. einladen.
Am Sonntag, dem 18. August 2013,
um 15.00 Uhr
Programm:
15:00 Alte Messe zelebriert P. Anselm Kříž O. Praem - Marienskirche Gastorf!
Ohne Tradition keine Zukunft!
Papst und Habsburg Hoch!
Trachten und katholische Fahnen sind erwünscht!

Zprávy z redakce - Nachrichten aus Redaktion

24. května 2013 v 20:06 | MC + SDP + Agencia Faro - Carlistas
Pouť FSSPX z Chartres do Paříže o svatodušních svátcích.
Letošního roku se katolické poutě z Chartres do Paříže zúčastnil karlistický pretendent trůnu Don Sixto Enrique de Borbón, který je dlouhodobým příznivcem katolické Tradice a FSSPX. Zde je v rozhovoru s biskupem Bernardem Tissier de Mallerais FSSPX v Trou Moreau (Villepreux, Francie). Monarchia Catholica navázala kontakt se španělskými karlisty a uzavřela s nimi spojenectví.


Straßburg/ Štrasburk (23.5.2013)
Česky: Evropský Parlament ve Štrasburku svou většinou zamítl klauzuli bývalého "prezidenta" Václava Klause ve znění Lisabonské smlouvy. Tato klauzule měla sloužit k neporušenosti a právní "legitimitě" tzv. Benešových dekretů. Je to další důkaz toho, že nespravedlnost ve formě existence nacionalistických a šovinistických dekretů nemůže mít místo v Evropě. Český nacionalismus opět utržil významnou porážku.
Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmecké skupiny a člen CSU, řekl: "Zamítnutím této klauzule jsme opět zahnali onen nacionalistický přízrak a to díky společnému úsilí Sudetoněmců, Čechů a dalších evropských politiků. ... nacionalismus a nespravedlnost musí být překonány."

Deutsch: Das Europäische Parlament hat in Straßburg mit fast 90prozentiger Mehrheit die so genannte Klaus-Klausel zum Lissabonner Vertrag abgelehnt, mit der der frühere tschechische Präsident Václav Klaus versucht hatte, die Geltung der EU-Grundrechtecharta in der Tschechischen Republik einzuschränken und sich dabei auf die angebliche Notwendigkeit berufen hatte, die so genannten Beneš-Dekrete zu verteidigen.

Der CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der seit 18 Monaten gegen die Klaus-Klausel argumentiert hatte, begrüßte die Straßburger Entscheidung in einer Stimmerklärung vor dem Plenum: "Wir haben mit der Ablehnung dieser Klausel ein großes nationalistisches Gespenst verjagt, und zwar dank des gemeinsamen Einsatzes von sudetendeutschen, tschechischen und anderen europäischen Politikern. ... Nationalismus und Unrecht müssen überwunden werden."

Fatima - Anglická verze filmu o Fatimě


Češi proškrtali dějiny, tak mají potíže s vlastenectvím

13. května 2013 v 11:05 | Aktuálně Centrum.cz

Vážení čtenáři,
zde uvádíme zajímavý rozhovor s historikem Jiřím Rakem. Jsme rádi, že i čeští vědci začínají potvrzovat tristní stav našeho národa, na který upozorňujeme od počátku vzniku našeho blogu. Děkujeme panu dr. Rakovi, že dokázal promluvit.


 
 

Reklama
Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!